Pārlekt uz galveno saturu

Baltijas valstu studenti Jelgavā apgūst veterinārās oftalmoloģijas ķirurģiju

No 4. aprīļa līdz 30. jūnijam LLU Veterinārmedicīnas fakultātes Klīniskajā institūtā pirmo reizi norisinājās starptautisks studiju kurss “Basic Veterinary Ophtalmology Surgery”, kurā kopīgi piedalījās veterinārmedicīnas studenti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Tas tika organizēts Erasmus+ BIP jaukta tipa intensīvās programmas ietvaros, kombinējot gan virtuālās, gan klātienes apmācību formas un dodot iespēju studentiem pilnveidot profesionālās un starpkultūru komunikācijas prasmes.

Kursu veterinārās oftalmoloģijas ķirurģijā apguva 20 studējošie - deviņi no Lietuvas Veselības zinātņu universitātes (Lithuanian University of Health Sciences) Veterinārmedicīnas fakultātes, septiņi no Igaunijas Dzīvību zinātņu universitātes (Estonian University of Life Sciences) Veterinārmedicīnas fakultātes un četri studenti no Jelgavas. Kursa vadītājas, profesores, Dr.med.vet Līgas Kovaļčukas vadībā kursu norisē piedalījās vieslektores Ilze Dūzena, Laura Voiko un Jana Vanaga.

“Kursu pirmās sešas nedēļas tika organizētas kā attālinātas lekcijas. Pēc pamatzināšanu iegūšanas studenti ieradās LLU un klīniskās simulācijas telpās nedēļas garumā praktiski apguva dzīvnieku oftalmoloģisko izmeklēšanu, vispārējās anestēzijas pamatus un manipulācijas oftalmoloģijā mazajiem dzīvniekiem un zirgiem. Tāpat arī studējošie individuāli un praktiski apguva acs ķirurģijas metodes. Pēc praktisko nodarbību nedēļas studenti vēl sešas nedēļas turpināja kursus attālināti, sagatavojot detalizētu individuālu klīniskā gadījuma apskatu. Katrs izvērtēja ķirurģiska pacienta gadījumu un to prezentēja pārējiem kursu dalībniekiem,” stāsta profesore Līga Kovaļčuka.

Lai iepazīstinātu lietuviešu un igauņu studentus ar studiju vidi Jelgavā, klātienes kursu laikā pēc nodarbībām studentiem tika organizētas ekskursijas pa Veterinārmedicīnas fakultātes (VMF) telpām. Kultūrvēsturiskās pieredzes bagātināšanai studentiem tika dota iespēja apmeklēt arī Jelgavas pils muzeju un Rundāles pili.

“Visu kursu mācībspēku vārdā izsakām lielu pateicību VMF Klīniskā institūta vadītājai Aijai Mālniecei, Erasmus mobilitātes koordinātorei Zinaīdai Jurševskai par milzīgo atbalstu, tāpat milzīgs paldies Jānim Jurģim par izcilu un aizraujošu ekskursiju LLU Jelgavas pils muzejā. Aicinām kolēģus LLU izmantot iespēju organizēt Erasmus BIP kursus!” stāsta L. Kovaļčuka.

Starptautiskais kurss “Basic Veterinary Ophtalmology Surgery” Veterinārmedicīnas fakultātē tika īstenots Erasmus+ BIP jaukta tipa intensīvās programmas ietvaros. Kopumā līdz 2023. gada 31. oktobrim LLU īsteno 5 BIP kursus, no kuriem daļa jau noslēgušies. Tie ir kursi “Think out of the BOX”, “Sustainable Environmental Engineering in Circular Economy Context” un “Application of different geodetic methods for location determination”, kas visi īstenoti Vides un būvzinātņu fakultātē.

LLU Erasmus programmā piedalās kopš 1999. gada, piedāvājot studentiem un mācībspēkiem dažāda veida mobilitātes savas profesionālās kvalifikācijas celšanai un starptautiskās pieredzes iegūšanai. Plašāka informācija par LLU īstenoto Erasmus+ mobilitāšu programmu pieejama LLU portālā.

Pievienots 27/07/2022