Pārlekt uz galveno saturu

Diplomus saņem jaunie IT nozares speciālisti

Attēla autors: No LLU arhīva

20. jūnijā augstākās izglītības diplomus saņēma LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes (ITF) 25 jaunie absolventi - programmēšanas inženieri, datorvadības un datorzinātnes bakalauri un informācijas tehnoloģiju maģistri. Turklāt vienam šī gada absolventam - Vladislavam Isačenko - tika pasniegts izcilības jeb “sarkanais” diploms.

"Mēs esam sapulcējušies, lai svinētu skaistu svētku dienu. Mūsu absolventi ir sasnieguši vienu no savas dzīves daudzajiem atskaites punktiem, kad laiks apstāties un padomāt par to, kas jau sasniegt, kā arī laiks nospraust tālākus nākotnes mērķus. Šī svinīgā diena ir kā apliecinājums absolventu gribai, varēšanai un neatlaidībai. Šobrīd ir gandarījuma sajūta, lepnums par paveikto un kāds pat ir pārsteigt par padarīto. Kopā ar jums arī mēs lepojamies, ar jums lepojas visi – augstskola, fakultāte, radinieki un mācībspēki. Mums ir bijis patīkami būt blakus un piedalīties jūsu izaugsmē, redzēt jūsu attīstību, jo jūs no nebēdnīgiem jauniešiem esat kļuvuši par augstas raudzes savas jomas speciālistiem. Un šodien jūs esat guvuši dokumentālu apliecinājumu tam, ka jūs patiešām tādi arī esat. Prieks, ka pratāt savienot mācības ar personīgo dzīvi, bet darbu sabalansēt ar izklaidi. Paldies visiem, kuri atrada spēku, gribēšanu un laiku, lai piedalītos ne tikai savas dzīves veidošanā, bet piedalīties arī fakultātes dzīvē un tās popularizēšanā. Paldies visiem, kuri atrada vēlmi būt dažādu pasākumu sagatavošanas procesā. Es atļaujos domāt, ka mūsu fakultātei piemīt kāds īpašs pievilkšanās spēks. Mēs esam pamanījuši, ka mūsu fakultātē atgriežas bakalaura programmu absolventi, lai studētu maģistra studijās. Mūsu fakultātē pievienojas studijām arī tās pašas ģimenes atvases, kuras jau šeit ir studējušas. Šis mūsu fakultātei ir 21. studiju gads, mazliet, mazliet un mēs jau sagaidīsim jūsu bērnus fakultātes rindās. Mēs to gaidām un esam tam gatavi! Novēlu, lai katram no jums ir kāds sapnis uz ko tiekties, mērķējiet augstu un tālu, lai jūsu vidū būtu citi Bili Geitsi, citas Lēdijas Adas Lavleisas, kā arī jaunu sasniegumu atklājēji. Lai jūsos dzimst pasaules slaveni sasniegumi, kas nesīs prieku ne tikai jums, bet arī mums," izlaidumā absolventus sveic Informācijas tehnoloģiju fakultātes prodekāne Līga Zvirgzdiņa.

Diplomi tika izsniegti 10 absolventam no akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Datorvadība un datorzinātne", kuri ieguva inženierzinātņu bakalaurs datorvadībā un datorzinātnē. Valsts eksāmenu komisija īpaši izcēla četrus noslēguma darbu autorus - Vladislava Isačenko "Prototipa izstrāde viedai tālvadības vārtu vadībai" (darba vadītājs: Dr.sc.ing. Armands Kviesis), Sintijas Zvirgzdiņas "Interaktīva mobilā lietotne bērna kognitīvo procesu attīstībai" (darba vadītāja Dr. oec. Līga Zvirgzdiņa), Dāvja Savicka "LLU e-studiju sistēmas kvalitātes testēšana" (darba vadītāja: Dr.sc.ing. Tatjana Rubina) un Jurģa Matīsa Puiķa "Automatizēta ūdens destilatora prototipa izveide" (darba vadītājs: Dr.sc.ing. Armands Kviesis). Jāatzīmē, ka tieši šīs studijas programmas absolventam Vladislava, Isačenko pasniedza izcilības jeb "sarkano diplomu", kas ataino viņa augstās darba spējas, disciplīnu un nopietno attieksmei pret studiju darbu.

Tāpat diplomus saņēma profesionālā bakalaura studiju programmas "Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai" 10 absolventi, iegūstot programmēšanas inženiera kvalifikāciju. Šajā studiju programmā īpaši tika izcelti trīs absolventu noslēguma darbi – Agneses Pogožeļskas "Jauktās realitātes lietojumu izstrāde Windows Mixed Reality platformai" (darba vadītājs: Dr. sc. ing. Gatis Vītols), Romana Drozda "Informācijas sniegšanas nodrošinājums valsts iestādēm" (darba vadītāja: Mg. sc. ing. Jekaterina Smirnova) un Pāvela Smirnova "Teksta balstītas piedzīvojumu spēles izstrāde" (darba vadītāja: Mg. sc. ing. Jekaterina Smirnova).

Savukārt inženierzinātņu maģistra grādu informācijas tehnoloģijās saņēma pieci akadēmiskās maģistra studiju programmas "Informācijas tehnoloģijas" absolventi. Valsts eksāmenu komisija atzinīgi novērtēja trīs absolventu darbus - Daniēla Kotova "R bibliotēkas izstrāde SEG emisiju noteikšanai lauksaimniecības sektorā" (darba vadītājs: Dr. sc. ing. Ivars Mozga), Gustava Mača "Daļēji uzraudzīta mašīnmācīšanās modeļa izstrāde nezāļu detektēšanai" (darba vadītājs: Dr. sc. ing. Vitālijs Komašilovs) un Sabīnas Mazures "RPA tehnoloģijas pielietojums biznesa procesu automatizācijā" (darba vadītājs: Dr. sc. ing. Ivars Mozga).

Savukārt izlaiduma izskaņā LLU zinātņu prorektore Irina Arhipova absolventiem sacīja: "Mūsu maģistranti studijas uzsāka pirms Covid-19, bet studijas pabeidza pēc šī vīrusa. Un ikviens no jums ir veiksmīgi pierādījis, ka var cīnīties ne tikai ar datorvīrusiem, bet arī ar reāliem vīrusiem. Bet jums tas izdevās, pateicoties tam, ka jums ir blakus tuvinieki, kuri palīdzēja sarežģītajā studiju laikā. Šodien jūs saņemat diplomu un akadēmisko grādu, kas apliecina ne tikai jūsu zināšanas, bet arī faktu, ka jūs varat strādāt krīzes situācijā. Pateicoties jūsu motivācijai, jūs bijāt spējīgi pārvarēt visas problēmas, kas bija un noteikti arī vēl būs. Pasaule ir lielu pārmaiņu priekšā un mēs nezinām, kas notiks pēc piemciem vai desmit gadiem, bet es droši varu apgalvot, ka jūs pasauli darīsiet labāku!"

Šajā studiju gadā kopumā Informācijas tehnoloģiju fakultāti absolvēja 28 jaunie nozares profesionāļi, trīs no absolventiem diplomus saņēma ziemā. Kā nākamie diplomus 20. jūnijā saņems Vides un būvzinātņu fakultāte, 21. jūnijā Tehniskā fakultāte un Meža fakultāte, savukārt 22. jūnijā Lauksaimniecības fakultāte, taču diplomu izsniegšanas sēriju 7. jūlijā noslēgs Veterinārmedicīnas fakultāte.

Visas fotogrāfijas no Informāciju tehnoloģiju fakultātes absolventu izlaiduma var apskatīt un lejupielādēt, izmantojot šo saiti.

 
Pievienots 20/06/2022