Pārlekt uz galveno saturu

Pikšās sveic trīs Kārļa Ulmaņa stipendiātus

5. septembrī Dobeles novada “Pikšās” tika atzīmēta bijušā valstsvīra Kārļa Ulmaņa 144. dzimšanas diena un jau 31. gadu tika sveikti LLU dibinātās Kārļa Ulmaņa stipendijas ieguvēji. To 2021./2022. studiju gadā saņems Loreta Luīze Zaķe, Aivis Medinieks un Agnese Ločmele. Šī stipendijas programma ir vissenākā universitātē un kopumā to ieguvuši 113 LLU studenti. Tā savulaik izveidota, lai atbalstītu izcilus LLU studentus un veicinātu Latvijas vēstures izpēti.

Loreta Luīze Zaķe ir no Ķeguma novada un šobrīd ir Meža fakultātes studiju programmas “Mežzinātne” studente. Stipendijas konkursā viņa izstrādāja pētījumu par ekonomiskajiem un sociālajiem ieguvumiem no meža Latvijas pirmās brīvvalsts laikā (1918-1940).

Loreta Luīze savā stipendijas pieteikumā raksta, ka ir ievērojami papildinājusi savas zināšanas par K. Ulmani un vēsturiskajiem notikumiem: “Uzskatu, ka bez vēsturiskām zināšanām nav iespējams izprast un vērtēt mūsdienās notiekošos procesus.”

Studente aktīvi iesaistās dažādos studentu biedrības ‘’Šalkone’’ rīkotajos pasākumos un projektos gan palīdzot praktiski, gan veidojot materiālus un sniedzot idejas. Tāpat cenšas piedalīties LLU rīkotajās sporta aktivitātēs – sacensībās un stafetēs. Savu pieredzi bagātinājusi arī piedaloties Erasmus + apmaiņas programmā, vienu semestri mācoties Lisabonas universitātē Portugālē. Divus semestrus par labām un teicamām sekmēm saņēmusi valsts finansēto stipendiju, kas bijusi liels atbalsts un motivācija studiju laikā.

Ārpus skolas jau 8 gadus nodarbojas ar tautas dejām Lielvārdē, TDA ‘’Pūpolītis’’, aizvadītā gada rudenī sākusi dejot arī LLU TDA ‘’Kalve ’’, kā arī dzied Ķeguma jauktajā korī ‘’Lins’’.

Savukārt Aivis Medinieks ir no Madonas novada un studē Tehniskās fakultātes studiju programmā “Lauksaimniecības inženierzinātne”. Stipendijas konkursā viņš izstrādāja pētījumu “Lauksaimniecības tehnika Latvijā no 1918. līdz 1940. gadam”.

Par sevi Aivis raksta, ka pieteicies stipendijai, jo motivējusi tēma par lauksaimniecības tehniku, kas ir arī viņa izvēlētā studiju virziena specifika. Regulāri piedalās dažādās sabiedriskajās aktivitātēs. Jau pamatskolas laikā pievērsies vēstures izpētei un izstrādājis pētnieciskos darbus “Mans dzimtas koks” un “Manas dzimtās mājas”. Šobrīd ir sava studija kursa vecākais un Jaunā zemnieku kluba biedrs, kurā papildina savas zināšanas dažādos mācību semināros.

Savulaik izmantojis Erasmus+ programmas iespējas un papildinājis prasmes kokapstrādē Itālijā. Paralēli studijām un sabiedriskajām aktivitātēm Aivis attīsta zemnieku saimniecību, pilnveido zināšanas lauksaimniecībā un vēl joprojām nodarbojas ar kokapstrādi.

Par K.Ulmaņa stipendijas ieguvēju šogad kļuvusi arī maģistrante Agnese Ločmele no Jelgavas, kura studē Vides un būvzinātņu fakultātes studiju programmā “Ainavu arhitektūra un plānošana”. Viņa stipendijas konkursā piedalījās ar pētījumu “Jelgavas pilsētas vēsturiskā ainava un tās elementi. Katoļu un Driksas ielas piemērs.”

Agnese atklāj, ka zinātniskos darbus un pētījumus raksta jau no pamatskolas laikiem. Vidusskolā ar katru darbu tikusi arvien tālāk – 10. klasē zinātniski pētniecisko darbu aizstāvējusi pilsētas mērogā, 11. klasē tikusi uz aizstāvēšanu reģionā, bet 12. klasē piedalījusies valsts konferencē. Šobrīd izstrādātais zinātniski pētnieciskais darbs “Jelgavas rātsnama modelēšana, izmantojot vēsturiskās fotogrāfijas” atrodas Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā kā eksponāts.

Universitātē paralēli studijām aktīvi nodarbojas ar sportu. Piedalījusies dažādās sacensībās un aizstāvējusi LLU godu. Vēlāk sākusi fotografēt LLU pasākumus, kā arī gleznot. Viens no pēdējiem sienas gleznojumiem atrodas Jelgavas bibliotēkā “Zinītis” (1888. gada grāmatizdevēja Gustava Ādolfa Reiera ēkā), kurā ir attēlota Jelgavas pilsētas attīstība un apbūves izmaiņas dažādos laika posmos.

Papildus studente sevi attīsta, piedaloties konferencēs, semināros un plenēros. Visspilgtāk atmiņā ir palicis plenērs “Wooden architecture heritage of Aizpute”, kurā izstrādājusi priekšlikumu Aizputes Kuldīgas ielas attīstībai.

Stipendijas apliecības studentiem Pikšās pasniedza LLU rektore Irina Pilvere, klātesot fakultāšu pārstāvjiem. Stipendijas lielums šobrīd ir 300 eiro mēnesī, kas tiks izmaksāti studentiem katru mēnesi turpmākā studiju gada laikā.

Kārļa Ulmaņa stipendija ir 20. gs. 90. gados LLU izveidota stipendiju programma, lai atbalstītu izcilus studentus, kuriem ir labas sekmes studijās, aktīva sabiedriskā darbība un kuri pievērsušies zinātniski pētnieciskā darba izstrādei par K. Ulmaņa dzīves un darbības laiku. Tā ik gadu tiek pasniegta bijušā valstsvīra dzimtajās mājās “Pikšas” septembra sākumā, kad tiek atzīmēta viņa dzimšanas diena.

Pievienots 05/09/2021