Pārlekt uz galveno saturu

Jaunais studiju semestris sāksies 1. septembrī

2020./2021. studiju gada rudens semestris LLU sāksies otrdienā, 1. septembrī. Atbilstoši aktuālajai situācijai valstī, kas saistīta ar Covid-19 ierobežošanu, plānots, ka nodarbības visiem studentiem notiks klātienē. Šobrīd universitāte izstrādā kārtību, kādā turpmāk norisināsies studiju process, lai tas būtu pēc iespējas drošs visām iesaistītajām pusēm, un par to studējošie tiks atsevišķi informēti augusta beigās.

Pirmo kursu studenti 1. septembrī lekcijās vēl nepiedalīsies, bet tiksies Imatrikulācijas aktā, kas norisināsies Jelgavas pils pagalmā un ir ikgadēja universitātes tradīcija, kad vienkopus satiekas visu fakultāšu studējošie. Imatrikulācijas akta sākums plkst. 9.00. Pēc tā plānotas atsevišķas tikšanās fakultātēs un iepazīšanās ar studiju vidi. Nodarbības pirmkursniekiem sāksies 2. septembrī.

Savukārt visu vecāko kursu studenti lekcijās gaidīti jau 1. septembrī, jo tā ir pirmā studiju diena. Pirms tam visi (izņemot pirmkursniekus) aicināti no 18. līdz 31. augustam reģistrēties studijām elektroniski LLU Informatīvajā sistēmā, izmantojot savu lietotāja vārdu un paroli.  To var izdarīt studējošie, kuriem ir nokārtotas visas akadēmiskās saistības, bet, ja ir akadēmiskie parādi, reģistrēties var tikai savas fakultātes dekanātā, rakstot iesniegumu dekānam. Šos studējošos ar dekāna atļauju semestrim reģistrē lietvedis.

Nodarbību grafiki studentiem ir pieejami no 18. augusta LLU portālā.

Plašāka informācija par reģistrēšanos un nodarbību grafikiem atrodama LLU portālā.

Pievienots 27/08/2020