Pārlekt uz galveno saturu

LLU aicina sniegt finansiālu atbalstu Ukrainas studentiem un akadēmiskajam personālam

LLU ir saņēmusi palīdzības lūgumu no sadraudzības universitātes Ukrainā – Ukrainas Nacionālās Dzīvības un vides zinātņu universitātes (angl. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine). Lai tā varētu palīdzēt saviem darbiniekiem un studentiem, kuri kara dēļ nonākuši smagā humanitārajā situācijā, LLU atver ziedojumu kontu, kurā saņemtais finansējums tiks nosūtīts universitātei Ukrainā.

Ukrainas Nacionālās Dzīvības un vides zinātņu universitātes rektors Staņislavs Nikolaenko informē, ka kopš kara sākuma Krievijas armija Ukrainā ir iznīcinājusi 500 izglītības iestādes, ik dienu no okupantu uzbrukuma cieš vai iet bojā civiliedzīvotāji. Trīs universitātes struktūrvienības šobrīd atrodas okupantu kontrolētajās zonās un tiek iznīcinātas. Tās ir divas koledžas un Vorzelas mācību un pētījumu saimniecība.

“Katru dienu universitāte saņem lūgumus pēc atbalsta no savu darbinieku, studentu un absolventu ģimenēm, kas dzīvo īslaicīgi okupētajās zonās un bijuši spiesti pamest savas mājas un evakuēties. Kaut arī norisinās karš un ir apdraudēta cilvēku veselība un dzīvība, universitāte no 14. marta ir atsākusi organizēt studiju procesu attālinātā formā,” raksta rektors S. Nikolaenko.

Lai Ukrainas Nacionālās Dzīvības un vides zinātņu universitāte varētu palīdzēt risināt sociālās un humanitārās problēmas, ko izraisījis karš, un turpināt savu darbību, rektors lūdz starptautisko partneru finansiālu atbalstu.   

Tādēļ LLU atver ziedojumu kontu, lai finansiālā atbalsta sniegšanā varētu iesaistīties ikviens interesents - LLU studenti, darbinieki, absolventi un sabiedrības pārstāvji. Tajā veiktie ziedojumi tiks oficiāli novirzīti Ukrainas Nacionālās Dzīvības un vides zinātņu universitātes vajadzībām.

Praktiska informācija ziedotājiem! Veicot ziedojumu, maksājuma mērķī norādiet “Ukrainas atbalstam”.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ.nr. 90000041898

Banka: Valsts kase, TRELLV22

Norēķinu konts: LV85TREL916003C000000

Lūgums neizmantot citus universitātes norēķinu kontus!

Tā kā LLU studē vairāki studenti no Ukrainas, universitāte daļu no saņemtajiem ziedojumiem nepieciešamības gadījumā novirzīs šo studējošo vajadzībām.

Par ziedojumu izlietošanu sabiedrība tiks informēta LLU mājaslapā www.llu.lv.  

#KopāparUkrainu #StandwithUkraine

Pievienots 10/05/2022