Pārlekt uz galveno saturu

Mēs mācām to, ko pieprasa darba devēji

Vai zināji, ka ikviena LLU piedāvātās studiju programmas ir tapušas ciešā sadarbībā ar attiecīgās nozares darba devējiem? Ko tas nozīmē? To, ka universitāte sagatavo izcilus, darba tirgū pieprasītus speciālistus, kuri būs apguvuši tieši tādas zināšanas, prasmes un kompetences, kādas Tev būs nepieciešamas, sākot darbu izvēlētajā uzņēmumā.

LLU ir viena no lielākajām universitātēm Latvijā, kas sagatavo pieprasītus speciālistus 53 studiju programmās inženierzinātnēs, biozinātnēs un sociālajās zinātnēs. Ja Tu vēl nevari izlemt, kur studēt pēc vidusskolas un kuru studiju programmu izvēlēties, šis raksts Tev sniegs ieskatu augstskolas sadarbībā ar darba devējiem, ļaus uzzināt darba tirgū pieprasītāko studiju programmu piedāvājumu, kā arī atklās vērtīgus faktus par to, ka LLU absolventiem nodarbinātībā un atalgojumā ir vieni no augstākajiem rādītājiem valstī.

Sadarbība ar darba devējiem jau no pirmās studiju dienas

LLU izglītība ir Latvijā unikāla – tās studiju programmas nav apgūstamas citās Latvijas universitātēs. Tikai Jelgavā ir pieejama augstākā izglītība veterinārmedicīnā, ainavu arhitektūrā, mežzinātnē, lauksaimniecībā, pārtikas tehnoloģijā, pārtikas kvalitātē un inovācijās, lauksaimniecības inženierzinātnē un kokapstrādē.

LLU studiju saturs ir būtiski atšķirīgs no citu augstskolu piedāvājuma ar līdzīgiem nosaukumiem, jo regulārās sarunās un sadarbībā ar darba devējiem kursu saturā vairāk uzmanības veltīts praktisko iemaņu un kompetenču attīstībai, un par to liecina SIA Dynamic University” 2019. gada pētījums par darba tirgus pieprasījumu Latvijā. Savukārt ikgadējās darba devēju aptaujās universitāte noskaidro, kādi speciālisti darba tirgū vajadzīgi.

Jau no pirmās dienas zināsi, kādas ir aktualitātes Tevis izvēlētajā profesijā, jo darba devēji jeb uzņēmumu profesionāļi regulāri piedalās studiju programmu izvērtēšanā un aktualizēšanā atbilstoši jaunumiem nozarē. Kopā ar darba devējiem studentiem tiek organizētas mācību ekskursijas uz uzņēmumiem, piemēram, SIA „Salaspils siltums”, Rīgas HES, SIA „ABB” ražotne Rīgā, SIA „Electrum” energoefektivitātes centrs, AS “Latvijas Valsts meži” u.c. Tāpat tiek nodrošināta prakse uzņēmumos, lai prasmes iegūtu īstā darba vidē.

Bakalaura studijas ar augstu darba tirgus pieprasījumu

Tu vari rīkoties gudri un tālredzīgi, studijas augstskolā izvēloties kādā profesijā ar augstu pieprasījumu darba tirgū. Tas pavērs Tev iespēju būt pieprasītam speciālistam ar labu atalgojumu.

Būtiskākais speciālistu trūkums prognozēts inženierzinātnēs, ražošanā un būvniecībā, dabaszinātnēs, matemātikā un IT, kā arī veselības aprūpē un sociālajā labklājībā. Tas saistīts ar izteiktu darbaspēka novecošanu un kvalificētiem speciālistiem pirmspensijas vecumā, kuri vidējā termiņā darbu pametīs.

Šajā kontekstā varam Tev pačukstēt, ka LLU piedāvā apgūt šādas bakalaura programmas ar augstu darba tirgus pieprasījumu:

  • absolvējot programmu “Vide un ūdenssaimniecība”, Tu iegūsi vides inženiera kvalifikāciju un kļūsi par pieprasītu sertificētu inženieri ūdenssaimniecības un meliorācijas projektēšanas uzņēmumos, komunālo pakalpojumu uzņēmumos vai pašvaldībās, Valsts vides dienestā, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā un tematiski saistītās ministriju nodaļās;
  • studējot programmā “Zemes ierīcība un mērniecība”, Tu iegūsi zemes ierīcības inženiera kvalifikāciju un kļūsi par augstas raudzes speciālistu, kuram ir zināšanas, kā darboties ar nekustamo īpašumu un teritorijām plašā darbības spektrā, strādājot mērniecības uzņēmumos, nekustamā īpašuma vērtēšanas uzņēmumos, ministrijās, Valsts zemes dienestā, pašvaldībās;
  • pēc programmas “Kokapstrāde” beigšanas Tu iegūsi kokapstrādes inženiera kvalifikāciju, kas darba piedāvājumā pavērs plašas iespējas. Varēsi strādāt vadošos amatos kokapstrādes uzņēmumos vai dibināt savu, būsi labi atalgots koksnes ražojumu dizaina, mārketinga un loģistikas speciālists vai arī varēsi veidot karjeru zinātniskā darbā konsultatīvos dienestos, vides aizsardzības un produkcijas kvalitātes novērtēšanas organizācijās un valsts pārvaldē;
  • absolvējot programmu “Lietišķā enerģētika”, Tu iegūsi energosistēmu inženiera kvalifikāciju un kļūsi par augsti kvalificētu plaša profila speciālistu dažādās ar enerģētiku saistītās struktūrās, piemēram, reģionālajos elektriskajos tīklos un apakšstacijās, lauku un pilsētu siltuma un ūdens apgādes uzņēmumos, lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes uzņēmumos u.c.

Domājot, kur studēt, izdari gudru lēmumu jau tagad, lai sev kā speciālistam nodrošinātu augstu pieprasījumu nākotnē!

Labi atalgots darbs uzreiz pēc universitātes beigšanas

Jelgavā augstāko izglītību ieguvušie starp zinātnes universitāšu absolventiem Latvijā uzrāda visaugstāko nodarbinātības līmeni un spēj sev nodrošināt labi atalgotu darbavietu jau gada laikā pēc augstskolas beigšanas, tā liecina Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotā Latvijas augstskolu un koledžu absolventu monitoringa dati.

LLU var lepoties ar visaugstākajiem nodarbinātības rādītājiem, jo vienu līdz trīs gadus pēc studijām bakalauru grupā strādā 89,2% absolventu, bet maģistru grupā – 91,5%.

Monitorings arī liecina, ka LLU beidzēji nopelna būtiski vairāk nekā vidējo algu valstī. Visaugstākie vidējie ienākumi ir lauksaimniecības virziena absolventiem (17 550 eiro), izglītības virziena beidzējiem (17 011 eiro) un inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības virziena absolventiem (16 847 eiro). Paši viņi atzīst, ka izglītība un studiju laika pieredze ir vieni no galvenajiem iemesliem veiksmīgai profesionālai karjerai.

Ko varam secināt?

Neviena studiju programma nerodas tāpat vien – tas ir rezultāts ciešai sadarbībai, kurā gan augstskola, gan darba devēji rada kopīgas idejas, nosaka nozaru tendences un to, kādas zināšanas, prasmes un kompetences vajag apgūt. Tas liecina par nepārtrauktu attīstību un iespēju studentam būt lietas kursā par izvēlētajā nozarē notiekošo, teorētiskās zināšanas apgūstot universitātē, bet praktiskās iemaņas – reālā darba vidē uzņēmumā.

Izvēloties kādu programmu ar augstu darba tirgus pieprasījumu, Tu nodrošināsi sev darbu un labu atalgojumu jeb nākotnes karjeru. Tāpēc izvēlies LLU un kādu unikālo studiju programmu!

Kura studiju programma Tevi uzrunāja? Ieskaties piedāvājumā šeit!

Foto: Vides un būvzinātņu fakultātes studējošo mācību ekskursija būvobjektā.

Pievienots 04/08/2022