Pārlekt uz galveno saturu

LLU attīsta starptautiskus izglītības projektus Centrālāzijā

Izmantojot Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) mācībspēku kompetences bioekonomikas, pārtikas ražošanas un lauksaimniecības augstākajā izglītībā un zinātnē, vairākas Centrālāzijas universitātes 2021. gadā sākušas apjomīgu izglītības projektu īstenošanu latviešu kolēģu vadībā. Viens no tiem paredz augstākās izglītības satura modernizāciju sešās studiju programmās Kirgizstānā un Uzbekistānā, bet otrs tiks īstenots ar mērķi attīstīt Uzbekistānā jaunu maģistra studiju programmu par ilgtspējīgu bioekonomiku.

Pilnveidos augstāko izglītību pārtikas nozarē

Lai veicinātu kvalitatīvas pārtikas ilgtspējīgu ražošanu Kirgizstānā un Uzbekistānā, LLU kā Latvijas vienīgā universitāte, kur iegūstama izglītība pārtikas tehnoloģijā un lauksaimniecībā, sniegs atbalstu un dalīsies ar pieredzi un zināšanām šajos virzienos. Tādējādi plānots palielināt agrobiznesa uzņēmumu darbības efektivitāti un konkurētspēju abās valstīs.

Minēto mērķu sasniegšanai tiks modernizēts augstākās izglītības saturs sešās studiju programmās, ko īsteno četras Centrālāzijas universitātes - Narinas Valsts universitāte un  Kirgizstānas Valsts lauksaimniecības universitāte (Kirgizstāna), Taškentas Valsts ekonomikas universitātes Samarkandas nodaļa un Taškentas Valsts lauksaimniecības universitāte (Uzbekistānā). Tas nepieciešams jaunu speciālistu sagatavošanai, kuriem pēc programmu absolvēšanas būs zināšanas un prasmes attīstīt un uzturēt pārtikas ražošanas sistēmas un ieviest uzņēmumos labas lauksaimniecības prakses un ilgtspējīgas pārvaldības principus.

Paralēli LLU mācībspēku vadībā tiks pilnveidota studiju vide un akadēmiskā personāla zināšanu un prasmju līmenis. Dažādās aktivitātēs piedalīsies arī pārstāvji no  Krakovas Lauksaimniecības universitātes (Polija), Linneja universitātes (Zviedrija) un starptautiskās organizācijas “Hilfswerk International” (Austrija), kas jau 20 gadus īsteno attīstības pasākumus Centrālāzijas reģionā.

Atvērs jaunu studiju programmu bioekonomikā

Apzinoties bioekonomikas nozīmi dažādu valstu tautsaimniecībā un tās attīstības potenciālu nākotnē, Uzbekistānas universitātes un Lauksaimniecības ministrija vienojušās par nepieciešamību atvērt jaunu studiju programmu, kas sekmētu Uzbekistānas nacionālo attīstības mērķu sasniegšanu un atbild uz bioekonomikas nozaru vajadzībām un iespējām.

Izmantojot LLU mācībspēku pieredzi un zināšanas, uzbeku kolēģi ieviesīs jaunu, starpdisciplināru maģistra līmeņa studiju programmu, lai veicinātu tādu speciālistu sagatavošanu, kuri spēj pamatot un iekļaut bioekonomiku publiskā un privātā sektora darba kārtībā, izstrādāt, piedāvāt un ieviest pieejas bioekonomikas nozaru attīstībai.

Jaunās programmas ieviešanā piedalīsies trīs Uzbekistānas universitātes - Taškentas Valsts lauksaimniecības universitāte, Taškentas  Irigācijas un lauksaimniecības mehanizācijas inženieru institūts un Buhāras Valsts universitāte, kā arī Uzbekistānas Republikas Lauksaimniecības ministrija, Vītauta Magnusa universitāte (Lietuva) un JAMK Lietišķo zinātņu universitāte (Somija).

Izglītības satura modernizēšana sākta Erasmus+ programmas projekta “Augstākās izglītības satura pilnveidošana pārtikas nozaru atbalstam kvalitatīvas pārtikas ilgtspējīgai ražošanai” (AgroDev) ietvaros, savukārt jaunas studiju programmas izstrāde sākta šīs pašas programmas projektā “Jauna maģistra studiju programma ilgtspējīgai bioekonomikai Uzbekistānā” (BioEcUz). Paredzēts, ka projekti norisināsies trīs gadus no 2021. gada 15. janvāra līdz 2024. gada 14. janvārim.

logo
Pievienots 20/02/2021