Pārlekt uz galveno saturu

Seminārā diskutē par ēdināšanas pakalpojumu perspektīvām un izaicinājumiem izglītības iestādēs Latvijā

Attēla autors: No LLU arhīva

Publiskajā telpā arvien biežāk tiek diskutēts par mūsdienīgu, veselīgu un drošu maltītes nodrošināšanu izglītības iestādēs Latvijā. Lai dalītos ar labās prakses piemēriem un apskatītu aktuālos jautājumus gan valstiskā, gan uzņēmēju skatījumā, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes – LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte – LLU) Pārtikas tehnoloģijas fakultāte organizēja semināru "Ēdināšanas pakalpojums izglītības iestādēs Latvijā: izaicinājumi un perspektīvas".

Seminārs tika organizēta gan klātienē, gan attālināti, pulcējot lielu interesentu skaitu – 210 dalībniekus. Tā dalībnieki pārstāvēja visas ieinteresētās puses, kuras piedalās ēdināšanas pakalpojuma izglītības iestādēs plānošanā un organizācijā: pašvaldību pārstāvji, izglītības iestāžu vadītāji, ēdnīcu vadītāji, pavāri, medmāsas, skolotāji un citi interesenti. Seminārs tika organizēts LBTU programmas "Fundamentālo pētījumu veikšana LLU" zinātniskā projekta G11 "Izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojuma pārstrukturizācija epidemioloģiskās krīzes apstākļos" ietvaros.

Semināru atklāja projekta vadītāja, docente Dr.sc. ing. Rita Riekstiņa – Doļģe, akcentējot tēmas aktualitāti un īstenotā projekta gaitu. Tāpat tika prezentēti arī pētījuma rezultāti par izglītojamo vecāku / aizbildņu / pilnvaroto personu pieredzi ar ēdināšanas pakalpojuma kvalitāti, tai skaitā loģistiku epidemioloģiskās krīzes laikā. Par pētījumā paveikto stāsta: "Aptaujā piedalījās 5166 respondenti no visiem Latvijas reģioniem. Respondenti norādīja, ka  83,7% atbalsts bija pārtikas paku veidā, 52% pārtikas pakas vērtēja, kā veselīgus produktus saturošas, 81% pārtikas pakās bijuši gan augļi, gan dārzeņus un 71% pārtikas produkti iepakojumos iekļauti visas ģimenes uzturā. Kopumā 74,4% respondentu pārtikas pakas novērtēja kā pozitīvu alternatīvu skolēnu pusdienām, attālināto mācību laikā."

Starptautisku skatījumu tēmas kontekstā sniedza Latvijas pārstāvis OECD lauksaimniecības un zivsaimniecības komitejās, ANO Pārtikas sistēmas samita sasaucējs Latvijā Aivars Lapiņš. Viņš skaidroja: "Skolu ēdināšanas koalīcija ir jauna valdību un daudzu partneru iniciatīva, ar mērķi atbalstīt valdības un šīs koalīcijas partnerus, lai stiprinātu esošās vai izveidotu tādas ilgtspējīgas skolas ēdināšanas programmas 2030. gadā, ar kuru palīdzību katrs bērns saņemtu veselīgu un uzturvielām bagātu maltīti skolā."

Turpinājumā, analizējot nacionāla līmeņa izaicinājumus, seminārā runāja Latvijas Pašvaldību savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos, Dr.sc.admin. Ināra Dundure, kas izklāstīja pašvaldību lomu ēdināšanas nodrošināšanā izglītības iestādēs.

Savukārt Rīgas pilsētas Domes Izglītības atbalsta nodaļas galvenā speciāliste – eksperte, Dr.oec. Ingrīda Millere dalījās pieredzē par ēdināšanas pakalpojuma iepirkuma plānošanu un organizēšanas pieredzi Rīgā.

Specifiskas problēmas, ar kurām saskaras ēdinātāji, tika atklātas ziņojumā "Kvalitatīva ēdināšanas pakalpojuma īstenošana: ēdienkarte (sāls un cukurs), Covid-19 ietekme, pārtikas izšķērdēšana", ko lasīja SIA "Baltic Restaurants Latvia" servisa direktors, valdes loceklis Guntis Bredovskis. Šī tēma semināra dalībniekiem rosināja lielu interesi, jautājumus un plašu diskusiju.

LBTU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Uztura katedras profesore, Dr.sc.ing. Ilze Beitāne vērsa uzmanību uz mūsdienu uztura tendencēm skolēnu ēdināšanā, pamatojoties uz skolēnu ēšanas paradumiem, uztura normām un esošo situāciju.

Seminārā Ikšķiles Brīvās skolas uztura speciāliste Liene Kacere dalījās ar pieredzi par veģetāro uzturu izglītības iestādē, balstoties uz ēdināšanas pakalpojuma organizēšanu pārstāvētajā skolā.

Bet semināra izskaņā Pārtikas un veterinārā dienesta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Ilga Zepa pastāstīja par izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojuma kvalitātes izvērtējumu no PVD puses, minot galvenos pārkāpumus un ieteikumus darba uzlabošanai.

Semināra dalībnieki atzinīgi novērtēja seminārā skartās tēmas, ieteica turpināt darbu pie jautājumu izvērtēšanas un izteica vēlmi piedalīties domnīcā, kas paredzēta kā diskusija, lai identificētu problēmjautājumus ēdināšanas pakalpojuma organizācijā, un izstrādātu ieteikumus efektīvas saimniekošanas iespējām ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem izglītības iestādēs, tai skaitā epidemioloģiskās situācijas laikā.

Semināru organizēja  LBTU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Uztura katedras mācībspēki un tas tiek īstenots 3.2.-10/277 projekta "Izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojuma pārstrukturizācija epidemioloģiskās krīzes apstākļos (G-11)" ietvaros. Projekta realizācija norisinās no 2020. gada 16. decembra līdz 2022. gada 15. decembrim.

 

Pievienots 14/11/2022