Pārlekt uz galveno saturu

Inženieri no Vides un būvzinātņu fakultātes saņem diplomus

Attēla autors: No LLU arhīva

Pēc veiksmīgas noslēgumu darbu aizstāvēšanas, 20. janvārī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes – LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte – LLU) Vides un būvzinātņu fakultāte (VBF) sveica jaunos nozares profesionāļus. Diplomus par iegūtu augstāko izglītību ieguva 43 absolventi, no kuriem 30 bija pamatstudiju un 13 augstākā līmeņa absolventi. 

Svinīgus vārdus absolventiem un mācībspēkiem veltīja Vides un būvzinātņu fakultātes dekāns Armands Celms: "Absolventi, šodien ir zināms apkopojums par jūsu paveikto un sasniegto līdz šim. Šis studiju laiks ir bijis notikumiem piepildīts. Liels izaicinājums bija pandēmijas laiks, kas prasīja radošas izpausmes un savstarpēju iecietību studiju procesa realizācijā. Bet tā kā jūs atrodaties šeit, tad tas nozīmē, ka visus līdzšinējos pārbaudījumus esat pieveikuši. Lai tas ir kā iedrošinājums jūsu turpmākajām gaitām un brīžos, kad jūs māc šaubas un pārliecības trūkums. Jūs esat vajadzīgi savām ģimenēm, saviem novadiem un mūsu valstij. Vēlu jums realizēt ambīcijas, izmantot sniegtās iespējas un padarīt mūsu apkārtējo vidi sakārtotāku. Novēlu jums neapstāties pie sasniegtā un papildināt zināšanas arī turpmāk!"

Izlaidumā tika sveikts viens pirmā līmeņa profesionālā studiju programmas "Būvniecība" absolvents, iegūstot būvdarbu vadītāja kvalifikāciju, turklāt jaunais speciālists studiju gaitas varēs turpināt profesionālā bakalaura studiju programmā "Būvniecība". Absolvents studiju laikā ir kļuvis par atbildīgu un radošu personību, sekmējot savu konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskos apstākļos, kā arī prasmīgi spēj organizēt un vadīt būvdarbus vai ar būvniecību saistītus darbus.

Savukārt 11 absolventi pievienojās profesionālā bakalaura studiju programmā "Būvniecība" absolventu pulkam, iegūstot profesionālā bakalaura grādu būvzinātnē un ēku būvinženiera kvalifikāciju. Absolvējot studiju programmu, studentiem ir iespēja strādāt ar būvniecību saistītās nozarēs: būvfirmās, ēku un hidrotehnisko būvju projektēšanā un rekonstrukcijā, ēku ekspluatācijas un remontu uzņēmumos, nekustamā īpašuma vērtēšanas un tirdzniecības firmās.

Šīs programmas absolventu pulkā īpaši tika godināts Krišjānis Kucins, kurš ieguva izcilības diplomu. Viņam studiju laikā vismaz 75 procenti no atzīmēm bijušas 9 vai 10 un nav vērtējumu, kas zemāki par 7 ballēm. Izcilības jeb "sarkanais diploms" ir pierādījums jaunieša augstajām darba spējām, disciplīnai un nopietnajai attieksmei pret studiju darbu.

Diplomus saņēma arī 18 akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" jaunie speciālisti ar iegūto inženierzinātņu bakalaura grādu arhitektūrā un pilsētu plānošanā. Absolventi studiju laikā attīstījuši zīmēšanas prasmes, telpas izjūtu, iemācījušies veidot krāsu kompozīcijas, analizēt, plānot, zīmēt, realizēt savas un citu idejas, kā arī izstrādājuši dažādus projektus, bet savas teorētiskās zināšanas nostiprinājuši praksē. Programmas absolventi aicināti turpināt savas studiju gaitas ainavu arhitektūras maģistratūrā, kurā uzņemšana sāksies 23. janvārī elektroniski

Tāpat sveica arī profesionālās augstākās izglītības maģistra programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" 13 absolventi, kuri ieguva profesionālo maģistra grādu ainavu arhitektūrā vai profesionālo maģistra grādu ainavu arhitektūrā un ainavu arhitekta kvalifikāciju. Studiju laikā jaunajiem speciālistiem nodrošinātas profesionālas zināšanas un prasmju kopums, kas nepieciešams, lai uzsāktu praktisko darbību ainavu arhitektūras jomā. Absolventi spēj veikt ainavu, publisko un privāto ārtelpu labiekārtojuma, kā arī apstādījumu izpēti, analīzi, attīstības plānošanu, atjaunošanu un pārvaldīšanu.

Visas fotogrāfijas  no izlaiduma apskatīt un lejupielādēt var, izmantojot šo saiti.

2023. gada janvārī un februārī LBTU absolventu pulkam pievienojas arī Tehniskās fakultātes profesionālās izglītības skolotāji, bet pēc tam sekos Informācijas tehnoloģiju fakultātes, Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes un Meža fakultātes jaunos speciālistu sveikšana. Turklāt 2023. gada izlaidumi turpināsies jūnijā, kad diplomus saņems visu LBTU īstenoto studiju programmu absolventi.

 

Pievienots 23/01/2023