Pārlekt uz galveno saturu

Lepojamies! Vairākas LBTU un zinātnisko institūtu personības saņem nozīmīgus apbalvojumus

Attēla autors: No LLU arhīva

Atzīmējot Latvijas Valsts 104. dzimšanas dienu, Zemkopības ministrija (ZM) piešķīra vairākus augstākos apbalvojumus: Ministru kabineta (MK) Atzinības rakstu, ZM medaļu "Par centību", ZM Atzinības rakstu un Zivju fonda Atzinības rakstu. Ik gadu laureātu vidū par sasniegumiem augstākajā izglītībā un zinātnē ir Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes – LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte – LLU) un zinātnisko institūtu darbinieki.

Apbalvojumi kopumā tika pasniegti 81 nozares pārstāvim – lauksaimniekiem, speciālistiem, zinātniekiem, mācībspēkiem un valsts pārvaldes darbiniekiem. Viņu vidū 2022. gadā ir LBTU saimei piederīgie.

ZM medaļu "Par centību" saņēma Pretklīniskā institūta direktore, profesore un vadošā pētniece Dr.med.vet. Aija Ilgaža, Informācijas tehnoloģijas un zinātniskā aprīkojuma centra vadītājs Edmunds Korzunovs, Mūžizglītības centra vadītāja Ilvita Švāne, Meža fakultātes dekāns, profesors un vadošais pētnieks Dr.silv. Linards Sisenis, kā arī Agroresursu un ekonomikas institūta Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļas vadošā pētniece un miežu selekcionāre Dr.agr. Māra Bleidere un Dārzkopības institūta Augu patoloģijas un entomoloģijas nodaļas vadītāja un vadošajā pētniece Ph.D. Inga Moročko-Bičevska.

ZM apbalvojums ir augstākā nozares atzinība par LBTU darbinieku ieguldījumu tās attīstībā. Tā piešķiršana ir īpašs pagodinājums apbalvojuma saņēmējiem un pateicība par padarīto darbu. Medaļu "Par centību" piešķir par ilggadēju, sekmīgu un mērķtiecīgu darbu lauksaimniecībā, pārtikas apritē, mežsaimniecībā, zivsaimniecībā un valsts pārvaldē. To piešķir arī cilvēkiem, kuri aktīvi iesaistās Latvijas lauku attīstībā un alternatīvajos lauku attīstības veidos, veicinot nodarbinātību reģionos. 

Savukārt MK Atzinības raksts nonāca pie Meža fakultātes Meža izmantošanas katedras asociētā profesora (Emeritus) Dr. sc. ing. Ziedoņa Sarmuļa.

MK Atzinības rakstu pasniedz, lai izteiktu valdības atzinību privātpersonām par izciliem sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības, vides aizsardzības, valsts pārvaldes, kultūras, sporta un valsts aizsardzības jomā.

Tāpat tika godinātas arī divas zinātnieces no Agroresursu un ekonomikas institūta Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļas - vadošā pētniece Sanita Zute, kura saņēma Ministru kabineta balvu par nozīmīgu zinātnisko un sabiedrisko sniegumu Latvijas tautsaimniecībai, kā arī pētniece un kviešu selekcionāre Vija Strazdiņa, kurai tika piešķirts Atzinības krusts.

Ministru kabineta balva ir Latvijas valdības augstākais apbalvojums, ko pasniedz par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem demokrātiskas un tiesiskas Latvijas valsts attīstībā, saimnieciskajā vai sabiedriskajā darbībā vai citās valstij nozīmīgās jomās. Turklāt ar Atzinības krustu piešķir par izcilu Tēvijas mīlestību un par sevišķiem nopelniem valsts, sabiedriskajā, kultūras, zinātnes, sporta un izglītības darbā. 

Sveicam kolēģus!

 

Raksta fotogrāfija no Zemkopības ministrijas arhīva

Pievienots 17/11/2022