Pārlekt uz galveno saturu

Sveikti Kārļa Ulmaņa stipendijas ieguvēji

Attēla autors: No LLU arhīva

4. septembrī Latvijas valsts ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa dzimtas mājās “Pikšas” tika atzīmēta  viņa 145. jubileja un sveikti Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes – LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte – LLU) stipendiāti, kuri 2022./2023. studiju gadā saņems K. Ulmaņa vārdā nosaukto stipendiju. Stipendijas apliecības studējošajiem pasniedza LBTU rektore Irina Pilvere.

K. Ulmaņa stipendija LBTU tiek piešķirta jau 32 gadus un tai var pretendēt ikviens universitātē studējošais, izstrādājot zinātniski pētniecisko darbu par Latvijas pirmās brīvvalsts laiku un tajā notikušajiem procesiem.

2022./2023. studiju gadā stipendiju saņems Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 4. kursa studente Sindija Puišele, Vides un būvzinātņu fakultātes 4. kursa students Kristaps Siltumēns un Vides un būvzinātņu fakultātes 3. kursa studente Megija Grīnberga. Ierasti visi stipendiāti studiju gada sākumā tiekas Pikšās, lai saņemtu stipendijas apliecības, taču M. Grīnberga to saņems citā laikā, jo jau devusies Erasmus+ mobilitātē, lai vienu semestri studētu Zviedrijā.

Sindija Puišele ir no Ogres novada un studē programmā “Pārtikas kvalitāte un inovācijas”. Lai pretendētu stipendijai, studente izstrādāja pētījumu “Pārtikas produktu ražošana Latvijas pirmās brīvvalsts laikā (1918-1940)”.

“Veicot pētniecisko darbu par to, kā notika pārtikas produktu ražošana Latvijas pirmās brīvvalsts laikā un Kārļa Ulmaņa vadīšanas laikā, ieguvu daudz zināšanas, par to, kā konkrētas pārtikas ražošanas nozares attīstījās un uzlabojās, un sapratu, kā tika ražoti pārtikas produkti toreiz, īsti neatšķiras no tā, kā produkti tiek ražoti pašlaik. Bija diezgan interesanti meklēt šo informāciju un galu galā attapties, ka lielāko daļu, tieši runājot par ražošanas procesiem, jau zini!” stāsta studente.

Studiju laikā Sindija uzrādījusi ļoti augstas sekmes tādos studiju kursos kā matemātika, fizika un ķīmija. Ar lielu interesi un iedziļināšanos veic ikvienu studiju pētniecisko darbu, ko atzinīgi novērtējuši Pārtikas tehnoloģijas fakultātes mācībspēki. Papildus studijām Sindija dzied universitātes korī “Liepa”.

“Kā min pats Kārlis Ulmanis: “Nekas patiesi liels nav izdarīts, ne arī sasniegts uz nejaušībām un laimi paļaujoties, nekas nav sasniegts bez darba un neatlaidības”. Manuprāt, šis citāts turpmāk man sekos vienmēr līdzi, it īpaši tajos brīžos, kad liksies, ka rokas vairs neceļas nekā darīt” atklāj Sindija Puišele.

Kristaps Siltumēns ir no Rīgas un studē programmā “Vide un ūdenssaimniecība”. Lai pretendētu stipendijai, students izstrādāja pētījumu “Meliorācijas nozares attīstība Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma laikā”.

Studiju laikā Kristaps ir uzrādījis ļoti labas sekmes un īpaši pievērsies zinātniskajam darbam savā profesionālajā jomā. Būdams students jau ir bijis vairāku zinātnisko konferenču dalībnieks un zinātnisko publikāciju līdzautors. Jau no pirmā studiju gada ārpus lekciju laika darbojas Meža un ūdens resursu zinātniskajā laboratorijā. Turklāt ir sabiedriski aktīvs un iesaistās fakultātes Studējošo pašpārvaldes darbā.

“Piedalos dažādos pētījumos un krāju zināšanu bāzi, kas noderēs nākotnei. Sevi uzskatu par diezgan zinošu, mērķtiecīgu un atsaucīgu cilvēku. Ar lielu interesi cenšos iesaistīties gan pētnieciskajā darbībā, gan arī aktivitātēs, kas nav saistītas ar studijām. Veiksmīgi pildu arī kursa vecākā pienākumu,” par sevi stāsta Kristaps, atzīstot, ka savu profesionālo karjeru saredz zinātnē.

Studiju programmas direktore Inga Grīnfelde studentu raksturo kā apņēmīgu, daudzpusīgu, ar augstu atbildības sajūtu: “Visus uzdotos darbus Kristaps izpilda ļoti precīzi un apzinīgi. Saskarsmē ar cilvēkiem Kristaps ir tolerants, respektē citu cilvēku viedokli, ir saprotošs. Kristapam veiksmīgi izdodas savienot studijas ar sabiedriskajām aktivitātēm un zinātnisko darbību, visās jomās uzrādot izcilu sniegumu.”

Megija Grīnberga ir no Rīgas un studē programmā “Ainavu arhitektūra un plānošana”. Lai pretendētu stipendijai, studente izstrādāja pētījumu “Zemgales vēsturiskā ainavas attīstība un tās elementi Latvijas pirmās brīvvalsts laikā”.

“Šis bija mans pirmais zinātniski pētnieciskais darbs, kuru izstrādāju, tāpēc tas bija liels izaicinājums. Tomēr kopumā es guvu jaunu un patiešām noderīgu pieredzi, kas man noteikti palīdzēs turpmākajās studijās. Vienmēr esmu gatava jauniem izaicinājumiem, kas man palīdz pilnveidoties un augt,” stāsta Megija.

Studijās studente uzrāda ļoti labas un teicamas sekmes, turklāt ir ļoti aktīva universitātes sabiedriskajā dzīvē. Iesaistījusies Azemitologa pasākuma organizēšanā, ieguvusi 3. vietu badmintona sacensībās un regulāri atbalsta fakultātes Studējošo pašpārvaldes īstenotās aktivitātes, it īpaši erudīcijas konkursus, kuriem gatavo jautājumus. Megijas mērķis ir arvien vairāk pilnveidoties izvēlētajā profesionālajā jomā - ainavu arhitektūrā.

Kārļa Ulmaņa stipendija ir 20. gs. 90. gados LBTU izveidota stipendiju programma, lai atbalstītu izcilus studentus, kuriem ir labas sekmes studijās, aktīva sabiedriskā darbība un kuri pievērsušies zinātniski pētnieciskā darba izstrādei par K. Ulmaņa dzīves un darbības laiku. Tā ik gadu tiek pasniegta bijušā valstsvīra dzimtajās mājās “Pikšas” septembra sākumā, kad tiek atzīmēta viņa dzimšanas diena.

Pievienots 04/09/2022