Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēts promocijas darbs par augstspiediena apstrādes ietekmi uz cūkgaļas kvalitāti

Attēla autors: No LLU arhīva

26. augustā LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātē promocijas darbu "Augstspiediena apstrādes ietekme uz cūkgaļas kvalitāti" aizstāvēja Sanita Sazonova un ieguva zinātņu doktora grāda pārtikas un dzērienu tehnoloģijās.

Promocijas darba mērķis ir izpētīt un novērtēt augstspiediena tehnoloģijas ietekmi uz cūkgaļu.

"Augstspiediena apstrādē (high pressure processing - HPP), kas pazīstama arī kā pārtikas aukstā pasterizācija, produkts netiek sildīts. Šāda veida apstrādi lieto gan šķidriem, gan cietiem produktiem, piemēram, gaļai, jūras veltēm, dzērieniem, piena produktiem, augļiem un dārzeņiem. Patlaban HPP ir viena no veiksmīgākajām termiskās apstrādes alternatīvām pārtikas rūpniecībā. Šo apstrādes tehnoloģiju izmanto gaļas un tās produktu ražošanā, un tā ir viena no iepriekš termiski apstrādātu produktu uzglabāšanas laika pagarināšanas iespējām. Aptuveni 26–29% no rūpnieciskajām augstspiediena iekārtām izmanto tieši gaļas. Ar HPP tehnoloģiju lielākoties apstrādā sagrieztu vārītu gaļu, vārītas gaļas produktus, neapstrādātus liellopu gaļas produktus, kaltētus produktus, desas un gaļas pusfabrikātus, nepievienojot konservantus Izmantojot HPP, tiek inaktivēti mikroorganismi un pagarināts uzglabāšanas laiks, vienlaicīgi saglabājot gaļas un tās produktu fizikāli ķīmiskās īpašības un kvalitāti. Augstspiediena apstrāde notiek uzreiz visā pārtikas produkta tilpumā neatkarīgi no tā lieluma, formas vai ķīmiskā sastāva. Lai apmierinātu patērētāju vēlmi pēc veselīgas pārtikas, HPP tehnoloģija piedāvā iespēju apstrādāt produktu, saglabājot tā garšu un samazinot līdz minimumam vai vispār nepievienojot konservantus," savā darbā atklāj jaunā zinātniece.

Promocijas darbā tika analizēta augstspiediena apstrādes režīmu ietekme uz cūkgaļas ķīmisko sastāvu un audu mikrostruktūru, izvērtēti augstspiedienā apstrādātas gaļas fizikālie, ķīmiskie rādītāji un mezofīli aerobo un fakultatīvi anaerobo mikroorganismu skaita dinamika, novērtēta augstspiediena apstrādes ietekme uz cūkgaļas fizikālajiem rādītājiem termiskās apstrādes laikā, veikts iegūto produktu sensoro novērtējums, savukārt noslēgumā izvērtēta mikrokapsulētas mārrutku sulas un augstspiediena apstrādes kombinācijas ietekme uz cūkgaļas kvalitāti.

Promocijas darba zinātniskās vadītājas:
Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore Dr.sc.ing. Ruta Galoburda;
Latvijas Lauksaimniecības universitātes docente Dr.sc.ing. Ilze Grāmatiņa.

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē. 

 

Pievienots 26/08/2020