Pārlekt uz galveno saturu

LLU pilnveido studiju vidi inženierzinātņu un dabaszinātņu studentiem

2021. gada septembrī universitātē noslēdzās apjomīgi modernizācijas darbi inženierzinātņu un dabaszinātņu (STEM) studiju vidē. Tie īstenoti četru gadu laikā projektā “LLU STEM studiju programmu modernizācija”, ieguldot dažādās LLU fakultātēs vairāk nekā 3,6 miljonus eiro un nodrošinot studējošiem augstu studiju kvalitāti.

“Mūsu universitātes saimnieciskā darbība balstīta ilgtspējas pieejā, jo cenšamies atjaunot un sakārtot jau izmantotos LLU objektus un izšķiramies par jaunu izbūvi tikai atsevišķos gadījumos. STEM studiju programmu modernizācijas projekts un arī citi universitātē īstenotie projekti ir apliecinājums, ka pēdējo gadu laikā tas mums ir veiksmīgi izdevies un ar atjaunoto vidi ir apmierināti gan studējošie, gan universitātes darbinieki. Tādējādi esam spējuši saglabāt vietas, ko atpazīst vairākas mūsu absolventu paaudzes, un iedot tām otro vai pat trešo elpu,” stāsta LLU rektore Irina Pilvere.

Īstenotie modernizācijas darbi STEM studiju programmās saistīti gan ar lekciju auditoriju un laboratoriju telpu atjaunošanu, gan atbilstoša aprīkojuma iegādi, lai nodrošinātu kvalitatīvu studiju procesu un pētniecisko bāzi studentiem.

Būtiskākie ieguldījumi projekta ietvaros veikti Tehniskajā, Vides un būvzinātņu, Veterinārmedicīnas, Meža, Informācijas tehnoloģiju, Lauksaimniecības un Pārtikas tehnoloģijas fakultātēs.

“Četru gadu laikā universitātē ar specializētu tehniku studentu prasmju un kompetenču attīstīšanai pilnveidotas Ģeodēzijas kalibrācijas un modelēšanas laboratorijas, Hidraulikas un pneimatikas laboratorija, Mašīnu elementu laboratorija, Metināšanas laboratorija, Materiālmācības un Tekstilmateriālmācības laboratorijas, Hidroloģijas (Nosusināšanas un apūdeņošanas) mācību laboratorijas, Uztura gatavošanas laboratorija, siltumnīca augu biotehnoloģijas studiju vajadzībām un Mikrobioloģijas laboratorija. Tāpat studējošiem pieejamas dažādas Informācijas tehnoloģiju laboratorijas iekārtas un programmatūras,” stāsta projekta vadītāja Iluta Černija.

Viņa atklāj, ka izdevies atjaunot studiju telpas, kurās topošie inženieri uzturas ikdienā un kurās vairākas desmitgades nebija veikti būtiski ieguldījumi. Tāds bija Tehniskās fakultātes mācību korpuss, daļa no Meža fakultātes un Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Ķīmijas katedra, kas atrodas Jelgavas pils ziemeļaustrumu spārnā. Divi pēdējie objekti kombinēti ar energoefektivitātes projektu īstenošanu, uzlabojot ne tikai telpu vizuālo tēlu, bet arī to funkcionalitāti un mazinot enerģijas zudumus.

Paralēli minētajam universitāte modernizējusi Wi-fi tīklu un e-studiju sistēmu, papildinājusi LLU Fundamentālās bibliotēkas fondus, kā arī uzlabojusi ar IT drošību saistītās iekārtas un programmatūru.

Savukārt studiju prorektors Aigars Laizāns ir gandarīts, ka uzlabojumi studiju vidē nesuši būtisku ieguldījumu studiju kvalitātē, paverot jaunas iespējas mācībspēku un studentu sadarbībai. Mācību laboratoriju aprīkojums tiks izmantots topošo inženieru un citu STEM jomu speciālistu prasmju veidošanai un tālākai attīstībai, lai viņi būtu gatavāki darba tirgum.

“Kā liecina Izglītības un zinātnes ministrijas publicētais absolventu monitorings, LLU absolventi ir vieni no pieprasītākajiem speciālistiem darba tirgū, un vairāk nekā 90% absolventu gadu pēc absolvēšanas ir ieguvuši stabilu darba vietu ar konkurētspējīgu atalgojumu. Pēdējos četros gados īstenotie uzlabojumi studiju vidē vēl vairāk kāpinās jauno absolventu pozīcijas, jo esam radījuši priekšnoteikumus, lai viņiem pēc studijām, pateicoties universitātē iegūtajām kompetencēm, būtu iespēja uzrādīt augstus rezultātus,” stāsta A. Laizāns.

STEM studiju programmu attīstība, kuras balstās zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas zināšanās, ir viena no LLU studiju prioritātēm un arī Latvijas augstākās izglītības ilgtermiņa mērķis. LLU Jelgavā piedāvā studijas 44 STEM jomas programmās, kas paredzētas speciālistu sagatavošanai tautsaimniecībai nozīmīgās nozarēs – lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, veterinārmedicīnā, IT, enerģētikā, kokapstrādē, mašīnbūvē un tehnoloģijās, pārtikas tehnoloģijā, būvniecībā, meliorācijā, vides un ainavu arhitektūrā, mērniecībā u.c.

Projekts “LLU STEM studiju programmu modernizācija” (Nr. 8.1.1.0/17/I/001) īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta atbalstu.  Tā mērķis ir turpināt LLU zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātnes, matemātikas, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu modernizāciju. Projekts sākts 2017. gada oktobrī un noslēdzās 2021. gada septembrī.

Pievienots 04/10/2021