Pārlekt uz galveno saturu

Ar pirmo Green Tech hakatonu aktivitātes sāk LLU studējošo biznesa inkubators

14. janvārī tiešsaistē aizvadīts pirmais Green Tech hakatons, kuru studējošo inovāciju prasmju attīstīšanai organizēja LLU Studējošo biznesa inkubators "LLU Hatchup" un biedrība "Zaļo un Viedo tehnoloģiju Klasteris". Studentiem tā bija pirmā iespēja trenēties ideju radīšanā, attīstīšanā un sadarbības veidošanā, kas būs noderīgas prasmes, lai pieteiktos LLU Studentu inovācijas programmai.

Pasaules praksē hakatoni parasti tiek organizēti kādas datorvidē balstītas problēmas risināšanai, kurā 48 stundu garumā iesaistās liels skaits dalībnieku. Viņi veido komandas, liek prātus kopā, attīsta savas idejas un prezentē savu skatījumu ekspertiem. Savukārt Green Tech hakatona ideja saistīta ar biznesa ieceres radīšanu un studējošajiem tika dota iespēja sagatavoties LLU Studentu inovācijas programmai. To var uzskatīt par pirmo šādas formas biznesa ideju attīstīšanas vietu LLU, kas norisinājās tiešsaistē 10 stundu garumā.

Kā informē LLU Studējošo biznesa inkubatora pārstāvis Gvido Bērziņš, visas dienas garumā studenti strādāja savās komandās, attīstīja biznesa idejas, kā arī guva zināšanas par inovatīvu domāšanu, tās attīstīšanas metodēm, biznesa modeļiem un ideju prezentēšanu. Kopā ar viņiem strādāja lektori – Ideju un inovāciju institūta vadītāja Elīna Miķelsone un Zaļo un Viedo tehnoloģiju Klastera projektu vadītājs Imants Martinsons.

Hakatonā studentiem tika dota iespēja gan radīt un attīstīt savas biznesa idejas, gan likt lietā zināšanas, lai risinātu uzņēmēju piedāvātos izaicinājumus un sāktu kopīgu sadarbību. Šoreiz savus izaicinājumus studentiem piedāvāja desmit komersanti: Pilot Automotive Labs Europe, Ligero, Transporent.com, Sonido, Ineses tortes, Lesla Latvia, eMobility, Inženiertīklu konsultāciju birojs, getUgo un Silkvei.

Līdzīgas aktivitātes studējošo inovāciju prasmju attīstīšanai plānotas arī turpmāk. Interesenti aktuālo informāciju par norisēm var uzzināt, rakstot e-pastā: hatchup@llu.lv vai sekojot biznesa inkubatoram Facebook /LLUHatchUp.

“Dalība inovāciju programmā būs lieliska iespēja ikvienam studentam, lai ne tikai attīstītu idejas, bet spētu reāli pielietot savas zināšanas praktiskā vidē un tās pārbaudīt. Turklāt interesanti, ka ir iespēja vispirms pārbaudīt sevi, risinot komersantu dotos izaicinājumus. Kad gūta lielāka pieredze, var īstenot arī savas biznesa idejas un nonākt no universitātes inkubatora citās programmās. Plānojam arī organizēt dažādas darbnīcas, kas ļaus studentiem sevi attīstīt un pilnveidot,” stāsta G. Bērziņš.

Turklāt tie studenti, kuri jūtas gatavi pieteikties Studentu inovācijas programmas 1. ciklam, to var izdarīt līdz 9. februārim. Lai pieteiktos programmai, nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu, kura atrodama https://ej.uz/SIP1cikls. Pieteikties var arī studenti, kuriem nav komandas vai idejas.  Programmas galvenais mērķis ir attīstīt mācību vidē integrētu praktisku un uz kompetencēm balstītu atbalsta mehānismu, lai attīstītu LLU studējošo uzņēmīgumu, uzņēmējspēju un prasmi strādāt multidisciplinārās komandās.

Green Tech hakatons ir viena no Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītā projekta “LLU studentu inovāciju prasmes un uzņēmējspēju veicināšana” (nr. 1.1.1.3/21/A/007) aktivitātēm. Tā ietvaros 2021. gada nogalē darbību sācis LLU Studējošo biznesa inkubators, kam dots nosaukums “HatchUp” (no angļu valodas “izšķilties”). Īstenotās programmas aktivitātes stiprinās LLU un studējošo sadarbību ar nozares uzņēmumiem un tiks vērstas uz tādas vides radīšanu, kurā studentiem ir iespēja saņemt mācībspēku, komersantu un tehnoloģisku atbalstu savu ideju realizācijai.

Foto - viena no studentu risinātajām problēmām hakatonā. 

logo
Pievienots 17/01/2022