Pārlekt uz galveno saturu

Parakstīts sadarbības memorands par koka izmantošanas veicināšanu būvniecībā

LLU kā vienīgā augstākas izglītības iestāde Latvijā, kas īsteno studijas un zinātnisko pētniecību gan meža un kokapstrādes, gan būvniecības jomās, iesaistījusies kopīgā sadarbībā ar virkni valsts pārvaldes iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un valsts kapitālsabiedrībām, lai veicinātu koka būvmateriālu un būvizstrādājumu ar augstu pievienoto vērtību ražošanu un izmantošanu būvniecībā, sekmējot ilgtspējīgu būvniecību un Latvijas ekonomikas izaugsmi. 23. aprīlī sadarbība nostiprināta ar Ekonomikas ministrijas rosināta memoranda parakstīšanu.

Būvniecības nozarei Latvijā ir būtiska loma tautsaimniecības izaugsmē, jo tā ir viena no lielākajām nozarēm pēc materiālu patēriņa, minēts sadarbības memoranda preambulā. Līdz ar to būvniecības nozarei, palielinot pieprasījumu pēc ilgtspējīgiem būvmateriāliem un būvizstrādājumiem, kas ražoti no vietējiem atjaunojamiem dabas resursiem, ir iespēja veicināt šo būvmateriālu un būvizstrādājumu ražošanas attīstību Latvijā.

Tāpat memorandā atzīts, ka Latvijā ir pietiekoši dabas resursi un potenciāls veicināt augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu no koka. Koks ir dabīgs būvmateriāls, kas iekapsulē ogļskābo gāzi (CO2), padarot būvniecību ilgtspējīgāku, videi draudzīgāku, kā arī koka izmantošana ēku būvniecībā uzlabo gaisa kvalitāti un telpu mikroklimatu. Koka izmantošana būvniecībā ir būtiska, lai būvniecības nozare varētu sasniegt Eiropas Komisijas izvirzīto mērķi līdz 2050.gadam izveidot ilgtspējīgu un klimata neitrālu ekonomiku.

Līdz ar to sadarbības memoranda parakstīšana paredz mērķtiecīgu dažādu institūciju sadarbību, lai veicinātu koka izmantošanu būvniecībā. To kā savas darbības prioritāti uzsver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

“Mana kā ekonomikas ministra prioritāte ir attīstīt koka būvniecību Latvijā, šim mērķim izmatojot tieši vietējos būvmateriālus. Mums ir pietiekoši dabas resursi un liels potenciāls veicināt augstas pievienotās vērtības koka būvizstrādājumu ražošanu un izmantošanu būvniecībā. Ir jāuzņemas iniciatīva un jārāda labais piemērs, savos projektēšanas un būvniecības iepirkumos izvirzot prasības pēc koka konstrukcijām un ilgtspējīgiem būvniecības risinājumiem, kā arī jārada vide, kurā būtu vienlīdzīgas vai labākas iespējas būvniecībā izmantot ilgtspējīgus un videi draudzīgākus būvmateriālus, salīdzinot ar citiem būvmateriāliem, kā arī jāceļ būvniecībā iesaistīto pušu kompetence koka būvniecības jomā,”  norāda ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Būtiska loma šajos procesos ir augstākās izglītības iestādēm, kas sagatavo speciālistu minētajās nozarēs un attīsta zinātnisko pētniecību.

“LLU ir vairāk kā 100 gadus pieredze un kompetences jauno speciālistu sagatavošanā meža nozarē un kokapstrādē, bet 45 gadi – būvniecībā. Mūsu zinātnieki veic pētījumus gan kokapstrādē, gan būvniecībā, līdz ar to esam attīstījuši modernas laboratorijas, lai studenti varētu izstrādāt savus studiju darbus un zinātnieki – veikt pētījumus. Turklāt top arī jauna Starpnozaru laboratorija, kurā koka ēku būvniecība būs viens no prioritārajiem virzieniem. Lai pilnvērtīgi izmantotu koku kā bioresursu, būvniecībā ir nepieciešamas dažādas zināšanas ne tikai par šī materiāla īpašībām, bet arī par būvkonstrukcijām, to drošību, stiprību, dažādu elementu savienojamību. LLU ir unikāla vieta Latvijā, kur šīs abas nozares veido dabisku sinerģiju,” stāsta LLU rektore Irina Pilvere.

Sadarbības memorandu līdztekus LLU rektorei Irinai Pilverei parakstīja ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs, Latvijas būvniecības padomes priekšsēdētājs, Latvijas būvuzņēmēju partnerības vadītājs Gints Miķelsons, Būvniecības valsts kontroles biroja direktore Svetlana Mjakuškina, biedrības "Latvijas pašvaldību savienība” priekšsēdis Gints Kaminskis, Valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs, Valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” valdes priekšsēdētājs Roberts Strīpnieks, valsts SIA "Latvijas standarts” valdes loceklis Ingars Pilmanis, Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes dekāns Juris Smirnovs, Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps Klauss, Latvijas Koka būvniecības klastera izpilddirektora p.i. Kristaps Ceplis un Nacionālās nekustamo īpašumu attīstītāju alianses valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Vanags.

Memoranda galvenais uzdevums ir radīt apstākļus, lai veicinātu koksnes būvizstrādājumu lietošanas īpatsvara palielināšanu dažādu lietošanas veidu būvju būvniecībā, pārbūvē un atjaunošanā. Memorands ietver vairākus konkrētus uzdevumus, kurus puses apņēmušās īstenot, lai sasniegtu tajā nospraustos mērķus.

Pievienots 26/04/2021