Pārlekt uz galveno saturu

LLU epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 ierobežošanai

Attēla autors: No LLU arhīva

Lai mazinātu risku LLU studentiem, personālam un apmeklētājiem inficēties ar Covid-19 un informētu par rīcību iespējamas saslimšanas gadījumā, universitātē no 1. septembra ir ieviesta kārtība epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai. Tā ir saistoša visiem LLU studentiem, darbiniekiem, apmeklētājiem un viesiem. Turklāt attiecas uz visām LLU ēkām un telpām, kur īsteno studiju, zinātnisko, administratīvās vadības vai tos atbalstošos procesus.

Izstrādātā kārtība paredz katra LLU darbinieka un studējošā pienākumus, kā arī nosaka vispārējo darba organizāciju universitātē, lai pēc iespējas mazinātu riskus infekcijas izplatībai un radītu drošu studiju un darba vidi visiem iesaistītajiem. Tā kā studijas rudens semestrī notiek klātienē, lūgums rūpīgi iepazīties ar jaunajiem noteikumiem un būt atbildīgiem to ievērošanā. LLU kārtība epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai pieejama, izmantojot šo saiti.

Būtiskākais nosacījums visam LLU personālam, tostarp studējošajiem, saistīts ar iespēju atrasties universitātē un sava veselības stāvokļa novērtēšanu. Universitātes ēkās/telpā/teritorijā nedrīkst uzturēties personas ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru, akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm vai pie noteiktas pašizolācijas, mājas karantīnas vai izolācijas.  Turklāt visiem noteikts pēc iespējas izvairīties no drūzmēšanās un ievērot 2 m distanci, regulāri mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, bet ja tas nav iespējams, veikt roku dezinfekciju ar atbilstošiem līdzekļiem, pēc iespējas samazināt iekārtu un darba aprīkojuma, tai skaitā rakstāmpiederumu, nodošanu no viena cilvēka citam cilvēkam un neuzkavēties ēkās bez noteiktas vajadzības.

Ja veicot darba vai studiju pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums) vai tiek konstatēta paaugstināta ķermeņa temperatūra, ir jāpārtrauc darba vai studiju pienākumu veikšana, jādodas uz savu dzīvesvietu un telefoniski jāinformē LLU attiecīgās struktūrvienības vadītājs (akadēmiskajam un vispārējam personālam) un fakultātes dekāns vai tā nozīmēts atbildīgais darbinieks (studējošajiem).

Ja ir konstatēta COVID-19 infekcija, nekavējoties jāinformē tiešais darba vadītājs un darba drošības un civilās aizsardzības speciālists Uldis Karlsons (e-pasts: uldis.karlsons@llu.lv, tālrunis - 29410374).

Turpmāk LLU personālam, tostarp studējošajiem, noteikts vismaz vienu reizi dienā apmeklēt iekšējās komunikācijas tīklu Mans LLU, lai nepieciešamības gadījumā iegūtu aktuālo informāciju par epidemioloģisko drošību un  ar to saistīto pasākumu īstenošanas izmaiņām.

Turklāt LLU informē par iespēju izmantot lietotni “Apturi Covid”, kas dod iespēju ikvienam pēc iespējas ātrāk atklāt inficēšanas riskus, ja bijis ciešs kontakts ar Covid-19 pacientu un pēc iespējas ātrāk pieņemt lēmumu par laboratorisko izmeklēšanu un pašizolēšanos, kā arī iegūt rekomendācijas un informāciju tālākai rīcībai.

Aicinām LLU darbiniekus, studentus un mācībspēkus ievērot noteiktos LLU epidemioloģiskos pasākumus un būt atbildīgiem gan universitātē, gan ārpus tās!

Pievienots 02/09/2020