Pārlekt uz galveno saturu

LLU Attīstības fonda stipendiju apliecības pasniegtas 13 izciliem studentiem

Attēla autors: No LLU arhīva

Ik gadu rudens semestrī tiek godināti LLU Attīstības fonda stipendiāti, kuri, būdami aktīvi un studējot ar ļoti labām sekmēm, turpmākā pusgada vai gada laikā ik mēnesi saņems kādu no stipendijām. To apjoms un izmaksas mērķis katrā programmā ir atšķirīgs, taču visu mecenātu misija ir atbalstīt studentus viņu centienos iegūt augstāko izglītību. Šogad stipendiju apliecības tika izsniegtas individuāli un tās saņēma 13 universitātes studenti dažādās stipendiju programmās.

2021./2021. gada rudens semestrī stipendiju apliecības tika izsniegtas 12 stipendiju programmās, ko pārvalda LLU Attīstības fonds: Artūra un Ērikas Gerhardu stipendija, LLU Studējošo pašpārvaldes stipendija, Latvijas Agronomu biedrības stipendija, SIA "Peri" stipendija, Alfrēda Seržāna stipendija, Vagneru ģimenes stipendija, Jāņa Rūvalda stipendija, SIA "Latvi Dan Agro" stipendija, Mirdzas Oškalnes stipendija, profesores Baibas Rivžas jubilejas stipendija, LLU Senāta stipendija un SIA "East Metal" stipendija.

Artūra un Ērikas Gerhardu stipendija dibināta, jo tās mecenāti savulaik gribējuši palīdzēt Latvijas studentiem, kuri vēlas dzīvē sasniegt savus mērķus un palīdzēt attīstīties Latvijas laukiem. Stipendiju šoruden saņēma Veterinārmedicīnas fakultātes otrā līmeņa profesionālās studiju programmas "Veterinārmedicīna" 1. kursa studente Kristiāna Belova no Gulbenes novada.

Par savu studiju izvēli viņa stāsta: "Viens no iemesliem, kāpēc izvēlējos apgūt veterinārmedicīnu, ir iespēja pašai palīdzēt un ārstēt ne tikai savā saimniecībā esošos dzīvniekus, bet arī citviet. Pēdējos gados lauku rajonos trūkst lielo lauksaimniecības dzīvnieku praktizējošu vetārstu, tādēļ mazās saimniecības bieži vien nevar saņemt veterinārārsta palīdzību vai to saņem novēloti, kad vairs nav iespējams dzīvnieku pilnībā izārstēt vai glābt. Pat daudzas nelielas saimniecības, kas nodarbojas ar liellopu audzēšanu, šī iemesla dēļ nolemj likvidēt saimniecību. Bet man šķiet svarīgi rast iespēju arī mazajām saimniecībām Latvijā pastāvēt un saņemt veterinārārsta pakalpojumus. Vēlos arī turpmāk darboties saimniecībā, bet pēc izglītības iegūšanas arī sniegt veterinārārsta pakalpojumus pēc izsaukuma. Manuprāt, veterinārārsta profesija ir ļoti daudzpusīga un tā paver dažādas darba iespējas, tādēļ tai ir perspektīva attīstīties nākotnē."

LLU Studējošo pašpārvaldes stipendiju, kas dibināta kā finansiāls atbalsts LLU studentiem izdevumu segšanai studentu viesnīcās, ieguva divas laureātes – Veterinārmedicīnas fakultātes otrā līmeņa profesionālā studiju programmas "Veterinārmedicīna" 5. kursa studente Elīna Kaimiņa un Tehniskās fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas "Dizains un amatniecība" 2. kursa studente Sindija Konošonoka.

Elīna Kaimiņa Veterinārmedicīnas fakultātes studējošo pašpārvaldē aktīvi iesaistījusies kopš 2017. gada, bet šobrīd jau ir tās valdes locekle un akadēmiskā virziena vadītāja. Par sevi viņa saka: "Iegūstot pašpārvaldes biedru uzticību, tiku ievēlēta mācību metodiskajā komitejā, kurā pārstāvēju studentu viedokli, kā arī veicināju komunikāciju starp pasniedzējiem un studentiem. Pēc tam tiku ievēlēta par akadēmiskā virziena vadītāju, kur turpināju aktīvi darboties. Lai iepazītu labāk ārvalstu plūsmas studentus, pievienojos IVSA Latvia (International Veterinary Student Asocciation) komandai, kur arī tiku ievēlēta valdes sastāvā un šobrīd pildu sociālā virziena vadītāja pienākumus. Kopš Latvijas Veterinārārstu biedrības studentu sekcijas atjaunošanas, esmu biedrs arī šajā organizācijā. Šogad ar studentu pārstāvjiem plānojam viesoties Latvijas skolās, lai iepazīstinātu skolēnus ar antimikrobiālo rezistenci un tās nozīmīgumu." Lai iegūtu augstākās izglītības diplomu, Elīna šobrīd veic zinātnisko pētījumu par vides ietekmi parazītu attīstībā zirgiem.

Savukārt Sindija Konošonoka kopš 1. kursa aktīvi līdzdarbojusies LLU Studējošo pašpārvaldē un iesaistījusies vairāku pasākumu organizēšanā - Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza apkārtnes sakopšanā, LLU Studējošo pašpārvaldes seminārā "Izrāviens", Pirmkursnieku turnīrā un citos. Sindija ne tikai atbildīgi veic savus darba pienākumus, bet arī aktīvi piedalījusies dažādās Sporta centra organizētajās sacensībās. "Kā kursa vecākajai man ir ļoti svarīgi motivēt sev apkārtējos cilvēkus, tāpēc aktīvi iesaistos akadēmiskajā dzīvē gan klātienes, gan attālināto studiju laikā, veidojot un uzturot komunikāciju starp kursabiedriem un mācībspēkiem, kā arī risinot problēmsituācijas. Nākamajā studiju gadā plānoju savas zināšanas un pieredzi papildināt Erasmus+ mobilitātē," uzsver Sindija.

Latvijas Agronomu biedrības stipendiju ieguvis Lauksaimniecības fakultātes 4. kursa profesionālā bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" students Rūdolfs Mednis no Gulbenes novada. Students uzsācis pētījumu par austersēņu audzēšanas iespējām mājas apstākļos un tirgus izvērtējumu. Paralēli studijām aktīvi darbojas savas fakultātes un LLU Studējošo pašpārvaldes pasākumu organizēšanā, kā arī dejo tautas deju kolektīvā.

Par saviem nākotnes plāniem Rūdolfs stāsta: "Es ceru izveidot austersēņu audzētavu, kas būtu manas saimniecības papildnodarbošanās. Lai arī pandēmijas laiks izjauca manus plānus aizbraukt pie austersēņu audzētājiem ārpus Latvijas robežām, tāpat es turpināšu darbu pie saviem mērķiem. Nenoliegšu, ka savās domās esmu "ieskrējies" līdz eksportam, jo netālu atrodas Igaunija, kuras iedzīvotāji ir lieli sēņu ēdāji. Otra alternatīva ir lauku tūrisma attīstība. Mūsu īpašumā ir vairākas senas mājas, kuru pagalmus nepārtraukti iekopjam. Man radās doma – varbūt ēkas piesaistīt lauku tūrismam? Ir urbānās vides saspiestie cilvēki, kuri kaut uz pāris nedēļām vēlas izrauties no pilsētas kņadas. Šobrīd to cenšos savā galvā novest līdz nopietnam risinājumam."

SIA "Peri" stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt talantīgus, zinošus un aktīvus LLU pilna laika Vides un būvzinātņu fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Būvniecība" studējošos. Šoruden to saņem 2. kursa students Eduards Šveimrauss no Jelgavas. Viņš studē ar labām sekmēm un ir aktīvi iesaistījies LLU Studējošo pašpārvaldes darbā.

Kā min studenta kolēģi pašpārvaldē: "Kopš studiju uzsākšanas Eduards ir izcēlies kā aktīvs students ar atbildības sajūtu un pozitīvu attieksmi pret sabiedriskajām aktivitātēm. Turklāt iegūtā stipendija būs lieliska motivācija arī turpmāk viņam ar lielu atbildību un centību turpināt iesāktās studijas būvniecības nozarē."

Alfrēda Seržāna stipendija dibināta LLU Attīstības fondā, lai godinātu kādreizējā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas docenta Alfrēda Seržāna mūža devumu zirgkopībā un atbalstītu Latvijas zirgkopības nozari. Stipendijas mecenāts ir Alfrēda Seržāna dēls Uldis Seržāns.

Stipendiju šogad ieguva Lauksaimniecības fakultātes 3. kursa profesionālā bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" studente Patrīcija Paula Kijoneka,  kura izvēlējusies specializēties ciltslietu zootehnikā. Laureātes studentes ģimenei pieder šķirnes zirgu audzēšanas saimniecība, kas nodarbojas ar Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes braucamā tipa izkopšanu. Studentei ir praktiska pieredze gan ar vaislas dzīvniekiem, gan kumeļiem, gan ar jaunzirgu sagatavošanu, tādējādi arī savu studiju noslēguma darbu viņa raksta zirgkopības nozarē.

"Šobrīd esmu aktīvi uzsākusi informācijas apkopošanu savam bakalaura darbam, kā arī esmu uzsākusi kumeļu pētīšanu. 2016. gadā jauniešu pašizaugsmes programmas "Award" ietvaros sasniedzu zelta līmeni. Esmu darbojusies Dobeles jauniešu domē, kurā organizēju Zemes stundu, dažādas apmācības jauniešiem un palīdzēju realizēt projektu "Zaļkalnu volejbola turnīrs". Esmu sportiska jauniete – vairākas reizes esmu piedalījusies Rīgas maratonā, skrienot piecu kilometru distanci. Kādu laiku darbojos vieglatlētikā un karatē, taču šobrīd mans vaļasprieks ir volejbols," par sevi stāsta stipendijas ieguvēja.

Vagneru ģimenes stipendija tiek izmaksāta Lauksaimniecības fakultātes 4. kursa profesionālā bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" studentei Lāsmai Zelčai, kura lieliski spēj apvienot studiju procesu ar ārpusstudiju aktivitātēm, darbojoties gan LLU Studentu teātrī, gan Lielisko līgā un LLU Studējošo pašpārvaldē. Tāpat viņa iesaistās zinātniskajā darbā, kā rezultātā jau šobrīd ir sagatavojusi divi zinātnisko rakstu kopsavilkumi, kas publicēti Starptautiskajā studentu konferencē "Students on their Way to Science" 15. un 16. rakstu krājumā. Studiju laikā ir izmantojusi iespēju un savas zināšanas papildinājusi Erasmus+ mobilitātē, kur vienu semestri studēja Slovākijas Lauksaimniecības universitātē.

“Vagneru dzimtai lauksaimniecības attīstība vienmēr ir bijusi prioritāte, ko pierāda ģimenes locekļu ieguldītais darbs un spēks. Arī es ar savu zinātnisko darbu vēlos ieguldīt Latvijas lauksaimniecības attīstībā. Man ir izveidota sadarbība ar Latvijas Kazkopības biedrību un es ar prieku piedalos šīs nozares attīstības veicināšanā. Savu noslēguma darbu ar tēmu "Priona proteīna gēna (PRNP) polimorfisma ietekme uz Latvijā audzēto kazu produktivitāti un ilgmūžību" izstrādāju sadarbībā ar biedrības valdes priekšsēdētaju Kristīni Pilienu," stāsta L. Zelča.

Jāņa Rūvalda stipendijas mērķis ir atbalstīt studējošos, kuriem ir izcilas sekmes fizikā, matemātikā vai ķīmijā. Šajā studiju gadā stipendiju ieguva Pārtikas tehnoloģijas fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas "Ēdināšana un viesnīcu uzņēmējdarbība" 4. kursa studente Amanda Šīna, kura uzrādījusi augstus studiju rezultātus, sākusi pētniecisko darbību un ir sabiedriski aktīva LLU Studējošo pašpārvaldē.

Par Amandu mācībspēki stāsta: "Viņa ir apzinīga, centīga un atsaucīga studente. Studiju kursus viņa apgūst ar izpratni, izstrādātie studiju darbi ir saturiski un kvalitatīvi. Praktiskajos darbos un semināros uzņemas iniciatīvu, kā arī labprāt vada darba grupas. Šobrīd Amanda ir uzsākusi pētījumu par zivju piedāvājumu ēdināšanas uzņēmumos, analizējot nozīmīgākos zivju piegādātājus Latvijā, zivju ēdienu piedāvājumu uzņēmumos un klientu viedokli par to."

SIA "Latvi Dan Agro" stipendijas mērķis ir atbalstīt studējošo pētniecisko un radošo darbību un veicināt pētniecību cūkkopības nozarē. Stipendiju 2021./2022. studiju gadā ieguva Lauksaimniecības fakultātes 4. kursa profesionālā bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" Amanda Bernharde no Bauskas novada. Piedaloties stipendijas konkursā, studente izstrādājusi pētniecisko darbu "Cūku turēšanas sistēmas izvērtējums cūku nobarošanas kompleksā "Skalderi"."

Piesakoties stipendijai, viņa vēlējās "izkāpt" no komforta zonas, jo darba pētījums nav viņas ikdienas nozare, taču Amandas mērķis ir iegūt jaunas zināšanas un rosināt sevi uzdrīkstēties. Stipendijas finansējumu viņa izmantos, lai pilnveidotu savu piemājas saimniecību.

Mirdzas Oškalnes stipendija dibināta, lai finansiāli atbalstītu LLU studējošos, kuri ir aktīvi studijās, pētniecībā un sabiedriskajās aktivitātēs. Šo stipendiju ieguva Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesionālā maģistra studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība" 1. kursa studente Elīza Līga Lamberga.

Fakultātes mācībspēki par stipendiāti stāsta: "Viņa ir pierādījusi savas prasmes, spējas un zināšanas gan pedagoģiskās, gan sabiedriskās aktivitātēs. Studente ir aktīvi iesaistījusies LLU Studējošo pašpārvaldes darbā, kā arī LLU mārketinga pasākumos, veicot universitātes atpazīstamību un tēlu sabiedrībā. Elīza Līga savu gatavību un ieinteresētību zinātniskās pētniecības jomā apliecinājusi piedaloties ikgadējā Starptautiskajā studentu konferencē "Students on their Way to Science" ar divu pētījumu rezultātu publicēšanu – faktpratības nozīme mūsdienās un SIA "Lat Eko Food" konkurētspējas novērtējums un attīstības perspektīvas. Viņa ir arī fakultātes maģistru studiju metodiskā komisijas locekle."

Profesores Baibas Rivžas jubilejas stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes maģistra un doktora darbu autorus. Šoruden to ieguva akadēmiskā maģistra studiju programmas "Ekonomika" absolvente Agnese Eizenberga par izstrādāto maģistra darbu "Zivsaimniecības sektora uzņēmumu digitalizācija konkurētspējas un eksportspējas palielināšanai".

Jaunā maģistre par sevi stāsta: "Arī es vēlētos nākotnē studēt doktorantūrā un darboties zinātnē. Profesore Baiba Rivža mani ir iedvesmojusi ar savu pozitīvismu, mērķtiecību un neatlaidību, darbojoties universitātē un ārpus tās. Nenoliedzami stipendija būs atbalsts maniem mērķiem, kā arī dalībai zinātniskajā darbībā un zinātnisko rakstu veidošanā. Esmu aktīvi darbojusies arī LLU sieviešu korī "Liepa", kā arī dažādos LLU organizētajos pasākumos."

LLU Senāta stipendiju, kas paredzēta izciliem studentiem studijās, pētnieciskajā darbā un ārpusstudiju aktivitātēs, 2021./2022. studiju gadā ieguva Tehniskās fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas "Lietišķā enerģētika" 2. kursa students Ernests Brēdiķis no Jelgavas.

Par sevi un savām profesionālajām iecerēm Ernests raksta: "Esmu plānojis papildināt savas teorētiskās inženiera zināšanas ar praktiskām darbībām, kas iekļautu sava biznesa / projekta veidošanu. Prototipu plānots īstenot ar elektroinženierijas, tehniskajām zināšanām un 3D modelēšanu saistītu elektriski vadāmu ierīci, kas gan automātiski, gan manuāli varētu pārvietoties uz izpildīt noteiktas darbības. Esmu ļoti aizrautīgs inovāciju un jaunu izaicinājumu meklētājs. Daudz laika esmu ieguldījis tieši LLU saimē un zinu, ka esmu gatavs ielikt savu enerģiju nākotnes vīziju radīšanā, lai nodrošinātu gan studentiem, gan darbiniekiem patīkamāku un saprotamāku studiju vidi."

SIA "East Metal" stipendija LLU Attīstības fondā dibināta 2021. gada 9. septembrī un tā šogad tiek izmaksāta pirmo reizi. Šoruden to saņem Tehniskās fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas "Lietišķā enerģētika" 4. kursa students Mihails Bogdanovs.

Par saviem sasniegumiem viņš stāsta: "Nodarbojos ar uzņēmuma energoaudita izstrādi, kas ļauj man attīstīt savas zināšanas inženiertehniskajā jomā. Esmu piedalījies Norvēģijas granta projektā "Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ieviešana ražošanā", kurā veicu energoefektivitātes un CO2 izmešu samazinājuma analīzi uzņēmumiem - SIA "Vizulo" (apgaismojums un jaunu produktu izstrāde), SIA "Norddeck" (putupolistirola ražotnes koncepta izstrāde), A/S "Madara Cosmetics" (ražošanas procesa optimizācija), SIA "L-ekspresis" (jauna tipa velkoņa platformas koncepta izstrāde) un SIA "WT teriminal" (ražošanas procesu optimizācija)." Tāpat Mihails īpaši lepojas, ka piedalījies pētījumā "Ventilācijas nozīme Covid-19 pandēmijas apstākļos", kas bija aizraujošs process un cer, ka iegūtie rezultāti palīdzēs sabiedrībai.

LLU Attīstības fonds ir nodibinājums, kas īsteno stipendiju programmas studējošajiem, mācībspēkiem un izciliem zinātniekiem par saziedotajiem līdzekļiem un to dibinājis LLU Senāts.  Līdzekļus stipendiju programmām fonds iegūst no fizisku personu, uzņēmumu ziedojumiem vai universitātei novēlētiem mantojumu fondiem. Par iespējām kļūt par fonda mecenātu lūgums sazināties ar Attīstības fonda vadību. Vairāk informācijas: https://www.llu.lv/lv/attistibas-fonds.

 

Pievienots 27/10/2021