Pārlekt uz galveno saturu

LLU uzlabo rezultātus U-Multirank reitingā

22. septembrī publicēti jaunākie U-Multirank reitinga rezultāti, ko veido Eiropas Komisija. 2021. gadā reitingā iekļautas 1948 universitātes no 97 valstīm, tostarp Latvijas. LLU, kas starptautiskajā vidē zināma kā Latvia University of Life Sciences and Technologies, institucionālajā reitingā pirmo reizi ieguvusi deviņus visaugstākos novērtējumus dažādos reitinga kritērijos un būtiski uzlabojusi iepriekšējo gadu sniegumu.

Universitāšu klasifikācija U-Multirank reitingā notiek, izmantojot 30 dažādus kritērijus piecās darbības jomās: mācīšana un mācīšanās, pētniecība, zināšanu pārnese, starptautiskā ievirze un reģionālā iesaiste. Katrā no kritērijiem universitāte var iegūt vērtējumu no A (ļoti labi) līdz E (vāji), kas tai palīdz noskaidrot savas spēcīgās puses un jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi.

2021. gadā ikvienam interesentam pieejams gan institucionālais reitings, kurā pieejams rezultāts par katru universitāti, gan 30 tematisko nozaru reitingi. Šogad pirmo reizi tematiskajos reitingos iekļauta lauksaimniecība un veterinārmedicīna.

Visaugstākos vērtējumus “A” LLU ieguvusi deviņos reitinga kritērijos: ārējais pētniecības finansējums, pēcdoktorantu skaits, atvērtās piekļuves publikācijas, pašu dibinātie jeb “spin-off” uzņēmumi, ienākumi no tālākizglītības, absolventu dibinātie uzņēmumi, ārvalstu akadēmiskais personāls, kopīgās ārvalstu publikācijas un kopīgās reģionālās publikācijas.

Savukārt vērtējums “B” iegūts astoņos reitinga kritērijos: dzimumu līdzsvars studijās, studijas nepārtraukušie absolventi bakalaura līmenī, studijas nepārtraukušie absolventi maģistra līmenī, profesionālās jeb nozarei adresētās publikācijas, ārvalstu bakalaura programmas, ārvalstu maģistra programmas, studentu mobilitāte un studentu prakses vietas reģionā.

Kopumā no 30 reitinga kritērijiem universitāte visaugstākos rezultātus “A” un “B” ieguvusi vairāk nekā pusē gadījumu, t.i., 17 kritērijos. Kā atzīst reitinga veidotāji, LLU spēcīgākā joma ir pētniecība, kam seko starptautiskā ievirze. Pasaules mērogā LLU ik gadu absolvē salīdzinoši neliels absolventu skaits, turklāt specifisko studiju virzienu dēļ daļa studentu studijas nepabeidz, līdz ar to izaicinājums universitātei ir visaugstāko rezultātu sasniegšana mācīšanās un mācīšanas kritērijos.

LLU U-Multirank reitingā datus sagatavo jau septīto gadu un tajā vēl nav pieejami rezultāti par visiem LLU īstenotajiem tematiskajiem virzieniem. Aizvadītajā gadā LLU augstāko vērtējumu ieguva 7 kritērijos, savukārt vēl pirms gada 4 kritērijos. LLU turpina darbu dažādu jomu pilnveidē un reitinga rezultāti apliecina, ka īstenotie pasākumi nesuši augļus.

U-Multirank ir unikāls, daudzdimensionāls un starptautisks augstākās izglītības reitings, kas demonstrē universitāšu darbības daudzveidību. Reitingā netiek izmantoti apvienotie kritēriji un reputācijas rādītāji, bet ir iespēja salīdzināt universitāšu darbību dažādās jomās.

Pievienots 30/09/2021