Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāv promocijas darbu par gaistošajiem un bioloģiski aktīvajiem savienojumiem kafijā

Attēla autors: No LLU arhīva

16. jūnija LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātē promocijas darbu "Gaistošie un bioloģiski aktīvie savienojumi dažāda grauzdējuma pakāpes specialty kafijā / Volatile and bioactive compounds in different roast level specialty coffee" aizstāvēja Ilze Laukalēja un ieguva zinātnes doktora zinātnisko grādu pārtikas un dzērienu tehnoloģijās.

Promocijas darba mērķis ir izvērtēt grauzdēšanas pakāpes ietekmi uz bioloģiski aktīvo savienojumu sastāvu un sensoro kvalitāti specialty kafijā.

"Specialty kafijas tirgus straujā izaugsme pēdējā desmitgadē apliecina patērētāju interesi par augstas kvalitātes produktiem. Specialty kafiju var definēt, kā kafiju ar augstas kvalitātes standartiem un vadlīnijām, lai izceltu nozīmīgās sensorās īpašības kafijā, ierobežojot defektu veidošanos ražošanas posmos. Gaistošo savienojumu kompozīcija tiek plaši analizēta komerciālā kafijā, taču nav padziļināti analizēti gaistošo savienojumi un aromātveidojošie savienojumi specialty kafijā. Gāzu hromatogrāfijas-olfaktometrijas pētījumi par aromātveidojošiem savienojumiem dažādas grauzdēšanas pakāpes specialty kafijā sniegtu ieskatu par iespējamās izmaiņām gaistošo savienojumu aromātu uztverē grauzdēšanas procesā. Līdz ar palielinātu kafijas patēriņu kafijas patērētāji ne tikai interesējas par kafijas kvalitāti, bet arī par tās ietekmi uz cilvēka veselību. Pētījumu rezultāti ir pierādījuši, ka mērens kafijas patēriņš ir saistīts ar samazinātu kardiovaskulāro un nervu slimību risku. Kā arī kafija tiek izvirzīta, kā viens no galvenajiem polifenolu avotiem austrumeiropiešu iedzīvotāju uzturā. Grauzdēšana ir galvenais kafijas ražošanas posms, kas būtiski ietekmē kafijas ķīmisko sastāvu, it īpaši bioloģiski aktīvos savienojumus un gaistošos savienojumus. Dotajā brīdī nav pietiekami veikti pētījumi par integrētu gaistošo un bioloģiski aktīvo savienojumu analīzi dažāda grauzdējuma pakāpes kafijā. Lai praktiski pielietotu pielāgotās grauzdēšanas pakāpes specialty tirgū, nepieciešams analizēt patērētāju uztveri par specialty kafiju un patērētāju vēlmi iegādāties to, ja būtu informēti par tas iespējami palielinātu bioloģiski aktīvo savienojumu sastāvu," savā promocijas darbā atklāj jaunā zinātniece.

Promocijas darbā tika novērtēta cietās fāzes mikroekstrakcijas šķiedru ietekme uz specialty kafijas dzērienu gaistošo savienojumu ekstrakciju un noteikšanu, analizēts fenolu savienojumu sastāvs un sensoro kvalitāte dažādas izcelsmes un grauzdējuma specialty kafijā, noteikta grauzdēšanas procesa ietekme uz gaistošo savienojumu sastāvu, analizēts negaistošo savienojumu sastāva izmaiņas grauzdēšanas procesā, izveidota gāzu hromatogrāfijas-olfaktometrijas vārdnīca specialty kafijai, kā arī tika analizēts patērētāju novērtējums par specialty kafijas dzērieniem ar potenciāli palielinātu bioloģiski aktīvo savienojumu koncentrāciju.

Promocijas darba vadītāja: Dr.sc.ing. Zanda Krūma (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6123-1927)

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē.

Pievienots 16/06/2022