Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāv promocijas darbu par augļa segu aiztures ārstēšanas metodēm

Attēla autors: No LLU arhīva

Decembra izskaņā Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Veterinārmedicīnas fakultātē (VMF) promocijas darbu "Augļa segu aiztures ārstēšanas metožu salīdzinošs vērtējums un to ietekme uz govju turpmāko laktāciju un reprodukciju" aizstāvējusi Santa Skuja (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5420-3362), iegūstot zinātniskā doktora grādu veterinārmedicīnas zinātnē.

Promocijas darba mērķis ir noskaidrot Latvijas apstākļiem ekonomiski izdevīgāko un piemērotāko augļa segu aiztures ārstēšanas metodi, kas rezultātā labvēlīgi ietekmē turpmāko govju laktāciju un reprodukciju.

"Augļa segu aizture ir patoloģisks stāvoklis, ko izraisa trešās dzemdību stadijas izpalikšana dzemdību laikā, t. i., nenotiek augļa segu izstumšana no dzemdes. Fizioloģiski tas notiek 6–8 stundu laikā pēc otrās dzemdību stadijas (augļa izstumšanas no dzemdes un dzemdību ceļiem). Viedokļi dalās par to, kāds ir laika periods, kad var uzskatīt, ka ir augļa segu aizture – viens viedoklis ir, ja augļa segas nav atdalījušās 8–12 stundu laikā pēc teļa piedzimšanas, bet otrs viedoklis – ja tās nav atdalījušās 24 stundas. Tomēr šobrīd zinātnieki vienojās par to, ja augļa segas nav atdalījušās 12–24 stundu laikā pēc augļa izstumšanas, tad ir augļa segu aizture," atklāj jaunā zinātniece.

Promocijas darbā tika izvērtēta dzemdes involūcija, izmantojot rektālo un ultrasonogrāfisko izmeklēšanu, kā arī noskaidrots olnīcu funkcionālais stāvokli ar rektālo, ultrasonogrāfisko pārbaudi un dzemdes imūnhistoķīmisko izmeklēšanas metodi govīm bez augļa segu aiztures un ar to, izpētīti asins morfoloģiskie un bioķīmiskie rādītāji, kā arī progesterona līmeņa dinamika asins serumā govīm bez augļa segu aiztures un ar to, izanalizēta dzemdes dobuma bakteriālā mikroflora govīm bez augļa segu aiztures un ar to, izvērtēta dzemdes gļotādas histoloģisko aina 42. dienā pēc atnešanās govīm bez augļa segu aiztures un ar to, izmantojot histoloģiskās un imūnhistoloģiskās metodes, izanalizēta dažādu augļa segu aiztures ārstēšanas metožu ietekme uz turpmāko laktāciju, izmantojot izslaukuma un somatisko šūnu skaita rādītājus, izvērtēta dažādu ārstēšanas metožu efektivitāte govīm ar augļa segu aizturi, izmantojot reprodukciju raksturojošos rādītājus, savukārt noslēguma tika aprēķinātas dažādo augļa segu aiztures ārstēšanas metožu ekonomiskās izmaksas.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: profesore (Emeritus), Dr. med. vet. Vita Antāne (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9357-9562)

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā ārpus LLU tīkla.

Promocijas darbam piešķirts DOI (Digital Object Identification) - 10.22616/lluthesis/2021.009

Īso metadatu aprakstu promocijas darbam var atrast Crossref vietnē.

Pievienots 30/12/2021