Pārlekt uz galveno saturu

Mācību un pētījumu saimniecībā "Pēterlauki" uzstādīta meteostacija meteoroloģisko un vides datu novērošanai

Attēla autors: No LLU arhīva

Jelgavas novada pašvaldība novada teritorijā uzstādījusi četras meteoroloģisko un vides datu stacijas, lai veiktu gaisa temperatūras, nokrišņu intensitātes, vēja ātruma, virziena un augsnes mitruma mērījumus. Šāda ideja un tās izpildījums rasts, pateicoties URBACT programmas projektam "Lietu Internets kā politikas instruments pārmaiņām pašvaldībā (IoTXchange)". Viena no meteostacijām uzstādīta Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Mācību pētījumu saimniecības "Pēterlauki".

Turpinot attīstīt savienojamību un vienoto sistēmu tēmu, URBACT projekta vietējā darba grupa nolēma, ka viens no maza mēroga pilotprojektiem var tikt veidots meteoroloģisko un vides datu novērošanai un analīzei. Meteostacijas uzstādītas Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mācību pētījumu saimniecības "Pēterlauki", Z/S "Mežacīruļi", Z/S "Vilciņi 1" teritorijā, kā arī jau esošā LVĢMC (VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs) novērojumu stacijā Staļģenē. Ceturtā stacija Staļģenē izvēlēta, lai konstatētu projektā izmantotās tehnoloģijas iespējamās nobīdes un salīdzinātu datus ar oficiālajiem LVĢMC datiem un tos varētu pielīdzināt ar kļūdas koeficientu, kā rezultātā no pārējām trim stacijām tiktu iegūti LVĢMC validēti dati divu augstumu novērojumiem – 2 m un 10 m augstumā, kas ir būtiski sevišķi lauksaimniekiem, kuriem vēja virziens un spēks ir svarīgs, pielietojot augu aizsardzības līdzekļus.

Paredzēts, ka šāda veida unikālā pilotprojekta vietējos meteoroloģiskos datus varēs izmantot gan lauksaimnieki, gan vietējie iedzīvotāji un  ikviens interesents, ja tos būs iespējams integrēt jaunveidojamajā Jelgavas novada mājas lapā, kas darbosies uz Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas.

Tāpat jaunizveidotās stacijas sniegs papildus datus LVĢMC meteoroloģiskajiem rādījumiem, jo Jelgavas novads būs vieta, kur nelielā attālumā izvietotas vairākas stacijas, nodrošinot blīvu raidītāju pārklājumu.

Pievienots 15/09/2021