Pārlekt uz galveno saturu

Fakultātēs sākusies līgumu slēgšana ar jaunajiem studentiem

No 25. līdz 29. jūlijam LLU Jelgavā plānota studiju līgumu slēgšana ar reflektantiem, kuri uzņemšanas konkursā ieguvuši studiju vietu kādā no astoņām universitātes fakultātēm. Lai noslēgtu līgumu, reflektantiem ir jāierodas klātienē savā fakultātē Jelgavā. Tādēļ pirms tam aicinām iepazīties ar līgumu slēgšanas laika grafiku un citu noderīgu informāciju!

Pamatstudiju konkurss vienotajā uzņemšanā norisinās divās kārtās. Pirmās kārtas rezultāti tiks paziņoti 22. jūlijā pēc plkst. 17.00, otrās kārtas rezultāti – 26. jūlijā pēc plkst. 17.00. Konkursa rezultāti tiek paziņoti portālā www.latvija.lv, kā arī īsziņu un elektroniskās vēstules veidā.

Konkursa 1. kārtā studiju vietu reflektants iegūs tādā gadījumā, ja šī studiju vieta konkursa rezultātā tiks apstiprināta viņa 1. prioritātē. Ja konkursa rezultātā neapstiprinās 1. prioritāte, tad konkursa 1. kārtā studiju vietu reflektants neiegūst. Tādā gadījumā studiju vietu var iegūt konkursa 2. kārtā, aktivizējot portālā www.latvija.lv izvēlni "Pieteikties 2. kārtai" 26. jūlija plkst. 15.00. Pēc 1. kārtas rezultātiem var iepazīties ar savu provizoriski iegūto studiju vietu.

Ja konkursa 1. kārtā reflektants ieguvis studiju vietu savā pirmajā izvēlētajā prioritātē, tad šī studiju vieta viņam ir garantēta ar nosacījumu, ka no 25. līdz 26. jūlija plkst. 15:00 viņš ieradīsies LLU noslēgt studiju līgumu. Ja 25. vai 26. jūlijā nav iespējams ierasties augstskolā, bet ir vēlme saglabāt savu iegūto studiju vietu, laikā no 22. līdz 26. jūlija plkst. 15.00 savā portāla www.latvija.lv e-pakalpojumā ir jāaktivizē izvēlne "Apstiprināt iegūto vietu". Tādā gadījumā studiju līgumu būs iespējams noslēgt no 27. līdz 29. jūlijam.

Lai noslēgtu studiju līgumu, pamatstudiju reflektantam (pretendentam uz bakalaura līmeņa studijām) ir jāierodas noteiktajā laikā fakultātē, kura īsteno viņa izvēlēto studiju programmu, uzrādot šādu dokumentu oriģinālus un iesniedzot to kopijas: pase vai personas apliecība (eID); ja mainīts vārds vai uzvārds, tā maiņu apliecinošs dokuments; atestāts/diploms; atestāta/diploma pielikums (sekmju izraksts); CE sertifikāti; dokumenti, kas ļauj pretendēt uz uzņemšanu ārpus konkursa, ja tādi ir.

Ja reflektants ieguvis izglītību ārvalstīs, tad papildus ir jāuzrāda Akadēmiskās informācijas centra izziņa par iegūtās izglītības atzīšanu Latvijā, kā arī nepieciešamības gadījumā pēc Uzņemšanas komisijas pieprasījuma kopā ar dokumentiem jāiesniedz notariāli apstiprināts zvērināta tulka tulkojums latviešu valodā.

Savukārt konkursa rezultāti maģistra līmeņa studiju programmās zināmi no 25. jūlija, zvanot uz attiecīgās fakultātes dekanātu. LLU absolventi tos var aplūkot LLU Informatīvajā sistēmā, izmantojot savus pieejas datus. Fakultāšu kontaktinformācija atrodama to mājaslapās.

Līguma noslēgšanai par vietu augstākajā studiju līmenī (maģistrantūrā) reflektantam arī jāierodas noteiktajā laikā fakultātē, kas īsteno viņa izvēlēto studiju programmu, uzrādot šādu dokumentu oriģinālus un iesniedzot to kopijas: pase vai personas apliecība (eID); ja mainīts vārds vai uzvārds, tā maiņu apliecinošs dokuments; diploms un diploma pielikums. Papildus jāspēj uzrādīt izdrukāts pieteikuma apliecinājums, pieteikuma maksājumu apliecinošs dokuments un citi kvalifikāciju vai pieredzi apliecinoši dokumenti, ja tādi norādīti konkrētās studiju programmas prasībās.

Studiju līgumu slēgšana notiek fakultātēs, tādēļ reflektanti lūgti pirms došanās uz universitāti iepazīties ar informāciju par katras fakultātes atrašanās vietu un darba laiku! Tāpat lūgums rūpēties par savu un citu drošību un, ierodoties uz studiju līgumu slēgšanu, ievērot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Detalizēts studiju līgumu slēgšanas laika grafiks aplūkojams raksta pielikumā!

Brīvajās studiju vietās uzņemšanu LLU turpinās organizēt no 1. augusta. Detalizēta informācija tiks publicēta www.llu.lv. 

Pievienots 25/07/2022