Pārlekt uz galveno saturu

Jaunais studiju semestris sāksies 6. septembrī (informācija papildināta 27.08.)

Attēla autors: No LLU arhīva

2021./2022. studiju gada rudens semestris Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) sāksies pirmdienā, 6. septembrī, un darbu atsāks drošā vai daļēji drošā režīmā (daļēji drošu režīmu var nodrošināt līdz 10. oktobrim). Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija izstrādātajiem noteikumiem par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, LLU izstrādājusi kārtību, kādā turpmāk norisināsies studiju process, lai tas būtu pēc iespējas drošs visām iesaistītajām pusēm.

Studijas visos augstākās izglītības līmeņos no 1. septembra ir iespējams organizēt klātienē, tādējādi LLU studiju procesu sāks pēc nodarbību grafika klātienē visiem studiju veidiem un līmeņiem 2021. gada 6. septembrī.

Studijas klātienē ļaus nodrošināt kvalitatīvu augstāko izglītību tajās nozarēs, kur ilgstošs attālināts studiju process var būtiski ietekmēt kvalitāti, it sevišķi tajās, kur nepieciešama zināšanu un prasmju apguve laboratorijās vai ar dažādām iekārtām. 

Līdz 2021. gada 10. oktobrim augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais, administratīvais personāls un studējošie varēs klātienē apmeklēt izglītības iestādi, kā arī uzturēties LLU studentu viesnīcā ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu, kā arī ar negatīvu Covid-19 testu, kas veikts pēdējo 48 stundu laikā (testēšanas izmaksas studējošie un personāls sedz no saviem personiskiem līdzekļiem un testus veic atbilstoši Slimības profilakses un kontroles centra testēšanas algoritmam). Turklāt no 2021. gada 11. oktobra klātienē varēs uzturēties tikai ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu.

Aicinām visus izmantot valsts sniegtās, brīvi pieejamās vakcinēšanās iespējas, lai rudenī studiju process varētu atsākties klātienē Covid-19 drošos apstākļos – atbilstoši augstākās izglītības iestādēs īstenotajām studiju programmām un izvēlētajām studiju formām.

Pirmo kursu studenti 6. septembrī lekcijās vēl nepiedalīsies, bet tiksies Imatrikulācijas aktā, kas norisināsies Jelgavas pils pagalmā un ir ikgadēja universitātes tradīcija, kad vienkopus satiekas visu fakultāšu studējošie. Imatrikulācijas akta sākums plkst. 9.00. Pēc tā plānotas atsevišķas tikšanās fakultātēs un iepazīšanās ar studiju vidi. Nodarbības pirmkursniekiem sāksies 7. septembrī.

Savukārt visu vecāko kursu studenti lekcijās gaidīti jau 6. septembrī, jo tā ir pirmā studiju diena. Pirms tam visi (izņemot pirmkursniekus) aicināti no 23. augusta  līdz 3. septembrim reģistrēties studijām elektroniski LLU Informatīvajā sistēmā, izmantojot savu lietotāja vārdu un paroli.  To var izdarīt studējošie, kuriem ir nokārtotas visas akadēmiskās saistības, bet, ja ir akadēmiskie parādi, reģistrēties var tikai savas fakultātes dekanātā, rakstot iesniegumu dekānam. Šos studējošos ar dekāna atļauju semestrim reģistrē lietvedis.

Ar rektora rīkojumu par LLU studiju procesa organizāciju 2021./2022. studiju gadā iespējams iepazīties Mans LLU.

Ar rektora rīkojumus par sadarbspējīgo sertifikātu pārbaudes kārtību studiju procesā LLU iespējams iepazīties Mans LLU.

Pievienots 28/08/2021