Pārlekt uz galveno saturu

Lepojamies! Altum un Jelgavas pilsētas dome apbalvo LLU labākos maģistra darbus

Attēla autors: No LLU arhīva

Ik gadu tiek apbalvoti Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) maģistri, kuri veikuši pētījumus par lauku attīstības veicināšanu Jelgavas un Zemgales reģionā. Laureātu sveikšana norisinājās Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas pilnsapulcē, 11. septembrī. Šogad trīs labāko maģistra darbu autores saņēma Attīstības finanšu institūcijas "Altum" balvas un Jelgavas pilsētas domes balvu.

Par pētījumiem, kas veicina lauku attīstību un ieguldījumu lauku attīstības zinātniskajos pētījumos, attīstības finanšu institūcijas "Altum" balva piešķirta diviem LLU izstrādātiem maģistra darbiem.

Konkursa laureāte ir Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesionālās maģistra studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība" maģistre Lolita Dāboliņa, kura izstrādāja maģistra darbu "Ražošanas koncentrācijas process Latvijas lauku saimniecībās". Darba zinātniskā vadītāja ir profesore Aina Dobele. Darba autore veikusi pētījumu un apkopojusi informāciju par Latvijas lauku saimniecību lielumiem un to produktivitātes un ražošanas koncentrācijas tendencēm graudkopības un lopkopības nozarē.

Otra balva piešķirta Pārtikas tehnoloģijas fakultātes maģistrei Jalpai Batukbhai Ratiya par maģistra darbu "Eksopolisaharīdu (EPS) izvērtējums auzu ieraugos". Zinātniskā vadītāja asociētā profesore, Dr.sc.ing. Dace Kļava.

Savukārt Jelgavas pilsētas domes balva, kas izveidota 2018. gadā, tiek pasniegta jaunajiem zinātniekiem, lai veicinātu Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona attīstību, atbalstītu zinātniskās izstrādnes un jaunatnes interesi par zinātni.

Balvas konkursā šogad 1. vietu ieguva Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesionālās maģistra studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība" maģistre Sanita Bethere ar darbu "Jelgavas novada kultūras pārvaldes cilvēkresursu analīze un pilnveides iespējas". Darba zinātniskā vadītāja ir asociētā profesore Lāsma Līcīte - Ķurbe. Darba autore izpētījusi un analizējusi Jelgavas novada Kultūras pārvaldes cilvēkresursu motivāciju ietekmējošos faktorus un vērtības paaudžu kontekstā. Pamatojoties uz veiktā pētījuma rezultātiem izstrādāta SVID analīze ar stratēģijām un divi attīstības scenāriji Jelgavas novada Kultūras pārvaldes cilvēkresursu iesaistei un noturēšanai darbavietā.

Jelgavas domes pārstāvis Jurijs Strods sveica maģistri un atklāja, ka vienmēr ir prieks redzēt jaunos censoņus, kuri atrod iespējas tur, kur citi tās neredz, kā arī uzsvēra to, cik nozīmīga ir LLU loma Jelgavas attīstībā.

Abu balvu pasniegšana norisinās noslēgto sadarbības līgumu ietvaros starp balvas pasniedzējiem, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju un LLU.

 

Pievienots 11/09/2020