Pārlekt uz galveno saturu

Informācija par iestājpārbaudījumiem studiju programmā "Ainavu arhitektūra un plānošana" un augstākā līmeņa studiju progrommās

Attēla autors: No LLU arhīva

Līdz 18. jūlijam LLU Jelgavā norisinās topošo studentu uzņemšana pamatstudijās un augstākā līmeņa studiju programmās klātienē. Šogad LLU pamatstudiju līmenī atklājusi uzņemšanu 24 pamatstudiju programmās, savukārt maģistra līmenī LLU piedāvā studijas 17 studiju programmās. Aicinām studētgribētājus iepazīties ar aktuālo informāciju par iestājpārbaudījumiem un konsultāciju norisi pamatstudiju programmā "Ainavu arhitektūra un plānošana" un vairākās augstākā līmeņa studiju programmās.

Iestājpārbaudījums un konsultāciju laiki pamatstudiju programmā

Pēc nepieciešamo dokumentu iesniegšanas uzņemšanas punktā vai pieteikuma elektroniskas apstiprināšanas akadēmiskā bakalaura studiju programmā "Ainavu arhitektūra un plānošana" reflektantiem 21. jūlijā Valdekas pilī (Rīgas iela 22, Jelgavā) notiks iestājpārbaudījums zīmēšanā. Iestājpārbaudījums ir bezmaksas. Tam paredzēti divi laiki, kurus var izvēlēties, piesakoties studijām vienotās uzņemšanas sistēmā, vai klātienē. Reģistrācija uz eksāmena laiku ir vienota.

Konsultācijas zīmēšanā notiks no 5. jūlija līdz 18. jūlijam darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00. Attālināti, sazinoties ar docenti Ivetu Lāčaunieci, e-pasts: iveta.lacauniece@llu.lv.


Iestājpārbaudījumi un konsultāciju laiku augstākā līmeņa studiju programmās

Savukārt, ja reflektants ir izvēlējies augstākā līmeņa studiju programmu, kurā plānots iestājpārbaudījums, studētgribētājs saņem informāciju par tā norises laiku, vietu un nosacījumiem. Iestājpārbaudījums jākārto uzņemšanas komisijas noteiktajā laikā (visi iestājpārbaudījumi ir bezmaksas).

Akadēmiskā maģistra studiju programmā "Uzturzinātne" – iestājpārbaudījums 19. jūlijā plkst. 9.00 LU Dabaszinātņu centrā Torņkalnā (Jelgavas iela 1, Rīga). Konsultācija - profesore Inga Ciproviča, e-pasts: inga.ciprovica@llu.lv.

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība iegūta citā jomā un persona vēlas studēt kādā no zemāk norādītajām maģistra studiju programmām.

Akadēmiskā maģistra studiju programma "Mežzinātne" – iestājpārbaudījums par Mežzinātnes jomas pamatjēdzieniem 20. jūlijā plkst. 11.00 Sēžu zālē (Meža fakultāte, Akadēmijas iela 11). Pulcēšanās pie Meža fakultātes dekanāta. Konsultācija – docente Baiba Jansone, e-pasts: baiba.jansone@llu.lv.

Akadēmiskā maģistra studiju programma "Lauksaimniecība" - iestājpārbaudījums Augu un dzīvnieku bioloģijā (3 KP apjomā) 21. jūlijā plkst. 10.00 LLU Jelgavas pilī (Lielā iela 2, Jelgava). Pulcēšanās pie Lauksaimniecības fakultātes dekanāta. Konsultācija – 20. jūlijā no plkst. 10.00 līdz plkst. 12. 00 klātienē LLU Jelgavas pilī (pulcēšanās pie Lauksaimniecības fakultātes dekanāta) vai attālināti, pieslēdzoties saziņai ar mācībspēkiem. Kontaktpersonas: profesore Ina Alsiņa, e-pasts: ina.alsina@llu.lv un profesore Biruta Bankina, e-pasts: biruta.bankina@llu.lv. Ja reflektants nevar piedalīties, aicinām sazināties ar profesori Inu Alsiņu e-pastā: ina.alsina@llu.lv.

Akadēmiskā maģistra studiju programma "Ekonomika" – iestājpārbaudījumā eseja par ekonomikas tēmu līdz 21. jūlija plkst. 14.00 elektroniski jānosūta e-pastā: modrite.pelse@llu.lv. Konsultācija - 19. jūlijā no plkst. 10.00 līdz plkst. 11.00 tiešsaistē, izmantojot šo saiti, kontaktpersona: asociētais profesors Kaspars Naglis-Liepa.

Akadēmiskā maģistra studiju programma "Agri-food Business Management / Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana" - iestājpārbaudījumā eseja par lauksaimniecības un pārtikas biznesa tēmu līdz 21. jūlija plkst. 14.00 elektroniski jānosūta e-pastā: gunta.grinberga@llu.lv. Konsultācija – 19. jūlijā no plkst. 11.00 līdz plkst. 12.00 tiešsaistē, izmantojot šo saiti, kontaktpersona: profesore Gunta Grīnberga-Zālīte.

Akadēmiskajā maģistra studiju programmā "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija" - iestājpārbaudījumā eseja par sabiedrības procesiem un izpēti līdz 21. jūlija plkst. 14.00 elektroniski jānosūta e-pastā: ginta.kronberga@llu.lvKonsultācija – 19. jūlijā no plkst. 11.00 līdz plkst. 12.00 tiešsaistē, izmantojot šo saiti, kontaktpersona: docente Ginta Kronberga.

Akadēmiskajā maģistra studiju programmā "Informācijas tehnoloģijas" – iestājpārbaudījums par Informācijas tehnoloģiju pamatjēdzieniem 26. jūlijā plkst. 11.00 klātienē LLU Jelgavas pilī (Lielā iela 2, Jelgava). Pulcēšanās pie Informācijas tehnoloģiju fakultātes dekanāta. Konsultācija – profesore Rudīte Čevere, e-pasts: rudite.cevere@llu.lv.

Informācija par iestājpārbaudījumiem, konsultācijām un rezultātu paziņošanu

Detalizēta informācija par uzņemšanu 2022. gada vasarā un piedāvātajā studiju programmām pieejama LLU mājaslapā, savukārt jautājumu gadījumā iespējams sazināties ar universitātes uzņemšanas speciālistu pa tālruni 20227755 vai rakstot e-pastā ukom@llu.lv.

Pievienots 19/07/2022