Pārlekt uz galveno saturu

Mehu nepārspētais spēks "ievāc" 74. ražu

Attēla autors: No LLU arhīva

21. jūnijā šīs vasaras lielāko izlaidumu LLU aizvadījusi Tehniskā fakultāte, kurā augstākās izglītības diplomus saņēma 118 absolventi, iegūstot augstāko izglītību lauksaimniecības inženierzinātnē, mašīnu projektēšanā, lietišķajā enerģētikā un izglītības zinātnēs. Viņi papildus diplomiem ieguva īpašo fakultātes nozīmīti, kas simbolizē piederību Mehu saimei. Turklāt seši šīs fakultātes absolventi saņēma izcilības diplomus, kas ataino viņu augstos sasniegumus, mērķtiecību un neatlaidību visā studiju laikā, kā arī vienam no absolventam tika pasniegta pirmā SIA "East Metal" stipendija 1000 eiro apmērā.

Izlaidumā absolventus sveica Tehniskās fakultātes dekāns Ilmārs Dukulis: "Šī gada absolventi var sevi dēvēt par Tehniskās fakultātes 74. ražu. Skaitlis nav apaļš, bet ļoti cienījams. Turklāt mūsu fakultātei vasaras izlaidumā absolventu skaits ir vislielākais, tāpēc visi kopā par to varam būt lepni. Ir patiess prieks, ka beidzot visi varam būt kopā – un ne tikai absolventi, bet arī sveicēji. Šajos gados radušies daudzi klasiķu spārnoti teicieni, kuri ieņēmuši paliekošu vietu ikdienas dzīvē. Visi atceras premjera teicienu par draugiem. Tas atkarībā no pieturzīmju lietojuma ieguva dažādu nozīmi. Man gan kā īstenam meham parasti patīk šādus teicienus modificēt. Draugi, ir labi! Šogad 11 LLU absolventi saņem izcilības diplomus, bet no tiem seši ir mūsu fakultātes absolventi. Un tas ir fantastiski! Draugi ir! Labi! Un ceru, ka katrs no jums var teikt, ka studiju laikā ieguvis jaunus draugus, turklāt tas ir ne tikai labi, bet pat lieliski. Un visbeidzot vienkārši – Draugi ir labi! Ja viņi nebūtu labi, tad nebūtu kļuvuši par mūsu draugiem."

Diplomus pamatstudiju līmenī ieguva 89 absolventiem, no kuriem 24 bija no akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne", iegūstot inženierzinātņu bakalaura grādu mašīnzinātnē. Šajā studiju programmā kā labākos darba autorus atzīmēja - Mārtiņa Mičula, Matīsa Mainieka, Reiņa Vidberga, Jāņa Soma, Andreja Jančevska, Guntara Trimalnieka, Jēkaba Šeibaka, Artūra Jepifanova un Kristapa Baltiņa darbus. 11 absolventi pievienojās profesionālā bakalaura studiju programmas "Lietišķā enerģētika" beidzējiem, iegūstot profesionālā bakalaura grādu enerģētikā un energosistēmu inženiera kvalifikāciju, un Valsts pārbaudījumu komisija izcēla Mihaila Bogdanova, Sintijas Viehas un Alises Maijas Cimermanes darbus. 17 absolventi no profesionālā bakalaura studiju programmas "Mašīnu projektēšana un ražošana" ieguva profesionālā bakalaura grādu mašīnu projektēšanā un ražošanā un mehānikas inženiera kvalifikāciju, bet par labākajiem komisija atzina Norlanda Pečuļa, Andra Artūra Smilas un Arņa Levica darbus. 22 absolvēja profesionālā bakalaura studiju programmu "Dizains un amatniecība", iegūstot profesionālo bakalaura grādu izstrādājumu tehnoloģijās un dizainā un produktu dizainera kvalifikāciju, un labāko diplomprojektu autores - Sandija Lavrenova, Monika Oļeha un Elza Ķestere Tāpat diplomus pamatstudiju līmenī saņēma pieci absolventi no 1. līmeņa profesionālās studiju programmas "Tehniskais eksperts" (uzņemšana 2022./2023. studiju gadā netiek realizēta), kuri ieguva sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta kvalifikāciju, un komisija kā labākos atzīmēja Kristapa Blites un Jāņa Edgara Ermansona darbus. Desmit speciālisti no profesionālā bakalaura studiju programmas "Mājas vide izglītībā" (uzņemšana 2022./2023. studiju gadā netiek realizēta) ieguva profesionālā bakalaura grādu izglītībā un mājturības/mājsaimniecības skolotāja un vizuālās mākslas vai informātikas skolotāja pamatizglītībā kvalifikāciju, turklāt šajā studiju programmā  augstākos vērtējumus saņēma Diānas Dzelzkalējas, Vitas Makovskas, Daces Lazdiņas, Jāņa Ekšteina un Natālijas Jakovišinas darbi.

Jāatzīmē, ka šogad seši absolventi saņēma diplomus ar izcilību – Andris Artūrs Smila bakalaura studiju programmā "Mašīnu projektēšana un ražošana", Žaklīna Rodņina, Agita Sprindža, Sandija Lavrenova un Monika Oļeha profesionālā bakalaura studiju programmā "Dizains un amatniecība" un Natālija Jakovišina profesionālā bakalaura studiju programmā "Mājas vide izglītībā".

Savukārt augstākā līmeņa studiju programmās tika sveikti 29 absolventi – septiņi no akadēmiskā maģistra studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātnes", kuri ieguva inženierzinātņu maģistra grādu. Viņu vidū kā labāko darbu autorus atzina četrus - Jevgēnija Jekimenkova, Matīsa Kļaviņa, Vladislava Žeiņa un Kārļa Amatnieka darbu. 16 no profesionālā maģistra studiju programmā "Karjeras konsultants", iegūstot profesionālo maģistra grādu izglītības zinātnē un karjeras konsultanta kvalifikāciju, un par labākajiem komisija atzina Judītes Emsiņas, Ievas Dortānes, Annas Slokas un Mairitas Neilandes darbus. Seši absolventi pievienojās akadēmiskā maģistra studiju programmas "Pedagoģija"  (uzņemšana 2022./2023. studiju gadā netiek realizēta) absolventiem, iegūstot izglītības zinātņu maģistra grādu pedagoģijā, un šajā studiju programmā par labākajiem komisija atzina Valda Jāņa Vāvera un Ingas Grīnfeldes darbus.

Turklāt izlaidumā pirmo reizi tika pasniegta vienreizējā SIA "East Metal" 1000 eiro stipendija studiju programmas "Mašīnu projektēšana un ražošana" labākā noslēguma darba autoram Norlandam Pečulim.

"Atkarībā no programmas un līmeņa pavadītais studiju laiks gan mūsu fakultātē, gan universitātē jums ir bijis dažāda ilguma, bet neatkarīgi no tā, mēs ceram, ka katrs no jums ir ieguvis pie mums noteiktas zināšanas, prasmes un atziņas, kas veicinās jūsu turpmākās karjeras izaugsmi. Oficiāli to apliecinās jūsu šodien saņemtie diplomi un diplomu pielikumi. Gribu jūs sveikt ar Deivida Allena vārdiem: "Mēs bieži apjūkam: ar ko vajadzētu nodarboties tālāk, kam ķerties klāt? Tādos brīžos vienkārši "satīriet" iesākto, pabeidziet kaut ko acīmredzamu, kas atrodas "pa rokai"! Un drīz vien jūs iegūsiet vajadzīgo enerģiju un skaidrību, sapratīsiet, ar ko vajadzētu nodarboties, un jūsu prāts atkal būs gatavs daudz efektīvākai reakcijai uz jebkuru notikumu. Lai veiksme pavada jūs visās turpmākajās gaitās! Un, tāpat kā visi citi fakultātes absolventi, vienmēr esiet pie mums laipni gaidīti. Turpināt studijas vai vienkārši tāpat – ciemos," uzrunas izskaņā teic Tehniskās fakultātes dekāns Ilmārs Dukulis. Tāpat dekāns īpašu paldies teica fakultātes mācībspēkiem par ieguldīto darbu.

Dekāns izteica pateicību arī studējošo pašpārvaldes aktīvistiem, kuri absolvēja fakultāti – uzticamajam pašpārvaldes bosam Jānim Somam, Kristapam Dmitrijam Rupmanim, Elzai Ķesterei, Monikai Oļehai, Edijam Gušam, Līgai Šapalei, Evertam Ercmanim, Reinim Vidbergam, Matīsam Mainiekam, Līgai Norvaišai, Sintijai Viehai, kā arī sportojošajam absolventam Aivim Šiliņam 

Kopumā Tehnisko fakultāti šogad absolvēja 121 jaunie nozares profesionāļi, no tiem trīs diplomus saņēma ziemas izlaidumā. Kā nākamie diplomus 21. jūnijā saņēma Meža fakultāte, savukārt 22. jūnijā Lauksaimniecības fakultāte, taču diplomu izsniegšanas sēriju 7. jūlijā noslēgs Veterinārmedicīnas fakultāte.

Visas fotogrāfijas no Tehniskās fakultātes absolventu izlaiduma var apskatīt un lejupielādēt, izmantojot šo saiti.

Pievienots 21/06/2022