Pārlekt uz galveno saturu

Izsludina Jāņa Lielmaņa balvas konkursu

Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI), Latvijas lauksaimniecības un mežu zinātņu akadēmija (LLMZA) un LLU izsludina agronoma Jāņa Lielmaņa balvas konkursu par sasniegumiem laukaugu selekcijā, sēklkopībā un šīs nozares popularizēšanu Latvijā.

Balvas mērķis veicināt Latvijā strādājošo zinātnieku, lauksaimnieku vai to grupu būtisku ieguldījumu selekcijas un sēklkopības attīstībai Latvijā.

Jāņa Lielmaņa balvai var pretendēt laukaugu sugu selekcijā un sēklkopībā Latvijā strādājoši zinātnieki vai to grupas, specializētās zemnieku saimniecības, sēklkopības uzņēmumi, speciālisti, kuri devuši būtisku ieguldījumu selekcijas un sēklkopības attīstībai Latvijā.

Balvu piešķir konkursa kārtībā, izvērtējot pretendenta devumu un nozīmību selekcijas/sēklkopības kā zinātnes virziena vai nozares attīstībā, ieguldījumu kopējā Latvijas lauksaimniecības attīstībā.

Pretendentus konkursam izvirza lauksaimniecības zinātnisko un izglītības iestāžu kolektīvi, darbinieku grupas, Agronomu biedrība un citas ar lauksaimniecību saistītas organizācijas.

Piesakoties balvai iesniedz:

  1. Pretendenta izvirzītāju ieteikumu;
  2. Izvirzītā pretendenta darba kopsavilkumu, autorapliecību, licenču, publikāciju kopijas un citus pretendenta ieguldījumu apliecinošus pierādījumus;
  3. Ziņas par pretendentu(-tiem)(CV), norādot precīzu kontaktinformāciju;
  4. Autoru kolektīvam jāiesniedz atsevišķu dalībnieku veikuma līdzdalības novērtējums.

Ieteikuma vēstuli un pārējos konkursa nolikumā minētos dokumentus iesniedz LLMZA (Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050, Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas biroja kabinetā, tālr.67223448, 29259511, e-pasts: lmzn@lza.lv līdz 1.septembrim.

Jāņa Lielmaņa balvas konkurss ir izsludināts otro reizi. Pirms tam balva 2019. gadā tika piešķirta zālaugu sēklaudzētājiem Viesturam un Dzintrai Niedoliem, kuri saimnieko z/s “Saules”, Bunkas pagastā, Dienvidkurzemes novadā.

Balvas nolikums pieejams raksta pielikumā.

Pielikums Izmērs
Jāņa Lielmaņa balvas nolikums 676.98 KB
Pievienots 03/08/2022