Pārlekt uz galveno saturu

Pētījums: Populāra kļūst uzņēmējdarbība "sudraba" vecumā

Attēla autors: No LLU arhīva

Mainoties sabiedrībai tiek lauzti stereotipi, ka veiksmīga uzņēmēja profilu var veidot tikai aktīvs sabiedrības loceklis vecuma posmā no 24 līdz 40 gadiem. Aktīvi tiek diskutēts pa izmaiņām dzīvildzes rādītājos, kas norāda uz pieaugušo dzīves ilgumu un dzīves kvalitātes uzlabošanos, un par aktīviem uzņēmējiem tiek uzskatīti arī "sudraba" uzņēmēji. Tā ir sabiedrības daļa, kas ir pirmspensijas vecumā vai arī, aizejot pensijā, uzsāk un attīsta savu biznesa ideju.  Lai noskaidrotu viņu aktivitātes un izvēlētos darbības virzienu, kā arī sekmētu uzņēmējdarbības attīstību, LLU Ekonomikas un sabiedrības fakultātes pētnieki sadarbībā ar kolēģiem no Lietuvas un Baltkrievijas īsteno Pārrobežu sadarbības projektu "BeLL to Start Business / Signāls biznesa uzsākšanai".  

Kā liecina Pasaules Veselības organizācijas dati, paredzams, ka līdz 2050. gadam pasaules iedzīvotāju skaits vecumā no 60 gadiem sasniegs divus miljardus, no kuriem 80% dzīvos valstīs ar zemiem un vidējiem ienākumiem. Cilvēku veselība lielā mērā ir atkarīga no viņu fiziskās un sociālās vides, veselības un sociālā atbalsta sistēmām viņu valstīs, kā arī no viņu personiskajām īpašībām. Rezultāts ir tāds, ka dažiem 80 gadus veciem cilvēkiem var būt līdzīgas fiziskās un garīgās spējas kā daudziem jaunākiem cilvēkiem.

Latvija, Lietuva un Baltkrievija saskaras ar samērā vienādām pierobežas teritoriālām problēmām, piemēram, ar nepietiekamu ekonomikas izaugsmi, augstu pirmspensijas vecuma cilvēku bezdarbu un atšķirīgu uzņēmējdarbības vidi pierobežu teritorijās. Neskatoties uz kopīgām iezīmēm, katrai valstij ir arī sava unikālā un teritorijai  raksturīgā pieredze, idejas, zinātība un sasniegumi, ar kuriem ir vērts dalīties savā starpā, lai panāktu sinerģisku efektu un izstrādātu jaunus efektīvus risinājumus, kurus varētu izmantot visu projektā iesaistīto valstu labā.

Izvērtējot 50+ vecuma grupas augošās prasības, arī uzņēmējiem ir jāturpina  pielāgot un pārveidot patēriņa modeļus ar potenciālu atšķirīgiem izaugsmes tempiem. LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes vadošā pētniece Andra Zvirbule stāsta:  “Aktīvāki un veselīgāki gados vecāki iedzīvotāji var izraisīt lielāku patēriņu tādās jomās kā atpūta, transporta pakalpojumi un tūrisms. Tāpat mēs varam paredzēt būtiskas izmaiņas pārtikas patēriņa paradumos, piemēram, vienkāršāko un lētāko pārtikas produktu patēriņu nomainīs pieprasījums pēc veselīgākiem produktiem un funkcionālajiem pārtikas produktiem par augstāku cenu.” Tāpat viņa atzīst, ka gados vecāku cilvēku vajadzības un prasības dzīvot veselīgāk, ilgāk un aktīvāk, kā arī vēlme tērēt līdzekļus jauniem tirgus risinājumiem būs pamatā. “Šādas tendences jāskata kopā ar atbilstošu rīcībpolitikas atbalstu, pieaugošu Eiropas „sudraba” ekonomikas īpatsvaru, kā arī ar iespēju nodrošināt jaunu darbavietu un izaugsmi nākotnē,” tā A. Zvirbule.

Universitātes īstenotā projekta ietvaros tika apzināti cilvēki, kuri savu uzņēmējdarbību ir uzsākuši pirmspensijas un pensijas vecumā.

"Galvenokārt šajā vecumā cilvēki uzņēmējdarbību uzsāk vieni paši un 60% no visiem respondentiem norādījuši, ka arī neplāno paplašināt partneru skaitu, bet izvēlas biznesā darboties vienatnē. Lielākā daļa respondentu, kas ir 57% no aptaujātajiem,  Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā uzņēmējdarbības veikšanai izvēlējās pašnodarbinātas personas/ individuāla uzņēmēja statusu," stāsta A. Zvirbule.

Šāda tendence esot vērojama arī citās Eiropas valstīs, kur tiek lēsts, ka 70% no visiem "sudraba" uzņēmējiem izvēlas individuālās uzņēmējdarbības formas ar vienkāršotu un atvieglotu nodokļu maksāšanas režīmu.

"Detalizētāk apskatot uzņēmējdarbības jomas, kuras ir šķitušas pievilcīgas "sudraba" uzņēmējiem,  varam secināt, ka tā ir pakalpojumu sniegšanas joma (48% respondenti)  un ražošanas jomas (43% respondenti).  Turklāt samērā lielu popularitāti  šajā “sudraba" uzņēmējdarbībā ir iemantojusi lauksaimniecības joma," tā A. Zvirbule.

Līdzīgi nozīmīgi pētījumi jau notikuši Eiropā sākot no 2018. gada un šobrīd kļūst aizvien aktuālāki. Iesaistītie projekta dalībnieki ir pārliecināti, ka  strauji pieaudzis to cilvēku skaits, kuri 50+ uzsāk savu biznesu, tiek pieņemti jauni izaicinājumi un bieži vien cilvēki atsakās no algota darba, lai realizētu savu ideju un pārvērstu hobiju par biznesu.

Projekts ENI-LLB-2-334 BeLL to Start Business / Signāls biznesa uzsākšanai: īstenots Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros (www.eni-cbc.eu/llb/en). Tajā organizēts plašs aktivitāšu kopums, lai veicinātu ilgtspējīgu uzņēmējdarbības attīstību pārrobežu reģionos, izmantojot inovatīvu uzņēmējdarbības atbalsta risinājumu un rīku kopumu. Kopējās projekta izmaksas ir 208010,74 EUR, t.sk. ES atbalsts ir 187209,67 EUR.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte, un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

logo

Sekojiet līdzi informācijai: https://www.facebook.com/BeLLtoStartBusiness; https://bellb.eu/lv;    #latvialithuaniabelarus ; #lvltby ; #EUinmyRegion  

Kontaktinformācija: andra.zvirbule@llu.lv.

Pievienots 15/11/2021