Pārlekt uz galveno saturu

Lauku kopienu stiprināšanai veidos kopīgu maģistra programmu Baltijas valstīs

20. oktobrī Kauņā, Lietuvā parakstīts sadarbības līgums par starpdisciplināras kopīgās maģistra studiju programmas “Rural Community Development” (Lauku kopienu attīstība) izveidi un īstenošanu Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē – LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte – LLU) un Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātē. Tā balstīta socioloģijas zinātnē un programmas absolventi varēs iegūt maģistra grādu sociālajās zinātnēs.

Migrācijas radītie izaicinājumi lauku teritorijās, būtiski samazinoties iedzīvotāju skaitam, ir kompleksa sociāla problēma, kuras risināšanā nepieciešams iesaistīt izglītotus speciālistus, kas ne vien spēj administrēt procesus pašvaldībās, bet arī tos vadīt un uzlabot, skatot ikvienu teritoriju kā vienotu sistēmu.

Tā kā šie izaicinājumi ir kopīgi visām trijām Baltijas valstīm, LBTU un Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte kopīgi ar kolēģiem no Vitauta Dižā universitātes Lietuvā sākuši izstrādāt kopīgu maģistra studiju programmu, kuras mērķis ir attīstīt profesionālās speciālistu prasmes, īpašu uzmanību pievēršot atbalstam, kas nepieciešams, lai stiprinātu un atjaunotu lauku kopienas, tādējādi ļaujot programmas absolventiem gūt panākumus kā ekspertiem, konsultantiem un vadītājiem nacionālajos, starptautiskajos uzņēmumos vai valsts sektora organizācijās. Studijas palīdzēs izprast sabiedrības problēmas plašā perspektīvā un meklēt tām visaptverošus risinājumus.

Programmas īstenošana plānota angļu valodā, iesaistoties visu trīs universitāšu mācībspēkiem. Katra universitāte īstenos tos studiju kursus, kuros tām ir attīstītas visspēcīgākās kompetences un zināšanas. Studiju ilgums programmā būs 2 gadi, no kuriem pirmajā semestrī studenti aizvadīs lekcijas Latvijā, pēc tam tās apmeklējot kaimiņvalstīs.

Līgumu par sadarbību programmas īstenošanā Lietuvā parakstīja LBTU rektore Irina Pilvere un Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātes rektors Maits Klāsens. LBTU to īstenos Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes mācībspēki.

Maģistra studiju programma “Lauku kopienu attīstība” būs jau otrā kopīgā maģistra studiju programma Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē, kas tiks īstenota ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem. Šobrīd interesentiem līdzīgā formā ir iespēja studēt programmā “Agri-food Business Management” (Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana), kuras absolventi iegūst maģistra grādu vadībzinātnē.

Pievienots 26/10/2022