Pārlekt uz galveno saturu

LLU uzlabo rezultātu starp 500 labākajām universitātēm prestižajā THE Emerging Economies reitingā

2021. gada martā publicēts jaunākais Times Higher Education (THE) Pasaules universitāšu reitings 2021, iekļaujot tikai tās valstis, kurās ir attīstības ekonomika. To vidū nosauktas arī trīs Latvijas universitātes, tostarp LLU, kas saglabā vietu starp 500 labākajām universitātēm otro gadu pēc kārtas. Starptautiskajā vidē LLU zināma kā Latvia University of Life Sciences and Technologies.

Times Higher Education reitingā tiek vērtētas pētniecībā aktīvas universitātes no visas pasaules, izmantojot vairākus kritērijus piecos darbības virzienos: studijas (studiju vide), zinātne (apjoms, ienākumi, reputācija), citējamība (zinātnes ietekme), starptautiskais profils (mācībspēki, studenti, pētījumi) un ienākumi no nozares (zināšanu pārnese). Ar 13 kritēriju palīdzību tiek mērīti universitāšu sasniegumi un reitingā iekļautas tikai pasaulē labākās universitātes.

Vadošās trīs vietas jaunākajā attīstības ekonomikas valstu reitingā atkārtoti ieņem universitātes no Ķīnas - Tsinghua University, Peking University un Zhejiang University. Taču kopumā reitinga kvalitātes prasībām atbilstošas ir 606 augstākās izglītības un pētniecības iestādes no dažādām attīstības ekonomikas pasaules valstīm, kas ir par 14% vairāk nekā aizvadītajā gadā.

LLU ieguvusi vietu grupā no 401-500 un visaugstākos rādītājus līdzīgi kā iepriekšējā gadā ieguvusi zinātnē un zināšanu pārnesē. Tā kā reitingā iekļauto universitāšu skaits ir pieaudzis, reitinga grupas saglabāšana norāda uz labāka rezultāta ieguvi šajā gadā. To apliecina arī rādītāji atsevišķos kritērijos, kas visi ir pieauguši un šogad ir augstāki.

LLU iekļūšana Times Higher Education Pasaules universitāšu reitingā norāda uz universitātes starptautisko atpazīstamību un konkurētspēju daudz plašākā mērogā, kas turpina būtiski pieaugt. Turklāt universitāte jau atkārtoti otro gadu saglabā savu vietu šī paša visu pasaules valstu reitingā, kā arī kopējās pasaules  inženierzinātņu, dzīvības zinātņu un sociālo zinātņu virzienos

Pievienots 09/03/2021