Pārlekt uz galveno saturu

LLU Jelgavā sāksies vasaras izlaidumu laiks 2022. gada absolventiem

Attēla autors: No LLU arhīva

Jūnijs un jūlijs ir izlaidumu mēneši, kad mūsu universitātē studējošie, nokārtojuši eksāmenus un aizstāvējuši studiju noslēguma darbus, tiekas LLU Aulā un saņem iegūto izglītību apliecinošus diplomus. Vasarā augstākās izglītības diplomus saņems vairāk nekā pieci simti absolventu no astoņām universitātes fakultātēm. Papildus tam, 11 absolventi saņems arī izcilības jeb "sarkanos" diplomus, kas pierāda studentu mērķtiecību, spējot uzrādīt īpaši augstus studiju rezultātus.

Kā pirmie vasaras izlaidumu sēriju 16. jūnijā plkst. 14.00 atklās Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes absolventi. Diplomus saņems pamatstudiju programmās "Ekonomika", "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija", "Komercdarbība un uzņēmuma vadība" un augstākā līmeņa studiju programmās "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija", "Ekonomika", "Uzņēmējdarbības vadība", "Projektu vadība" un "Agri-food Business Management / Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana". Divi fakultātes studenti - Agate Bērziņa un Jānis Vanags - saņems diplomus ar izcilību.

17. jūnijā plkst. 11.00 diplomus saņems Pārtikas tehnoloģijas fakultātes absolventi, kuri studējuši pamatstudiju programmās "Pārtikas kvalitāte un inovācijas", "Pārtikas produktu tehnoloģija", "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība" un augstākā līmeņa studiju programmās "Pārtikas zinātne", taču "Uzturzinātne" absolventiem diplomi tiks pasniegti atsevišķi. 

20. jūnijā norisināsies divu fakultāšu absolventiem: plkst. 11.00 izlaidumā tiks sveikti Informācijas tehnoloģiju fakultātes absolventi, kuri studējuši pamatstudiju programmās "Datorvadība un datorzinātne", "Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai" un augstākā līmeņa studiju programmā "Informācijas tehnoloģijas". Viens fakultātes students - Vladislavs Isačenko - saņems diplomu ar izcilību.

Savukārt plkst. 15.00 diplomus saņems Vides un būvzinātņu fakultātes absolventi, kuri studējuši pamatstudiju programmās "Būvniecība", "Zemes ierīcība un mērniecība", "Vide un ūdenssaimniecība" un augstākā līmeņa studiju programmā "Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes". Arī šajā fakultātē izcilības diplomi tiks pasniegti divām absolventēm - Aivijai Vestfālei un Dagnijai Grabužai.

Arī 21. jūnijā universitātes absolventu saimei pievienosies divu fakultāšu jaunie nozares speciālisti: plkst. 11.00 diplomus saņems Tehniskās fakultātes absolventi, kuri studējuši pamatstudiju programmās "Lauksaimniecības inženierzinātne", "Lietišķā enerģētika", "Mašīnu projektēšana un ražošana", "Dizains un amatniecība", "Mājas vide izglītībā" (uzņemšana 2022./2023. studiju gadā netiek realizēta), Tehniskais eksperts" (uzņemšana 2022./2023. studiju gadā netiek realizēta) un augstākā līmeņa studiju programmās "Lauksaimniecības inženierzinātne", "Karjeras konsultants" un "Pedagoģija" (uzņemšana 2022./2023. studiju gadā netiek realizēta). Savukārt Tehniskās fakultātes izlaidumā izcilības diplomi tiks pasniegti pieciem absolventiem - Andrim Artūram Smilam, Žaklīnai Rodņinai, Agitai Sprindžai, Sandijai Lavrenovai, Monikai Oļehai un Natālijai Jakovišinai.

Šajā pašā dienā plkst. 15.00 izlaidums būs Meža fakultātes absolventiem, kuri studējuši pamatstudiju programmās "Mežzinātne", "Mežinženieris", "Kokapstrāde" un augstākā līmeņa studiju programmās "Mežzinātne" un "Koksnes materiāli un tehnoloģija".

Taču 22. jūnijā  plkst. 13.00 tiks sveikti Lauksaimniecības fakultātes absolventi, kuri studējuši pamatstudiju programmas "Lauksaimniecība" kādā no četriem specializācijas virzieniem un augstākā līmeņa studiju programmā "Lauksaimniecība".

Izlaidumu sēriju 7. jūlijā plkst. 14.00 noslēgs Veterinārmedicīnas fakultātes absolventi, kuri studējuši studiju programmā "Veterinārmedicīna".

LLU Jelgavā izlaidumi norisinās divas reizes gadā, pēc katra studiju semestra, taču viskuplākie ir tieši vasaras izlaidumi, kad ir studiju gada noslēgums. Izlaidumi atšķiras ar katras fakultātes īpašajām tradīcijām, par kurām studējošos informē viņu fakultātē, un izlaidumos ierasti piedalās ne vien absolventi un universitātes mācībspēki, bet arī absolventu ģimenes un draugi, kuriem ir iespēja sveikt jaunos speciālistus svinīgā pasākuma laikā un baudīt tā norisi. Parasti svinīgā ceremonija ilgst no vienas līdz divām stundām, kurai seko fotografēšanās vēsturiskajā Jelgavas pils pagalmā.

Tradicionāli visu LLU fakultāšu studenti, kuri ieguvuši bakalaura vai maģistra grādu, izlaidumos tērpjas mantijās un cepurēs, savukārt augstākā līmeņa studiju absolventi (maģistri) izmanto fakultātes krāsām atbilstošas šalles. Pirmā līmeņa studiju programmu absolventiem nav vienota akadēmiskā tērpa un viņi izmanto formālu, svinīgiem pasākumiem atbilstošu apģērbu.

Noderīga informācija izlaiduma viesiem:

Viesu ērtībām aiz Jelgavas pils pieejams plašs bezmaksas auto stāvlaukums. 

LLU Aula, kurā norisinās visi izlaidumi, atrodas pils Dienvidu spārna 2. stāvā. Lai tajā nokļūtu, lūgums sekot norādēm pils pagalmā. Savukārt viesiem ar kustību traucējumiem ir pieejams lifts, kurš ir pieejams no pagalma (detalizētu atrašanās vietu norāda shēmas pie ēkas). Ar tā palīdzību iespējams nokļūt Aulas foajē, nospiežot 2. stāva pogu.

Absolventu sveikšana izlaiduma laikā tiek organizēta pa grupām, kad diplomi izsniegti vairākiem absolventiem. Izlaiduma viesi aicināti sveikt savus absolventus pēc izlaiduma vadītāja aicinājuma.

Lai gan LLU Aulā ir vairāk nekā 400 sēdvietu, dažu fakultāšu izlaidumos, kuros ir vairāk nekā 100 absolventu, visiem viesiem nepietiek sēdvietu. Taču pirms Aulas ir plašs foajē, ko var izmantot atpūtai un uzgaidīšanai un kurā tiks nodrošināta izlaiduma atskaņošana. Īpaši noderīgi tas ir vecākiem ar maziem bērniem, kuriem izlaiduma norise ir par garu un gribas izkustēties.

 

Pievienots 07/06/2022