Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēts promocijas darbs par ģeotelpiskās informācijas infrastruktūras īstenošanu

Attēla autors: No LLU arhīva

26. septembrī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes – LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte – LLU) Informācijas tehnoloģiju fakultātē promocijas darbu "Ģeotelpiskās informācijas infrastruktūras īstenošana / Implementation of geospatial information infrastructure" aizstāvēja Jurijs Hoļms, iegūstot zinātnisko grādu elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozarē.

Promocijas darba mērķis ir izstrādāt rekomendācijas ģeotelpiskās informācijas infrastruktūras īstenošanas un valsts pārvaldes procesu vadības uzlabošanai Latvijas kontekstā.

"Datu un ģeotelpisko datu apmaiņas procesi pastāvīgi attīstās. Vēsturiski galvenais datu apmaiņu veids starp institūcijām ir bijis pasts, vēlāk sāka izmantot telegrāfu, faksu, datoru un globālo tīmekli. Parādījās arī iespēja kopēt informāciju datņu veidā, izmantojot datu nesējus un caur interneta tīklu (piemēram, FTP, e-pasti), kā arī aktīvi sāka attīstīties datu bāzu replicēšanas iespējas, izmantojot intranetu un internetu. 20. gadsimta beigās strauji sāka attīstīties tehnoloģijas informācijas apmaiņai caur datortīklu, izmantojot tīmekļa servisus. Sākumā tīmekļa servisi veidojās un attīstījās, lai apmainītos ar teksta veida informāciju un pēc tam arī ar ģeotelpisko informāciju. Tehnoloģiski vairs nav nepieciešams kopēt visu informācijas komplektu, tipiski datu bāzi no vienas iestādes vai institūcijas uz otru. Institūcijas var sniegt publiskus pakalpojumus tiešsaistes režīmā, vaicājot informāciju par konkrētiem informācijas objektiem no citu institūciju datu bāzēm, izmantojot tīmekļa servisus, t.sk., telpiskās, nekopējot datus. Tāpat sāka attīstīties arī mākoņtehnoloģijas, kuras ļauj vairākām iestādēm veidot risinājumus, izmantojot standartizētu un centralizētu infrastruktūru – tā saucamo infrastruktūru kā pakalpojumu, kas ļautu samazināt izmaksas infrastruktūras konsolidētai uzturēšanai," savā promocijas darbā stāsta jaunais zinātnieks J. Hoļms.

Promocijas darbā tika apkopota un analizēta informācija par jēdzienu – ģeotelpiskās informācijas infrastruktūra jeb ĢII, analizētas ģeotelpisko datu kopu transformācijas metodes un ģeotelpisko datu kopu savietojamības / harmonizācijas aspekti, analizēta ģeotelpiskās informācijas infrastruktūras metožu pielietošanas veiktspēja, piedāvāta uz ĢII balstītu konceptuālu arhitektūru Informācijas sistēmu par teritorijas attīstības plānošanu, izstrādāts algoritms ģeotelpisko datu kopu lejupielādei no ģeotelpisko datu lejupielādes servisiem, kā arī noslēgumā tika izstrādāts prototips informācijas ievākšanai no pasaules ĢII Latvijas segmenta decentralizētiem datu avotiem potenciālai centralizētai apstrādei datu bāzes līmenī un rezultātu izplatīšanai.

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: profesors Dr.sc.ing. Gatis Vītols (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4131-8635)

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LBTU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē.

Pievienots 27/09/2022