Pārlekt uz galveno saturu

Aicina iepazīties ar valsts pētījumu programmas “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projektu rezultātiem

27. oktobrī no plkst 10.00 līdz 17.00 notiks valsts pētījumu programmas (VPP) "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" vidusposma konference. Latvijas Zinātnes padome informē, ka ikvienam interesentam attālināti būs iespēja iepazīties ar finansētajiem projektiem un uzzināt, kas šajos piecos projektos ir paveikts.

Konferenci organizē Latvijas Zinātnes padome kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju un valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" projektu īstenotājiem - Latvijas Universitāti, Vidzemes augstskolu, Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Nacionālo bibliotēku. Divu projektu īstenošanā iesaistīti arī LLU zinātnieki.

Reģistrācija konferencei pieejama līdz 26. oktobra plkst 15.00, izmantojot šo saiti. Saite uz pasākumu būs pieejama 26. oktobrī pēc reģistrācijas slēgšanas.

Konferences programma pieejama šeit.

Konferencē būs iespēja uzzināt par šādiem projektiem:

Indivīda, sabiedrības un valsts mijiedarbība kopējā Latvijas vēstures procesā: vērtību konflikti un kopīgu vērtību veidošanās vēsturiskos lūzumu punktos.

Īsteno Latvijas Universitāte sadarbībā ar Daugavpils Universitāti. Projekta vadītājs: Dr. hist. Guntis Zemītis.

Projekta mērķis: pētīt komunikāciju starp valsti, sabiedrību un indivīdu, politiskās un sociālās kontroles ietekmi uz attieksmi pret valsts un sociālo drošību, kā arī politisko, sociālo un kultūras vērtību transformācijas procesu Latvijā 16.-20. gadsimtā.

Vērtības darbībā: atbildīgas, drošas un izglītotas pilsoniskās sabiedrības attīstība ar pētniecību un rīcības modeļu izstrādes palīdzību.

Īsteno Vidzemes Augstskola sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti. Projekta vadītājs Dr. hist. Gatis Krūmiņš.

Projekta mērķis: izveidot stabilu zināšanu bāzi, izstrādāt un pārbaudīt iespējamos rīcības modeļus atbildīgas un aktīvas Latvijas pilsoniskās sabiedrības pilnveidošanai.

Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā. [INTERFRAME-LV].

Īsteno Latvijas Zinātņu akadēmija sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Latvijas Universitāti, Agroresursu un ekonomikas institūtu, Rīgas Stradiņa universitāti. Projekta vadītāja: Dr. habil. oec Baiba Rivža.

Projekta mērķis: izdalīt vadlīnijas Latvijas valsts tālākai ilgstspējīgai attīstībai perspektīvā, izceļot galvenos rīcības modeļus globālos izmaiņu procesu apstākļos, no kuru ietekmes valstij izvairīties nav iespējams. (AHP un ANP scenāriju izstrāde, kas paver rīcības modeļu izstrādes iespējas.)

Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību.

Īsteno Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu. Projekta vadītāja : Dr. hist. Vija Daukšte.

Projekta mērķis: pētīt LNB krājumus un izzināt iepriekš nepietiekami pētītus Latvijas dokumentārā mantojuma aspektus attiecībā uz līdz šim maz pētītiem vēstures periodiem un jautājumiem (sākot no 13. gadsimta), lai rastu jaunas zināšanas un rosinātu konceptuālas diskusijas par to, kas tieši tiek saprasts ar un sagaidīts no dokumentārā mantojuma un kāda ir bibliotēkas lomas attiecībā uz to.

Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas sabiedrības attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem.

Īsteno Latvijas Universitāte sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Latvijas Lauksaimniecības universitāti. Projekta vadītāja: Dr.geogr. Zaiga Krišjāne.

Projekta mērķis: izvērtēt un rast risinājumus migrācijas un demogrāfijas izaicinājumiem, lai sekmētu ilgtspējīgas un saliedētas sabiedrības attīstību Latvijā.

Tiešraide Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=xe9YAERQJRs

Tiešraide Facebook: https://www.facebook.com/Zinatnespadome/posts/277156637185783

Plašāka informācija par valsts pētījumu programmām ir atrodama Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā.

Pievienots 20/10/2020