Pārlekt uz galveno saturu

Vienojas par sadarbību mērniecības nozares popularizēšanā

27. decembrī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē – LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte – LLU) parakstīta vienošanās starp universitāti un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociāciju par kopīgu un mērķtiecīgu darbu ar mērniecību saistīto profesiju popularizēšanā.

Lai mērniecība Latvijā attīstītos un spētu konkurēt globālajā tirgū, piedāvājot augstas kvalitātes pakalpojumus un produktus, kā arī varētu apmierināt vietējā Latvijas darba tirgus vajadzības, Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija apzinājusies nepieciešamību stiprināt karjeras izglītību Latvijas skolās un ieinteresēt jauniešus apgūt ar mērniecību saistītās profesijas.

LBTU Jelgavā ir viena no divām augstskolām Latvijā, kuru absolvējot jaunajiem speciālistiem ir tiesības kļūt par sertificētiem mērniekiem. Ik gadu universitātē īstenoto studiju programmu “Zemes ierīcība un mērniecība” absolvē aptuveni 15 jauno zemes ierīcības inženieru. Lai gan šī gada rudenī atvērta jauna studiju programma “Ģeoinformātika un tālizpēte”, absolventu skaits ir nepietiekams, lai apmierinātu dažādu nozaru vajadzības, kurās mērnieka darbs ir būtiska ikdienas darba sastāvdaļa.

Tādējādi LBTU rektore Irina Pilvere un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Rutkovskis parakstījuši vienošanos par sadarbību, kas būs kā pamatdokuments nozares un universitātes kopīgo aktivitāšu plānošanai.

“Nozarei ir nepieciešami gaišākie jauniešu prāti, jo ģeotelpiskā informācija un prasmīga tās pārvaldība ir nepieciešamība gandrīz jebkurā tautsaimniecības jomā. Mērniecība ir redzamākā nozares daļa, taču vairums to neizprot, līdz ar to neizvirza kā savu pirmo karjeras prioritāri. Lai jauniešu karjeras izvēle par labu inženierzinātnēm zemes pārvaldības un ģeoinformātikas jomās būtu mērķtiecīga un pārdomāta, jau 2023. gada pavasarī plānojam Latvijas vidusskolēniem piedāvāt interaktīvu spēli “Ģeoinženieris”, kas dos iespēju radoši un aizraujoši iepazīt ar mērniecību saistītās profesijas un iepazīt dažādas Latvijas pilsētas,” stāsta M. Rutkovskis.

Abpusēji parakstītā vienošanās paredz LBTU studentu prakšu nodrošināšanu, nozares atpazīstamības veicināšanu un sadarbību augstākās izglītības pilnveidē.

Pievienots 27/12/2022