Pārlekt uz galveno saturu

Valdekas pils apkārtnē izvietotos vides objektus veidojuši Baltijas valstu studenti

Attēla autors: No LLU arhīva

Kopš maija beigām Valdekas pils apkārtnē apskatāmi pieci vides objekti, kurus izveidojuši ainavu arhitektūras studenti no trīs Baltijas valstu universitātēm – LLU, Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātes un Viļņas Gedimina Tehniskās universitātes. Vairāku nedēļu laikā studenti piedalījās starptautiskajā darbnīcā “Think out of the BOX” un, izmantojot dažādus materiālus, meklēja radošus un funkcionālus risinājumus koksnes pārstrādes procesā radītajiem atlikumiem. Darbnīcu organizēja LLU Vides un būvzinātņu fakultātes Ainavu arhitektūras un plānošanas katedra Erasmus+ BIP programmas ietvaros.

“Strādājot ar Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras studentiem, kopīgi ar kolēģiem esam sapratuši, ka studijās nepieciešama ne tikai teorētiskā puse un darbošanās, bet arī praktiskā ievirze. Līdz ar to man radās ideja, ka varētu izveidot intensīvu workshop nedēļu, kur studenti savas skicētās idejas spētu realizēt dabā, saprotot, kā viss turas kopā, kas ir jāparedz, kādi aspekti jāņem vērā, lai iecerētās idejas ainavas pilnveidošanā izdotos,” stāsta asociētā profesore Una Īle.

Viņa skaidro, ka savas idejas realizācijai kopā ar kolēģi, profesori Aiju Ziemeļnieci izmantojušas Erasmus+ programmas pieejamo finansējumu. Turklāt lielu atbalstu un palīdzību idejas realizācijā sniegusi Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras vadītāja Kristīne Vugule, kura projektā iesaistīja Viļņas Gedimina Tehniskās un Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāšu studējošos - bakalaurus, maģistrantus un doktorantus.

Vides objektu tapšanā piedalījās 28 studenti, kuri piecu dienu laikā Jelgavā īstenoja savas ieceres. Būtisku ieguldījumu ideju realizācijā sniedza līmēto koksnes konstrukciju uzņēmums “Zaza Timber”, kurā studentiem bija iespēja viesoties un kas studējošo vajadzībām ziedoja koksnes pārstrādes procesā radušos atlikumus. Tos, radoši izmantojot, kā arī kombinējot ar citiem materiāliem, studentiem bija iespēja radīt unikālus vides objektus.

Pirms došanās uz Latviju studentiem bija iespēja virtuāli satikties divos semināros, kuros viņi tika iepazīstināti ar darbnīcas ieceri, noklausījās lekcijas par materiāliem un ideju radīšanu un prezentēja savas sākotnējās idejas. To realizēšanā studējošie guvuši atbalstu no Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras mācībspēkiem Aijas Ziemeļnieces, Ilzes Stokmanes un Ivetas Lāčaunieces. Lietuvas kolēģis, profesors Gintaras Stauskis, kurš arī piedalījies darbnīcā, atzinīgi novērtējis studējošo aktivitātes un pasākuma norisi.

“Milzīgu pateicību vēlamies teikt Zaza Timber, būvniecības namam Pilsēta un Pedvāles mākslas parka pārstāvjiem, kuri sniedza lielu atbalstu, lai studentu idejas realizētos!” tā U. Īle.

Starptautiskais seminārs “Think out of the BOX” tika īstenots Erasmus+ BIP jaukta tipa intensīvās programmas ietvaros, kombinējot gan virtuālās, gan klātienes apmācību formas un vienkopus pulcējot vairāku valstu studentus un mācībspēkus. Kopumā līdz 2023. gada 31. oktobrim LLU īsteno 5 BIP kursus, no kuriem daļa jau noslēgušies: “Basic Veterinary Ophtalmology Surgery” Veterinārmedicīnas fakultātē, “Sustainable Environmental Engineering in Circular Economy Context” un “Application of different geodetic methods for location determination” Vides un būvzinātņu fakultātē.

LLU Erasmus programmā piedalās kopš 1999. gada, piedāvājot studentiem un mācībspēkiem dažāda veida mobilitātes savas profesionālās kvalifikācijas celšanai un starptautiskās pieredzes iegūšanai. Plašāka informācija par LLU īstenoto Erasmus+ mobilitāšu programmu pieejama LLU portālā.

Pievienots 07/06/2022