Pārlekt uz galveno saturu

Lepojamies! LLU rektorei Irinai Pilverei piešķirts Jelgavas pilsētas apbalvojums

18. novembra rītā Jelgavā pie Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa tika pasniegti Jelgavas pilsētas apbalvojumi, tostarp GODA ZĪMI par ieguldījumu zinātnes, tehnoloģiju un inovatīvas izglītības attīstībā un Jelgavas pilsētas vārda popularizēšanā ieguva LLU rektore, profesore Irina Pilvere.

“Jebkurai attīstītai pilsētai ir svarīgi, lai tajā būtu sava universitāte, kas kalpo kā zināšanu radīšanas centrs un jaunu cilvēku pievilkšanas magnēts. Latvijā un arī pasaulē tādu pilsētu nav daudz, bet Jelgava ar to var lepoties.  Turklāt mēs esam unikāli, jo universitāte strādā Baltijas lielākajā baroka pērlē – Jelgavas pilī. Tas, protams, ir liels pagodinājums un arī atbildība. Manuprāt, pēdējos gados arvien vairāk apzināmies, ka universitāte un pilsēta ir nesaraujami saistītas, jo vistiešākajā mērā abas rūpējamies par pilsētas attīstību. Konkrēti universitātes darbs ir sagatavot kvalificētus nozaru speciālistus, kuri ietekmēs kopējo tautsaimniecības attīstību, mēs sniedzam ieguldījumu pētniecībā, un gribas ticēt, ka, sakārtojot LLU piederošās ēkas pilsētā, dodam pienesumu arī kopējā Jelgavas pilsētvides attīstībā. Jelgava un tās iedzīvotāji var lepoties ar savu universitāti,” stāsta I. Pilvere.

Kad 2014. gadā profesore tika ievēlēta LLU rektora amatā, tas bija jauna attīstības posma sākums ne vien LLU bagātīgajā vēsturē, bet arī universitātes un Jelgavas pilsētas sadarbībā. Jau pirmajā ievēlēšanas periodā I. Pilvere akcentēja LLU nozīmīgo vietu Jelgavas pilsētā, par vienu no prioritātēm saimnieciskajā darbībā izvirzot LLU nekustamo īpašumu efektīvāku izmantošanu un sakārtošanu. Īstenojot LLU objektu renovāciju un labiekārtošanu, universitāte rektores vadībā sekmējusi Jelgavas pilsētvides sakārtošanu.

Ievērojamākais LLU un Jelgavas pilsētas objekts ir Jelgavas pils, kurā 2016. gadā tika uzsākti energoefektivitātes un fasādes atjaunošanas darbi. Tie noslēgsies šogad – pašā gada nogalē. Tik nozīmīgi ieguldījumi pilī nav organizēti neviena cita rektora vadībā kopš pagājušā gadsimta, kad tai tika mainīts jumts. Ņemot vērā, ka Jelgavas pils ir viens no centrālajiem Jelgavas tūrisma objektiem, ko ik gadu apmeklē ap 10 000 viesu, un ir nozīmīgs pilsētas atpazīstamības simbols, šī objekta atjaunošana sniegs Jelgavas pilsētai jaunu elpu un kvalitāti. Pilī paveiktais ir rektores mērķtiecīgas vadības un iesaistes rezultāts.

Papildu tam ik gadu tiek atjaunoti arī citi LLU objekti (studentu viesnīcas, fakultāšu ēkas), kas atrodas Jelgavā un padara pilsētvidi vēl pievilcīgāku tās iedzīvotājiem un viesiem.

Kā veiksmīgas pilsētas un LLU sadarbības rezultāts akcentējams arī fakts, ka Jelgavas pili par savu “mājvietu” trīs gadus izmantojuši Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolēni un skolotāji, kā arī šobrīd – Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola –, tādējādi stiprinot saiti ne vien starp pilsētu un universitāti, bet netieši sekmējot izglītības pēctecības veicināšanu. 

LLU I. Pilveres vadībā ieguvusi spēcīgas pozīcijas Latvijā un arī ārvalstīs, ko lielā mērā sekmējušas arī rektores aktivitātes tādās organizācijās kā Eiropas universitāšu asociācijā (EUA), Eiropas dzīvības zinātņu universitāšu asociācijā (ICA), Baltijas universitāšu programmā (BUP), Baltijas lauksaimniecības, mežkopības un veterinārmedicīnas augstskolu sadarbības tīklā (BOVA) u.c., reprezentējot universitāti starptautiskā mērogā un izmantojot sadarbību kā resursu tās attīstībai. Daudzu aktivitāšu rezultātā LLU ir iekļuvusi starptautiskos reitingos, tādējādi apliecinot, ka Jelgavā ir spēcīga, starptautiski atzīta universitāte, kas cieņpilni nes ne vien savu, bet arī Jelgavas vārdu tālāk pasaulē.

Rektore pateicas ikvienam LLU studentam, darbiniekam un sadarbības partnerim un uzsver, ka apbalvojums ir visu kopīgais nopelns, un aicina attīstīt universitāti un Jelgavas pilsētu visiem kopā arī turpmāk.

Pievienots 18/11/2020