Pārlekt uz galveno saturu

Gaļas un olu produktu ražotājus un pārstrādātājus aicina piedalīties seminārā

Septembrī un oktobrī norisinās semināru cikls lauksaimniecības un pārtikas nozaru ražotājiem un  pārstrādātājiem, ko organizē Latvijas Lauksaimniecības universitāte Jelgavā. To mērķis ir izstrādāt risinājumus pārtikas piegādes ķēžu pārstrukturēšanai krīzes un pēckrīzes apstākļos Latvijā. Uz otro semināru 30. septembrī plkst. 11.00 Jelgavas pilī (Lielā iela 2, Jelgava) aicināti gaļas un olu nozaru pārstāvji, jo tajā būs iespēja kopīgi ar zinātniekiem diskutēt par produktu piegāžu ķēžu pārstrukturēšanu un to noturības nostiprināšanu.

Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas dēļ dažādās tautsaimniecībās nozarēs nācās saskarties ar līdz šim nebijušiem ierobežojumiem un pēkšņām izmaiņām, kas radīja jaunus riskus un palielināja jau pastāvošos riskus. Straujas piegādes iespēju izmaiņas, pēkšņas patērētāju pieprasījuma un uzvedības pārmaiņas, nepieciešamība risināt jaunus draudus pārtikas drošībai, pārmērīga atkarība no globālās piegādes ķēdes, digitālā plaisa sabiedrībā un nevienlīdzīgas iespējas gūt labumu no e-komercijas, kā arī nespēja nokārtot finanšu saistības ir tikai daļa no līdz šim apzinātajiem izaicinājumiem pārtikas piegādes ķēdēs, ar ko šī gada pavasarī saskārās Latvijas ražotāji.

Lai rastu risinājumus, kā pārstrukturēt lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdes un nodrošināt to noturību krīžu un arī pēckrīžu apstākļos, LLU pētnieki vasarā sākuši darbu padziļinātai situācijas izpētei lauksaimniecības un pārtikas nozarēs. Paralēli publiski pieejamu datu analīzei īstenotas intervijas ar uzņēmējiem un asociāciju pārstāvjiem par galvenajiem riskiem, kas ietekmējuši lauksaimniekus un vietējās pārtikas piegādes ķēdes, kā arī noteikti šo risku mazināšanas veidi.

Rudenī – septembrī un oktobrī – nozarēs iesaistītie aicināti piedalīties semināros, lai diskutētu par līdz šim apkopotajiem datiem un kopīgi ar universitātes pētniekiem izvērtētu dažādus pārtikas piegādes ķēžu attīstības scenārijus pēckrīzes apstākļos. Semināru formāts plānots kā informatīvi iesaistoša diskusija par pārtikas ķēdēm un to darbību krīzes, ko izraisīja Covid-19 pandēmija, laikā un priekšlikumu izstrāde uzņēmējiem (ražotājiem un pārstrādātājiem), nevalstiskajam sektoram, politikas veidotājiem par iespējām pārtikas sektora potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas atjaunošanai pēc krīzes un noturības stiprināšanai līdzīgu krīžu pārvarēšanai nākotnē. 

Jau aizvadīts seminārs ar piena nozares pārstāvjiem, un 30. septembrī paredzētas diskusijas par gaļas un olu ražošanu. Turklāt oktobrī plānoti semināri arī par laukaugu audzēšanu un pārstrādi (14. oktobris), augļkopību un dārzeņkopību (28. oktobris).

Pieteikšanās un papildus informācija: Anna Vītola - Helviga, mob.tel.26549657, e-pasts: anna.vitola-helviga@llu.lv. Semināru programma pieejama LLU mājaslapā www.llu.lv.

Semināri norisinās Valsts pētījumu programmas projekta “Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītas krīzes (reCOVery-LV)”. Projekta vadošais partneris ir Latvijas Universitāte, bet sadarbības partneri ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Zinātņu akadēmija.

Projekta mērķis ir sniegt visaptverošu un daudznozaru COVID-19 pandēmijas ietekmes novērtējumu uz Latvijas ekonomiku un sagatavot zinātniski pamatotus un inovatīvus starpdisciplināra rakstura rīcībpolitikas ieteikumus sekmīgākai pandēmijas radīto izaicinājumu pārvarēšanai attiecībā uz ilgtspējīgu un iekļaujošu Latvijas ekonomikas attīstību.

Foto: pexels.com.

logo
Pielikums Izmērs
Semināra programma 30.09.2020. 214.6 KB
Pievienots 24/09/2020