Pārlekt uz galveno saturu

LLU Padome diskutē par jauno universitātes stratēģiju

Attēla autors: No LLU arhīva

12. augustā LLU mācību un pētījumu saimniecībā "Vecauce" norisinājās LLU Padomes izbraukuma sēde, kuras laikā tika diskutēts par LLU attīstību, tās turpmākajiem darbības virzieniem un sasniedzamajiem mērķiem kā zinātnes universitātei. Padomes sēdē piedalījās arī LLU rektore Irina Pilvere.

Viens no svarīgākajiem jautājumiem Padomes darba kārtībā bija LLU Attīstības stratēģijas 2023.-2027. gadam projekta apspriešana. Līdzšinējā universitātes stratēģija savu darbību izbeigs 2022. gada decembrī. Atbilstoši tai universitāte pēdējā desmitgadē specializējusies jomās, kas saistītas ar dabas resursu ilgtspējīgu attīstību gan izglītībā, gan zinātnē un kopš 2015. gada mērķtiecīgi attīsta pētniecību trijos virzienos – biozinātnēs, inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs. Šī specializācija kalpojusi par pamatu lēmumam par LLU nosaukuma maiņu no šī gada septembra. Līdz ar to sēdes laikā tika arī apstiprināti LLU Satversmes grozījumi, kas paredz universitātes nosaukuma maiņu un faktiski Padome izskatīja Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Attīstības stratēģiju 2023. – 2027. gadam.

Turpinājumā Padome iepazinās ar LLU mācību un pētījumu saimniecību "Vecauce", kurā norisinājās izbraukuma sēde. Vecauce ir unikāls daudznozaru lauksaimniecības uzņēmums, kas nodrošina prakses LLU studentiem. Par saimniecības attīstību ziņoja tās Valdes loceklis Indulis Ieviņš. Padome apmeklēja modernizētās govju kūtis, biogāzes ražotni un studentu dienesta viesnīcu, kuras visas apsaimnieko “Vecauce”.

LLU Padome 11 locekļu sastāvā ir viena no universitātes lēmējinstitūcijām, kas savu darbību sāka 2022. gada maijā. Tās priekšsēdētāja ir bijusī Latvijas zemkopības ministre un ministru prezidente Laimdota Straujuma, bet vietnieks - Lauku atbalsta dienesta direktors Ģirts Krūmiņš. LLU Padomes atbildībā ir universitātes ilgtspējīgas attīstības jautājumi, stratēģiskā un finanšu uzraudzība, kā arī LLU darbības nodrošināšana atbilstoši tās attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem.

Pievienots 12/08/2022