Pārlekt uz galveno saturu

Mežinieku saimei piepulcējas jaunie nozares profesionāļi

Attēla autors: No LLU arhīva

21. jūnijā augstākās izglītības diplomus ieguva 72 jaunie mežzinātnieki, mežinženieri un kokapstrādes inženieri, kuri absolvēja vienu no senākajām un tradīcijām bagātākajām LLU fakultātēm – Meža fakultāti jeb, runājot studentu vārdiem, Mežus.

Atklājot izlaidumu, klātesošos uzrunāja Meža fakultātes dekāns Linards Sisenis: "Man ir patiess prieks būt ar jums kopā LLU Aulā, lai sveiktu šī gada absolventus. Paldies absolventu ģimenēm un tuviniekiem, kuri atbalstīja grūtos mirkļus, kad likās, ka viss "jāmet" pie malas. Paldies universitātes cilvēkiem, kuru darbu ikdienā mēs neredzam, jo tie ir mūsu mazie gariņi, kuri rūpējas, lai jūs varētu studēt sakārtotā vidē. Kāds dižs pedagogs reiz teicis zīmīgus vārdus, ka "cilvēks dzīvē var sasniegt un īstenot tikai to, ko paši vai kāds cits par mums var iedomāties un izsapņot pārdrošākajos sapņos", tādēļ novēlu jums sapņot, bet pats galvenais – īstenot tos!"

Diplomus saņēma 31 absolvents no profesionālā bakalaura studiju programmā "Mežinženieris”, iegūstot inženierzinātņu profesionālo bakalaura grādu mežzinātnē un mežsaimniecības inženiera kvalifikāciju. Viņu vidū pieci absolventi tika īpaši izcelti par labāko noslēguma darbu izstrādi – Elvja Heinsberga "Harvestera operatoru darba ražīguma analīze krājas kopšanas cirtēs" (darba vadītāji: Mg.sc.ing. Mareks Millers un Mg.sc.ing. Aigars Strūbergs), Jāņa Kārkliņa "Apaļo kokmateriālu uzmērīšanas precizitātes izvērtējums krājas kopšanas cirtē" (darba vadītāji: Mg.sc.ing. Mareks Millers un Mg.sc.ing. Jānis Gabranovs), Zaigas Rožlapas "Ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes novērtējums pret lielā priežu smecernieka Hylobius abietis L. radītajiem bojājumiem parastās priedes Pinus sylvestris L. jaunaudzēs" (darba vadītāji: Mg.silv. Solveiga Luguza un Dr.biol. Agnis Šmits), Sigitas Filatovas "Mehāniskie bojājumi parastās egles (Picea abies) mašinizētas kopšanas cirtēs" (darba vadītājs: Mg.sc.ing. Māris Davidāns) un Ginta Jansona "Sakņu piepes (Heterobasidion spp.) primārās sporu infekcijas ierobežošana" (darba vadītājs: Dr. silv. Linards Sisenis).

Sveikti tika 21 absolvents no akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Mežzinātne", kuri ieguva lauksaimniecības zinātņu bakalaura grādu mežzinātnē. Kā labākos noslēguma darbu autorus atzīmēja četrus – Diānu Grigorjevu "Zemā bērza (Betula humilis Scrank) izplatība Latvijā un augšanas gaita "Aizdumbles purvā"" (darba vadītāji: Mg. silv. Solveiga Luguza un Dr.biol. Iluta Dauškane), Oļģertu Jēgeru "Pelēkā vilka (Canis lupus L.) Latvijas populācijas apmedīšanas dinamikas analīze" (darba vadītāji: Dr.silv. Linards Sisenis un Dr.silv. Jānis Ozoliņš), Niku Dregišu "Baltā āmuļa (Viscum album L.) izplatība un ietekme uz saimniekkoku Vārkavas novadā" (darba vadītāja: Mg.silv. Solveiga Luguza) un Krišjāņa Viļčevska "Slāpekļa mēslojuma ietekme uz koku augšanas gaitu parastās priesdes (Pinus sylvestris L.) jaunaudzēs" (darba vadītāji: Dr.silv. Andis Lazdiņš un Dr.silv. Olga Miezīte).

11 kļuva par  profesionālā bakalaura studiju programma "Kokapstrāde" absolventiem, kuri ieguva inženierzinātņu profesionālo bakalaura grādu materiālzinātnē un kokapstrādes inženiera kvalifikāciju. Labākie diplomprojektu autori tika uzteikti - Kristina Kozlovska "ECOART sistēmas paneļi produktu līnijā "KK WOOD"" (darba vadītājs: Mg.sc.ing. Vilnis Jakovļevs) un Norberts Naglis "Sienas dekoratīvo akustisko paneļu ražošanas projekts" (darba vadītājs: Dr.sc.ing. Edgars Bukšāns).

Savukārt septiņi absolventi pievienojās akadēmiskā maģistra studiju programmas "Mežzinātne" beidzēju pulkam, iegūstot maģistra grādu mežzinātnē. Kā labākos komisija atzina trīs absolventu darbus – Eduarda Rāceņa "Pērkona negaisa vēja izraisītie mežaudžu bojājumi" (darba vadītāji: Dr.silv. Āris Jansons un Ph.D. Oskars Krišāns), Mārtiņa Vanaga Duka "Izpētes metožu aprobēšana siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju no meliorācijas grāvjiem raksturošanai kūdreņos un kūdras laukos" (darba vadītāji: Dr.silv. Ands Lazdiņš un Dr.silv. Olga Miezīte) un Viktorijas Vendiņas "Salix spp. mātesdārzā augošo klonu novērtējums" (darba vadītāji: Dr.silv. Dagnija Lazdiņa un Dr.silv. Olga Miezīte).

Augstākās izglītības diplomi nonāca arī pie diviem no akadēmiskā maģistra studiju programmas "Koksnes materiāli un tehnoloģija", kuri ieguva inženierzinātņu maģistra grādu koksnes materiālos un tehnoloģijā. Un arī šie divi absolventi tika īpaši izcelti, jo izstrādāja augsti novērtētus noslēguma darbus - Elvis Čukurs "Ar antipirēnu impregnētas koksnes noturība āra ekspluatācijas apstākļos" (darba vadītājs: Dr.sc.ing. Edgars Bukšāns) un Haralds Šillers "Termiski modificētu apses, bērza un papeles finieru līmēšana" (darba vadītājs: Dr.sc.ing. Kaspars Zudrags).

Tāpat arī Zemkopības ministra padomnieks Edvards Ratnieks Zemkopības ministrijas vārdā īpaši sveica Daci Dālbergu no akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Mežzinātne" par izcili izstrādātu noslēguma darbu. E. Ratnieks, uzrunājot absolventus, teica: "Šobrīd ir noslēdzies ceļam kāds posms, bet es ļoti ceru, ka liela daļa no absolventiem atgriezīsies universitātē, lai turpinātu studijas. Tagad jūs esat kļuvuši par cilvēkiem ar augstākās izglītības diplomiem, kuri ir zinoši savas jomas speciālisti. Tas nozīmē, ka jums tagad jāizglīto arī pārējā sabiedrība par meža nozares aktualitātēm." 

Absolventus sveica un atzinīgus vārdus teica LLU rektore Irina Pilvere: "LLU Jelgavā ir universitāte ar senām tradīcijām, jo jau nākamajā gadā mēs svinēsim lauksaimniecības izglītības 160. gadadienu, bet augstākajai izglītībai meža nozarē ir jau vairāk nekā 100 gadi. Mēs universitātē saglabājam šīs senās tradīcijas, bet mēs veidojam universitāti arī par mūsdienīgu augstskolu, tāpēc 2022. gada Meža fakultātes absolventu izlaidums ieies vēsturē vēl ar kādu faktu – kopš aizvadītā gada septembra LLU ir kļuvusi par zinātnes universitāti. Tas nozīmē, ka arī meža jomā, kas saistīts ar zinātni, pētniecību un inovācijām, ir kļuvis arvien svarīgāks. Es ceru, ka mūsu mācībspēki, sadarbojoties ar nozares pārstāvjiem, ir "ielikuši" jums labus zināšanu pamatus. Šodien ir svētki absolventiem, jo jūsu rokās ir diplomi, kas apliecina jūsu spējas, varēšanu un izšķirīgos mirkļos pieņemt pareizos lēmumus, līdz ar to jūs pievienojaties LLU absolventu saimei. Mēs redzam, ka augstākās izglītības diploms dod ļoti labas iespējas darba tirgū un, ka Jelgavā augstāko izglītību ieguvušie uzrāda visaugstāko nodarbinātības līmeni starp zinātnes universitātēm, tādējādi spēj sev nodrošināt labi atalgotas darba vietas jau gada laikā pēc universitātes absolvēšanas. Aicinu ikvienu no jums nospraust jaunus mērķus, jo tie jums palīdzēs neapstāties pie sasniegtā un virzīs jūs tālāk." 

Kopumā Meža fakultāti 2022. gadā absolvējuši 88 studenti, no kuriem 16 augstākās izglītības diplomus par iegūtu profesionālo maģistra grādu darba aizsardzībā saņēma ziemas izlaidumā. Kā nākamie diplomus 22. jūnijā Lauksaimniecības fakultāte, taču diplomu izsniegšanas sēriju 7. jūlijā noslēgs Veterinārmedicīnas fakultāte.

Visas fotogrāfijas no Meža fakultātes absolventu izlaiduma var apskatīt un lejupielādēt, izmantojot šo saiti.

Pievienots 21/06/2022