Pārlekt uz galveno saturu

Iegūst doktora grādu par topinambūra koncentrāta ietekmes uz teļiem izpēti

Attēla autors: No LLU arhīva

9. septembrī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes – LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte – LLU) Veterinārmedicīnas fakultātē promocijas darbu "Topinambūra koncentrāta un tā kombinācijas ar Saccharomyces cerevisiae ietekme uz teļu postnatālo attīstību" aizstāvēja Sintija Jonova (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3955-728X), kura ieguva zinātniskā doktora grādu veterinārmedicīnas zinātnē.

Promocijas darba mērķis ir noskaidrot topinambūra koncentrāta un tā sinbiotikas ar raugu (Saccharomyces cerevisiae celms 1026) izbarošanas ietekmi uz teļu veselības stāvokli un augšanu, gremošanas kanāla morfofunkcionālo attīstību, kā arī metanoģenēzi spureklī un resnajā zarnā pārejas periodā no piena uz tilpumainās barības izbarošanu.

"Pārejas periods no piena izbarošanas uz tilpumainās barības izbarošanu teļu dzīvē ir saistīts ar dažādām fizioloģiskām un anatomiskām izmaiņām gremošanas kanālā. Tajā notiek straujas mikrobiālas un strukturālas pārmaiņas. Šis periods dzīvniekiem rada papildus stresu un var veicināt dažādu infekcijas slimību attīstību, kas var negatīvi ietekmēt teļu augšanu un attīstību. Jaundzimušo atgremotāju spurekļa mikrobiālā kolonizācija ir īpaši nozīmīga spurekļa fizioloģiskajā attīstībā. Spureklī nomikroorganismiem visvairāk novēro baktērijas, kam seko vienšūņi, metanogēni un sēnes. Straujš mikrobiālās populācijas daudzveidīguma pieaugums pirms piena izbarošanas perioda beigām veicina ātrāku spurekļa funkcionālo attīstību un uzlabo produktivitāti. Spurekļa mikrobioma daudzveidība ir nepieciešama normālai spurekļa fizioloģiskai attīstībai un tilpumainās barības pārstrādei. Mikrobiālās fermentācijas procesu rezultātā spureklī un arī resnajā zarnā veidojas dažādas gāzes, tai skaitā oglekļa dioksīds (CO2) un metāns (CH4). Spureklī metanoģenēzes procesa rezultātā producētais CH4 ietekmē dzīvnieku produktivitāti (GHGMP, 2005), radot enerģijas zudumus līdz pat 15% (Hegarty, 2002; Giger-Reverdin et al., 1998). Metāns tiek minēts arī kā viena no galvenajām gāzēm, kas paaugstina globālo temperatūru. No lauksaimniecības nozares siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas, īpaši liellopiem, ir atraugu un zarnu gāzu veidā," promocijas darbā stāsta jaunā zinātniece S. Jonova.

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika izpētīts, kā topinambūra koncentrāta un sinbiotikas (topinambūra koncentrāts un raugs Saccharomyces cerevisiae) izbarošana ietekmē veselības stāvokli, dzīvmasas pieaugumu un ekonomisko ieguvumu, kā arī izsalkuma un sāta sajūtu teļiem no 4 līdz 14 nedēļu vecumam, noskaidrota 56 dienu ilgā pētījumā iekļauto barības piedevu izbarošanas ietekme uz dažādu gremošanas kanāla daļu (spurekļa, glumenieka, tievās un resnās zarnas) morfofunkcionālo attīstību pārejas periodā no piena uz tilpumainās barības izbarošanu, izvērtēta topinambūra koncentrāta un sinbiotikas izbarošanas ietekme uz kopējo prokariotu, tai skaitā, metanogēno mikroorganismu daudzumu 13 – 14 nedēļu vecu teļu spureklī un resnajā zarnā, kā arī noslēgumā tika noteikta pētījumā iekļauto barības piedevu izbarošanas ietekme uz metāna (CH4) un oglekļa dioksīda (CO2) daudzumu spureklī 4 – 14 nedēļu veciem teļiem.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: LBTU Veterinārmedicīnas fakultātes Preklīniskā institūta profesore, Dr.med.vet. Aija Ilgaža (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7126-878X).

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LBTU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē. Ar promocijas darbu un kopsavilkumu drukātā veidā var iepazīties LBTU Fundamentālās bibliotēkas lasītavā (254. telpā).

Jāatzīmē, ka  2021. gadā publicētais zinātniskais raksts "The Impact of Inulin and a Novel Synbiotic (Yeast Saccharomyces cerevisiae Strain 1026 and Inulin) on the Development and Functional State of the Gastrointestinal Canal of Calves" (DOI: 10.1155/2021/8848441) tika izvēlēts par gada balvas ieguvēju. Gada raksta balva tiek piešķirta katru gadu vienam oriģinālam pētījumam, kurš publicēts Veterinary Medicine International žurnālā, ko galvenais redaktors uzskata par ietekmīgu pašreizējo vai nākotnes pētījumu virziena pārstāvi.

Veterinary Medicine International ir atpazīstams veterinārmedicīnas žurnāls, kurš publicē rakstus par dzīvnieku slimību bioloģisko pamatu, kā arī diagnostiku, profilaksi, ārstēšanu un epidemioloģiju. Pēc SCImago Journal & Country Rank datubāzes datiem (par 2021. gadu) žurnāls ierindojas Q1 kategorijā, kas liecina par augstu rakstu citējamību un popularitāti zinātnieku vidū.

Pētījums tika izstrādāts Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) un Daugavpils Universitātes pētnieku sadarbības rezultātā. Un tā pētījuma mērķis bija noskaidrot prebiotikas inulīna un jaunas, komerciāli nepieejamas sinbiotikas (inulīna un tā kombinācijas ar S.cerevisiae celmu 1026) izbarošanas ietekmi uz teļu gremošanas kanāla attīstību pārejas periodā no piena uz tilpumainās barības izbarošanu, novērtējot atsevišķu kuņģa daļu masu, to relatīvo masu attiecībā pret teļu dzīvmasu un izvērtējot iekšējās vides pH un histoloģiskās izmaiņas dažādās gremošanas kanāla daļās.

Ar publicētā zinātniskā raksta saturu var iepazīties, izmantojot šo saiti.

Pievienots 12/09/2022