Pārlekt uz galveno saturu

Sumina Lauksaimniecības fakultātes absolventus

Attēla autors: No LLU arhīva

Pirms Līgo svētkiem diplomus saņēma Lauksaimniecības fakultātes absolventi, kuri absolvēja universitātes senāko fakultāti. Diplomus par iegūtu augstāko izglītību ieguva 45 pamatstudiju un desmit augstākā līmeņa studiju absolventi. Viņu vidū viena absolvente Kristiāna Skutele no profesionālā bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" saņem izcilības jeb "sarkano" diplomu.

Ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, diplomu izsniegšana tika organizēta pēc plūsmas principa, nosakot katras studiju programmas absolventu konkrētu ierašanas laiku Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Šogad jaunos nozares profesionāļus īpašā video sveicienā (pieejams raksta beigās) uzrunāja Latvijas Lauksaimniecības universitātes vadība – rektore Irina Pilvere un zinātņu prorektore Irina Arhipova, kā arī Lauksaimniecības fakultātes dekāne Dace Siliņa.

LLU zinātņu prorektore Irina Arhipova video sveicienā uzrunā šī gada absolventus: "Sveicu jūs ar diploma saņemšanu un godam pabeigtām studijām, kas nebūtu iespējams bez atbalsta no jūsu vecākiem, ģimenēm un draugiem. Liels paldies universitātes mācībspēkiem, kuri palīdzēja jums iegūt bakalaura vai maģistra grādu. Šī gada rezultāti parādīja, ka, pateicoties jūsu neatlaidībai un rūpīgam darbam, jūs esat spējīgi pārvarēt jebkuras krīzes situācijas un veiksmīgi atrisināt ar lauksaimniecības jomu saistītus uzdevumus. Mēs esam lielu pārmaiņu priekšā un mēs nezinām, kas būs pēc pieciem vai desmit gadiem, taču, zinot jūsu augsto motivāciju, tad varu droši prognozēt, ka jūs darīsiet mūsu pasauli labāku. Dzīve ir skaista un es jums novēlu padarīt to vēl skaistāku."

Kā pirmie diplomus saņēma desmit akadēmiskā maģistra studiju programmas "Lauksaimniecība" jaunie speciālisti, kuri studiju procesā varēja izvēlēties kādu no specializācijas virzieniem – laukkopība, dārzkopība un lopkopība. Kā labākos šīs programmas noslēguma darbu autorus uzteica - Žani Andersonu "Ārpussakņu mēslojuma ietekme uz stiebrzāļu – tauriņziežu zelmeņa ražu, kvalitāti un botānisko sastāvu" (darba vadītājs: profesors Aleksandrs Adamovičs), Lauras Kaļānes "Atsevišķu faktoru ietekme uz sējas kaņepju riekstiņu ražu" (darba zinātniskā vadītāja: profesore Zinta Gaile, konsultante Indra Ločmele) un Elīnas Plēgermanes "Somatisko šūnu skaita kā mastīta uzņēmības fenotipiskā marķiera analīze Latvijas vietējo šķirņu govju populācijās" (darba zinātniskā vadītāja: profesore Daina Jonkus).

Turpinājumā 45 diplomus izsniedza profesionālā bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" absolventiem, kuri ieguva profesionālais bakalaura grādu lauksaimniecībā un kvalifikāciju: agronoms ar specializāciju laukkopībā, agronoms ar specializāciju dārzkopībā, ciltslietu zootehniķis vai lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs. Šajā studiju programmā kā labākie noslēguma darbi tika atzīti - Justīnes Koceres "Vainagu veidošanas sistēmas ietekme uz plūmju šķirņu veģetatīvajiem un ģeneratīvajiem parametriem" (darba vadītāja: docente Ilze Grāvīte), Lilijas Dučkenas "Šķirnes un audzēšanas vietas ietekme uz bazilika ražu un tās kvalitāti" (darba vadītāja: lektore Irina Sivicka), Silvas Priedītes "Populāciju un hibrīdo rudzu ražas un kvalitātes veidošanās Vidzemē" (darba vadītāja: profesore Zinta Gaile), Kristiānas Skuteles "Dažādu mēslošanas shēmu ietekme uz ziemas kviešu (Triticum aestivum L.) ražu un tās kvalitāti" (darba vadītāja: viesdocente Adrija Dorbe), Beātes Bušmanes "Mikrobioloģisko preparātu un slāpekļa papildmēslojumu ietekme uz ziemas kviešu produktivitāti un ražas kvalitāti" (darba vadītājs: vieslektors Rihards Berķis) un Edvarta Alberta "Liellapu hortenziju ziemošanas kvalitāte atkarībā no ieziemināšanas metodes".

"Lauksaimniecības nozare ir zināšanu ietilpīga, jo mums jāsaimnieko gan gudri, gan sekmīgi, atceroties, ka zemi mēs esam aizņēmušies no saviem bērniem un mazbērniem. Šis gads ir zīmīgs ne tikai ar ierobežojumiem, kas atņēma daļu no studēšanas prieka un grūtāko darbu dalīšanu ar kursabiedriem, bet arī ar to, ka nu jau 158 gadus Latvijā ir iespējams iegūt augstāko izglītību lauksaimniecībā. Lauksaimniecībā katrs gads ir īpašs un neatkārtojams. Nākotne pieder profesionāļiem un studiju sekmīga beigšana ir apliecinājums, ka jūs bijāt apņēmības pilni pievienoties 10% labāko speciālistu pulkam savā nozarē. Atcerieties, ka prāts ir kā muskuļi, jo biežāk izmantosi, jo varenāks kļūsi," saka Lauksaimniecības fakultātes dekāne Dace Siliņa.

Kā pēdējie diplomus 23. jūlijā saņems Veterinārmedicīnas fakultātes topošie nozares profesionāļi un arī šo fakultāti vasaras diplomu izsniegšanas sērija būs noslēgusies. 

Fotogrāfijas lejupielādēt iespējams šeit.

LLU vadības un Lauksaimniecības fakultātes dekānes video sveiciens absolventiem

Pievienots 22/06/2021