Pārlekt uz galveno saturu

Vasaras izlaidumu sēriju atklāj Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes absolventi

Attēla autors: No LLU arhīva

16. jūnijā LLU Aulā norisinājās pirmais vasaras izlaidums, kurā tika sveikti Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) 101 absolvents, no kuriem 55 saņēma diplomus par iegūtu bakalaura līmeņa izglītību, bet 46 – maģistra diplomus. Turklāt diviem šī gada absolventiem - Agatei Bērziņai un Jānim Vanagam - tika pasniegti izcilības diplomi. 

Atklājot izlaidumu, klātesošos uzrunāja Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes dekāne Andra Zvirbule: "Mīļie bakalauri, jūs nu gan bijāt īpaši! Ik pa laikam fakultātē ienāk spoži, varoši un griboši studenti, tieši tādi bijāt arī jūs. Vai atceraties 2018. gada septembri, kad jūs Jelgavas pils pagalmā bikli skatījāties viens uz otru? Bet, vai jūs atceraties oktobri? Manuprāt, 2018. gads mūsu fakultātes dzīvē bija vēsturisks brīdis, jo oktobrī universitātē norisinājās Azemitologa svētki un jūs bijāt tā saņēmušies, ka fakultāte izcīnīja Lielo balvu. Šis notikums bija ļoti skaists, jo balva deva jums ne tikai balvas vērtību, bet arī to, ka jūs mēneša laikā varējāt sagatavot priekšnesumu. Jūs esat vēsturē ierakstīti arī ar to, ka piedalījāties Latvijas simtgades svinībās, jūs bijāt aktīvi un palīdzējāt fakultātei organizēt 50 gadu jubilejas pasākumu, kā arī visā studiju laikā esat piedalījušies neskaitāmos pasākumos. Absolventu vidū ir labākie mūsu universitātes sportisti, viens no labākajiem HK "Zemgale/LLU" uzbrucējiem, Jāņa Čakstes stipendiāti, kā arī Studējošo pašpārvaldes aktīvisti, kuri piedalījusies dažādos Latvijas mēroga pasākumos. Bet vēl bez šī visa iepriekš minētā – jūs bijāt tik aktīvi, ka parasti jūs "noķērāt" dekānu koridorā un prasījāt: "Dekān, mums ir ideja, vai mēs drīkstam to darīt?" Jūs esat gan ierosinājuši vairākas talkas un pasākumus, kas jūs un mācībspēkus ir vienojuši. Liels paldies jums par kopā pavadīto laiku, jo noteikti jūs no tā esat ieguvuši arī paši. Maģistri, jums gan ir bijis viens traks laiks? Te mēs esam viens otru redzējuši klātienē, tad esam redzējušies tikai caur ekrāniem, bet jūs esat izturējuši. Un arī šī bijusi jums noderīga pieredze. Jūs esat nobrieduši un noteikti protiet arī lieliski menedžēt savu laiku. Novēlu jums turēt fakultātes un universitātes vārdu, kā arī atcerēties mūs. Es ceru, ka es jūs visus atkal satikšu jau šā gada rudenī."

Diplomus saņēma 39 absolventi, kuri studējuši akadēmiskā bakalaura studiju programmā "Ekonomika", iegūstot sociālo zinātņu bakalaura grādu ekonomikā. Valsts noslēguma pārbaudījuma komisija 12 absolventu noslēguma darbus novērtēja ar 9 un 10 ballēm – Kristas Kristianas Spirģes "SIA "Car4You Plus" klientu attiecību vadība" (darba vadītāja: docente, Dr.oec. Līga Jankova), Samantas Lapiņas "SIA "RichBerry" stratēģija un attīstība" (darba vadītāja: profesore, Dr.oec. Anita Auziņa), Ilvas Anspokas "Darbaspēka nodokļu analīze Latvijā" (darba vadītāja: lektore, Mg.oec. Baiba Mistre), Kaivas Augstkalnes "Kapitāla struktūras analīze Latvijas Bankā" (darba vadītāja: lektore, M.sc.com. Anita Kreicberga), Elīnas Dieziņas "Izmaksu uzskaite un analīze SIA "Mežmaļi"" (darba vadītāja: vieslektore, Mg.oec. Aļona Irmeja), Elīzas Elzas Lipšānes "Krājumu uzskaite un analīze SIA "Kongs"" (darba vadītāja: asociētā profesore, Dr.oec. Gunita Mazūre), Sabīnes Bērziņas "Patērētāju tiesību aizsardzības analīze SIA "Merkurita LV" komercdarbībā" (darba vadītājs: vieslektors, Mgiur. Stepans Pokotinskis), Ksenijas Furmanovas "Zinātniskā personāla cienīga darba apstākļu nodrošināšana" (darba vadītāja: lektors, Mg.iur., Mg.paed. Alla Pūce), Beātes Jurgensones "Medījamo dzīvnieku populācijas stāvokļa novērtēšanas un nomedīšanas tiesiskie aspekti Latvijā" (darba vadītāja: vieslektore, Mg.iur.,Mg paed. Ārija Vitte), Andas Priedes "Latgales reģiona konkurētspēja" (darba vadītājs: docents, Dr. oec. Arnis Lēnerts), Egijas Aurēlijas Sokolovskas "Biznesa inkubators kā atbalsta instruments jaunajiem uzņēmējiem Zemgales reģionā" (darba vadītāja: vieslektore, Bc.oec. Lelde Petko) un Lanas Vītolas "Biodinamiskās lauksaimniecības attīstības iespējas Latvijā" (darba vadītājs: vieslektors, Mg. oec. Sandris Ancāns).

Diplomus saņēma arī 11 absolventi no profesionālās bakalaura studiju programmas "Komercdarbība un uzņēmuma vadība", iegūstot profesionālo bakalaura grādu komercdarbībā un uzņēmuma vadībā un uzņēmuma vadītāja kvalifikāciju. Turklāt Agate Bērziņa saņēma izcilības jeb "sarkano diplomu", kas ataino viņas augstās darba spējas, disciplīnu un nopietno attieksmei pret studiju darbu. Šogad Valsts noslēguma pārbaudījuma komisija kā labākos atzina divus šīs programmas darbus – Agates Bērziņas "Zināšanu un tehnoloģiju pārneses nozīme Latvijas Lauksaimniecības universitātes ilgtspējīgā attīstībā" (darba vadītāja: lektore, MBA Madara Dobele) un Zanes Freimanes "SIA "Kūpin Street Food" darbības uzsākšanas plāns" (darba vadītāja: vieslektore, Mg.oec. Agnese Belte).

Absolventu pulkam pievienojās arī pieci absolventi akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija", iegūstot sociālo zinātņu bakalaura grādu socioloģijā. Šajā studiju programmā viens noslēguma darba autors tika atzīts par labāko – Jānis Vanags "Remigrantu integrācijas atbalsta prakses Latvijas pašvaldībās" (darba vadītāja: asociētā profesore, Dr.sc.soc. Dina Bite). Jāatzīmē, ka arī Jānis Vanags ir tas, kurš šogad saņēma izcilības jeb "sarkano" diplomu par augstiem sasniegumiem studiju procesā.

Savukārt augstākā līmeņa studijas absolvēja 30 maģistri no akadēmiskās maģistra studiju programmas "Ekonomika", iegūstot sociālo zinātņu maģistra grādu ekonomikā. Valsts noslēguma pārbaudījumu komisija atzinīgi novērtējusi 13 absolventu darbus – Amandas Brizgas "Nodokļu sloga izmaiņu tendences un to ietekmējošie faktori Eiropas Savienības dalībvalstīs" (darba vadītāja: profesore, Dr.oec. Inguna Leibus), Ilgmāra Lejnieka "Latvijas Austrumu pierobežas novadu attīstības iespējas ģeopolitiskā apdraudējuma kontekstā" (darba vadītāja: profesore, Dr. oec. Modrīte Pelše), Ineses Bērziņas "Lauksaimniecības sistēmas un to pielietošana Gaujas Nacionālā parka teritorijā" (darba vadītāja: profesore, Dr.oec. Aina Dobele), Ivetas Buliņas "Darba samaksa un tās ietekme uz sociālās apdrošināšanas pabalstiem Baltijas valstīs" (darba vadītāja: lektore, Mg.oec. Baiba Mistre), Dinijas Čukures "Ietekmētāju mārketinga izmantošanas iespējas Latvijā" (darba vadītājs: docents, Dr. oec. Arnis Lēnerts), Sabīnes Kuprovskas "Starptautisko biznesa pakalpojumu centru sektora analīze" (darba vadītāja: docente, Dr.oec. Romēna Šulca), Anetes Mazures "Digitalizācijas procesu izvērtējums Latvijas uzņēmumos pirms Covid-19 pandēmijas un tās laikā" (darba vadītāja: profesore, Dr. oec. Gunta Grīnberga-Zālīte), Leldes Petko "Tirgus konceptu attīstības iespējas Latvijā" (darba vadītājs: asociētais profesors, Dr.oec. Kaspars Naglis-Liepa), Lindas Popovas "Finanšu riski Latvijas elektroenerģijas tirdzniecības uzņēmumos" (darba vadītāja: profesore, Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka), Evitas Prindules "Piena pārstrādes nozares uzņēmumu saimnieciskās un finansiālās darbības analīze un risku vadības procesu novērtējums" (darba vadītāja: docente, Dr.oec. Romēna Šulca), Karlīnas Ūdres "Digitālā transformācija Latvijas valsts pārvaldē - Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībās" (darba vadītāja: asociētā profesore, Dr.oec. Sandija Zēverte-Rivža), Vivitas Vīksniņas "Inovatīvu augkopības produktu ietekmes ekonomiskais izvērtējums" (darba vadītāja: profesore, Dr.oec. Inguna Leibus) un Andas Zandbergas "Kriptovalūtu izmantošanas iespējas, riski un ieguvumi" (darba vadītāja: asociētā profesore, Dr.oec. Gunita Mazūre).

Absolventu pulkam pievienojās arī viens no akadēmiskā maģistra studiju programmas "Agri-food Business Management / Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana", iegūstot sociālo zinātņu maģistra grādu vadībzinātnēs.

Diplomus saņēma pieci maģistri no akadēmiskās maģistra studiju programmas "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija", kuri ieguva sociālo zinātņu maģistra grādu socioloģijā.

Četri absolventi pievienojās profesionālā maģistra studiju programmas "Projektu vadība" beidzējiem, iegūstot profesionālā maģistra grādu projektu vadībā vai profesionālā maģistra grāds projektu vadībā un projektu vadītāja kvalifikāciju.

Turklāt noslēgumā tika sveikti profesionālā maģistra studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība" seši absolventi, kuri ieguva profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbībā un vadīšanā vai profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbībā un vadīšanā un organizācijas vadītāja kvalifikāciju. Un labākā noslēguma darba autore bija Elīza Līga Lamberga ar tēmu "Inovācija kā uzņēmējdarbības konkurētspēju ietekmējošais faktors" (darba vadītāja: profesore, Dr. oec. Anita Auziņa).

Par svinīgā pasākuma noskaņu parūpējās Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes absolvents Jānis Timma un šī gada akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Ekonomika" absolvente Ksenija Furmanova, kuri klātesošos iepriecināja ar muzikālo sveicienu un nesen tapušo fakultātes himnu.  

Kopumā šogad Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāti absolvēja 154 jaunie speciālisti un daļa no viņiem augstākās izglītības diplomus ieguva ziemas izlaidumā. Kā nākamie diplomus 17. jūnijā saņems Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, 20. jūnijā Informācijas tehnoloģiju fakultāte un Vides un būvzinātņu fakultāte, 21. jūnijā Tehniskā fakultāte un Meža fakultāte, savukārt 22. jūnijā Lauksaimniecības fakultāte, taču diplomu izsniegšanas sēriju 7. jūlijā noslēgs Veterinārmedicīnas fakultāte.

Visas fotogrāfijas no Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes absolventu izlaiduma var apskatīt un lejupielādēt, izmantojot šo saiti.

Pievienots 16/06/2022