Pārlekt uz galveno saturu

LLU žurnāls "Rural Sustainability Research" indeksēts Scopus datubāzē

Attēla autors: No LLU arhīva

LLU zinātniskā žurnāla "Rural Sustainability Research" (latv. val. “Lauku ilgtspējības pētījumi”)  redkolēģija saņēmusi SCOPUS  datubāzes starptautiskās vērtēšanas komisijas pozitīvu lēmumu par žurnāla atbilstību vērtēšanas kritērijiem un tā iekļaušanu pasaulē lielākajā zinātnisko žurnālu, grāmatu un konferenču izdevumu datubāzē Scopus. Tas apliecina starptautiskās zinātnieku saimes uzticību LLU īstenotajiem pētījumiem.

Zinātniskajā žurnālā “Rural Sustainability Research” publicēti dažādi teorētisko un eksperimentālo pētījumu rezultāti, kā arī analītiskie pārskati par ilgtspējīgām labības kultūru ražošanas sistēmām, augu selekciju un ģenētiku, augu patoloģiju un aizsardzību, mežsaimniecību, veterinārmedicīnu, pārtikas tehnoloģijām, lopkopību, lauksaimniecības iekārtām, atjaunojamo enerģiju, enerģētiku un automatizāciju, materiālzinātni, transprotu, inženierekonomiku un izglītību, ilgtspējīgu sociālo attīstību, ekonomiku, informācijas tehnoloģijām un citām ar lauksaimniecību un lauku teritoriju attīstību saistītām tēmām.

Lai iekļūtu Scopus datubāzē ir jāiziet komplicēts izvērtēšanas process, jāsasniedz augsti kritēriji publikācijām un jābūt publikācijām atbilstoša nozarē. Interesenti ar žurnāla rakstiem var iepazīties LLU portālā: https://www.llu.lv/lv/llu-zinatniskais-zurnals-rural-sustainability-research.

No LLU izdotajiem žurnāliem līdz šim Scopus datubāzē bija indeksēts arī zinātniskais žurnāls  "Landscape Architecture and Art: Scientific Journal of the Latvia University of Life Sciences and Technologies”.

Kopumā LLU izdotie konferenču krājumi un žurnāli ir indeksēti dažādās starptautiskajās datubāzēs. Pilnu informāciju par datubāzēm, kurās ir indeksēti krājumi un žurnāli, var atrast Fundamentālās bibliotēkas vietnē: https://llufb.llu.lv/lv/llu-e-izdevumi/llu-izdotie-krajumi-un-zurnali-tiessaiste.

Scopus ir lielākā recenzētās literatūras kopsavilkumu un citējamības datubāze pasaulē, kurā iekļauti zinātniskie žurnāli, grāmatas un konferenču materiāli. Sniedzot visaptverošu pārskatu par pasaules pētniecības rezultātiem zinātnes, tehnoloģiju, medicīnas, sociālo zinātņu, kā arī mākslas un humanitāro zinātņu jomā, Scopus papildus piedāvā instrumentus, lai analizētu un vizualizētu pētniecības rezultātus. Tādējādi datubāzes piedāvātie pārskati tiek izmantoti starptautisko universitāšu un zinātnisko iestāžu reitingu veidošanā.

 

Pievienots 11/01/2021