Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēts promocijas darbs par topinambūra miltu koncentrāta izpēti un tā ietekmi uz teļu augšanu

Attēla autors: No LLU arhīva

LLU Veterinārmedicīnas fakultātē Astra Ārne (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1893-283X) aizstāvēja promocijas darbu "Topinambūra miltu koncentrāta un tā sinbiotikas ietekme uz teļu (Bos taurus L.) augšanu un gremošanas kanāla attīstību pirmajos postnatālās ontoģenēzes mēnešos / Jerusalem artichoke flour concentration and its synbiotic effect on calf (Bos taurus L.) Growth and gastrointestinal tract development in first months of postnatal ontogenesis" un ieguva zinātniskā doktora grādu veterināmedicīnas zinātnē.

Promocijas darba mērķis ir noskaidrot topinambūra miltu koncentrāta (satur prebiotiku inulīns) un jaunas sinbiotikas (tā kombinācija ar Enterococcus faecium) dažādu devu ietekmi uz dzīvnieku augšanu, vispārējo veselības stāvokli un gremošanas kanāla orgānu attīstību teļiem pirmajos postnatālās ontoģenēzes mēnešos.

"Līdz 3. - 4. dzīves nedēļai teļa gremošanas kanāls vairāk līdzinās vienkameru kuņģa dzīvnieka nekā daudzkameru kuņģa jeb atgremotājdzīvnieka gremošanas kanālam. Vislielākais veselības un dzīvības riska periods teļiem ir no 7. līdz 21. dzīves dienai, jo šajā periodā kolostrālā imunitāte ir kritusies, bet iegūtā imunitāte vēl nav izveidojusies. Šajā laikā dzīvniekam mainās spurekļa un grāmatnieka masas attiecība, spureklis palielinās, bet grāmatnieks proporcionāli pret spurekli samazinās. Līdz ar to pieaug rupjās barības sagremošanas iespējas un samazinās nepieciešamība pēc piena. Iespējams, ka dažādu papildbarību - prebiotiku, probiotiku vai sinbiotiku - izbarošana teļiem pārejas periodā uz atgremotājdzīvnieku paātrinātu spurekļa morfoloģisko un funkcionālo attīstību, kas saimniekiem samazinātu izmaksas, kuras rodas, izbarojot pienu vai piena aizvietotāju. Literatūrā ir atrodami daudz pētījumi par vienkameru kuņģa dzīvniekiem, kuriem izbarotas probiotikas, prebiotikas vai citas papildbarības, taču trūkst kompleksu pētījumu par šāda tipa papildbarību līdzekļu izbarošanu un to ietekmi uz teļu augšanu un veselību. Zināms, ka gremošanas kanālā un visā organismā kopumā atrodas neskaitāmi daudz organismam labvēlīgo baktēriju, kam ir dzīvībai svarīga loma organisma imunitātes nodrošināšanā un gremošanas procesā. Bieži sastopama patoloģija teļiem pirmajos divos postnatālajos mēnešos ir diareja, kurai kā viens no cēloņiem tiek minēts patogēno mikroorganismu pārmērīga savairošanās gremošanas kanālā. Nousiainen ar līdzautoriem (2004) izpētījuši, ka jaundzīvnieku gremošanas kanāla mikroorganismi reaģē uz dažāda veida stresu, it sevišķi, ja tas ir saistīts ar dzīvnieku barības vai vides maiņu, kas teļiem var izraisīt diareju. Gremošanas kanāla darbības traucējumu profilaksei un slimību ārstēšanā zinātnieki arvien biežāk iesaka lietot papildbarību - prebiotikas vai probiotikas - vienlaicīgi meklējot jaunas to kombinācijas jeb sinbiotikas, kas ir perspektīva alternatīva antibiotiku lietošanai. Tas mazina risku, ka veidosies pret antibiotikām rezistenti baktēriju celmi, kas ir ļoti aktuāla problēma gan veterinārajā, gan cilvēku medicīnā, gan apkārtējā vidē, jo šādi celmi sastopami augsnē un ūdeņos," savā promocijas darbā atklāj jaunā zinātniece.

Promocijas darbā tika izpētīti dažādu devu topinambūra miltu koncentrāta vai tā sinbiotikas 56 dienas ilgas izbarošanas ietekme uz dzīvsvara, gremošanas kanāla daļu masometriskajiem un morfometriskajiem rādītājiem teļiem 12 nedēļu vecumā, noskaidrota topinambūra miltu koncentrāta (satur prebiotiku inulīns) vai jaunas sinbiotikas (topinambūra miltu koncentrāts kombinācijā ar E. faecium) dažādu devu ietekme uz vispārējās veselības stāvokļa, tai skaitā, fekālo masu konsistenci, asins bioķīmiskajiem un hematoloģiskajiem rādītājiem 4 - 12 nedēļu veciem teļiem, izvērtēti kuņģa, tievās un resnās zarnas morfofuncionālo rādītāju un mikroskopiskās izmaiņas pēc 56 dienu ilgas dažādu devu topinambūra miltu koncentrāta vai tā sinbiotikas izbarošanas 12 nedēļu veciem teļiem, izvērtēta dažādu devu topinambūra miltu koncentrāta vai jaunizveidotās sinbiotikas 56 dienu ilgas izbarošanas ietekme uz imūnglobulīna A ekspresiju 12 nedēļu vecu teļu loka zarnas (colon) vidusdaļas audos, kā arī noslēgumā tika izvērtēta grelīna imūnreaktīvo šūnu daudzumu glumeniekā 12 nedēļu veciem teļiem pēc 56 dienu ilgas dažādu devu prebiotiku un sinbiotiku izbarošanas.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: profesore, Dr. med vet. Aija Ilgaža (https://orcid.org/0000-0002-7126-878X)

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē.

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā bibliotēkas tīklā. Pilnteksta URL adrese mainīsies.

Pievienots 22/06/2022