Pārlekt uz galveno saturu

Sveikti Tehniskās fakultātes Zinātnieku nakts erudīcijas konkursu laureāti

Attēla autors: No LBTU arhīva

Inženierzinātnes ir viena no Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes – LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte – LLU) studiju prioritātēm turpmākajiem gadiem un arī Latvijas augstākās izglītības ilgtermiņa mērķis. Lai uzzinātu par šīs nozares nepieciešamību mūsdienās un atklātu tās lielākos noslēpumus, LBTU Tehniskās fakultātes pārstāvji Jelgavā ik gadu aicina Zinātnieku nakts laikā jaunos "tehniskos" prātus iepazīties ar unikāliem pētījumiem un pierādīt savu atjautību konkursos.

Inženierzinātņu prāti ir bijuši nozīmīgi visos laikos, tādējādi arī pieprasījums pēc šīs jomas speciālistiem ir augsts gan Latvijā, gan citur pasaulē. Inženieri ir tie, kuri palīdz risināt tautsaimniecībā svarīgas problēmas, turklāt nav noslēpums, ka tieši šīs jomas pārstāvji darba tirgū ir vieni no pieprasītākajiem profesionāļiem, tādējādi arī daļa no LBTU studējošajiem darba vietu atrod jau studiju laikā.

Lai jauniešiem parādītu inženierzinātņu daudzveidību, kā viena no Zinātnieku nakts pasākuma aktivitātēm tika piedāvāta iespēja gan apskatīt, gan izbraukt ar nākotnes auto – solāro katamarānu, kas darbojas ar saules enerģiju. Bet, lai pārbaudītu jauniešu erudīciju un zināšanas, tika organizēti divi izglītojoši konkursi. Vienā no tiem bija jāatrod un jānosaka solārā elektrovelosipēda mezglu nosaukumi, bet otrā - ar laika kontroli jāveic saules paneļa un akumulatora pieslēgšana kontrolleram, kā arī dažādu akumulatoru un to slēgumu parametru atpazīšana. Lai pēc iespējas veiksmīgāk tiktu izpildīts uzdevums, jauniešiem bija īpaša uzmanība jāpievērš akumulatora izmaiņām, kad tos saslēdz virknē vai paralēli.

Kopumā konkursos piedalījās 12 jaunieši, no kuriem godpilno trešo vietu ieguva Reinis Liepa-Liepiņš, otro vietu izcīnīja Anitra Berga, bet pirmajā vietā ierindojās Mārtiņš Ričiks. Godalgotos censoņus sveica LBTU studiju prorektors, profesors Aigars Laizāns, aicinot uzvarētājus kļūt arī par novērotājiem Tehniskās fakultātes zinātnieku eksperimentos.

Pareizās konkursa atbildes akumulatoru parametru noteikšanai:

Parametrs

Akumulatora numurs

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Nominālais spriegums, V

12

12

12

3.2

3.2

3.2

6.4

Kapacitāte, Ah

4.5

7.2

10

100

40

80

40

Slēguma veids

1 akumulators

1 akumulators

1 akumulators

1 akumulators

1 akumulators

2 akumulatori paralēli

2 akumulatori virknē

Universitāte augstākās izglītības līmenī studētgribētājiem piedāvā 53 studiju programmas kādā no trijiem īstenotajiem virzieniem – biozinātnēs, inženierzinātnēs vai sociālajās zinātnēs. LBTU visvairāk pārstāvētā ir tieši inženierzinātņu joma un tiek izglītoti studējošie unikālās pamatstudiju programmās – "Ainavu arhitektūra un plānošana", "Būvniecība", "Būvniecība" (1. līmenis), "Datorvadība un datorzinātne", "Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai", "Ģeoinformātika un tālizpēte", "Kokapstrāde", "Mežinženieris", "Pārtikas kvalitāte un inovācijas", "Pārtikas produktu tehnoloģija", "Vide un ūdenssaimniecība", "Zemes ierīcība un mērniecība", bet galvenajā inženieru mājā – Tehniskajā fakultātē - pamatstudiju iespējas piedāvā šādās studiju programmās - "Dizains un amatniecība", "Lietišķā enerģētika", "Lauksaimniecības inženierzinātne" un "Mašīnu projektēšana un ražošana". Arī tie, kuri jau ieguvuši augstākās izglītības diplomu pamatstudiju līmenī, LBTU piedāvā vairākas maģistra studiju programmas inženierzinātņu nozarē. 

Ar visām studiju piedāvātajām studiju programmām iepazīties var universitātes mājaslapā, izmantojot šo saiti.

 

Pievienots 06/10/2022