Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēts promocijas darbs par rezistentā Escherichia coli izplatību cūku vidū un tā mazināšanas iespējām

Attēla autors: No LLU arhīva

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes – LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte – LLU) Veterinārmedicīnas fakultātē promocijas darbu "Rezistentā Escherichia coli izplatība cūkām, tā samazināšanas iespējas" aizstāvēja Daiga Gāliņa, iegūstot doktora grādu veterinārmedicīnas zinātnē.

Promocijas darba mērķis ir izpētīt rezistentā Escherichia coli izplatību cūkām Latvijā, izvērtēt tās samazināšanas iespējas, izmantojot dabiskas izcelsmes barības komponentus un līdzekļus.

Kā stāsta jaunā zinātniece D. Gāliņa: "Escherichia coli ir fakultatīvi anaeroba baktērija, plaši pārstāvēta zarnu traktā vairumam dzīvnieku sugu. Jauniem dzīvniekiem E. coli ir komensiālis – ātri kolonizē zarnu traktu un kļūst par normālās mikrobiotas daļu, taču daļa no E. coli celmiem ir patogēni. Cūkām nozīmīgākie ir enterotoksigēnie E. coli (ETEC), enteropatogēnie E. coli (EPEC), šiga-toksigēnie E. coli (STEC) un ekstraintestināli patogēnie E. coli (ExPEC), tai skaitā, septicēmiskie E. coli (SEPEC) celmi. Īpaši aktuāla ir kolibakterioze, ko izraisa enterotoksigēnie E. coli celmi zīdēj - un atšķirtiem sivēniem. Ātraudzīgus sivēnus skar hemolītiskais (STEC) E. coli, kas izraisa sivēnu tūskas slimību. ExPEC un EPEC ir kā oportūniski patogēni un ir daļa no normālās zarnu mikrofloras. E. coli patogenitāte ir saistīta ar virulences gēniem, kas ir kodēti mobilajos ģenētiskajos elementos, turklāt būtiska nozīme ir predisponējošiem faktoriem, t.i., pasīvās imunitātes nepietiekamībai, neatbilstošai higiēnai, jaundzimušā dzīvnieka statusam un stresa faktoriem, piemēram, sivēnu atšķiršanas periods un intensīvajai cūkkopībai, kas ir dominējošais saimniekošanas veids gan pasaulē, gan Latvijā. Augsts cūku blīvums un šīs sugas dzīvnieku jutība uz stresa faktoriem veicina slimību koncentrēšanos un transmisiju."

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, promocijas darbā tika noskaidrota pret antibiotikām rezistentā Escherichia coli izplatība cūkkopības saimniecībās Latvijā, noteikta paplašināta spektra bēta-laktamāzes (ESBL) producējošā E. coli sastopamība cūkām, izvērtēta probiotikas saturošas papildbarības un augu izcelsmes dzīvnieku barības sastāvdaļu ietekme uz sivēnu un to zarnu veselību – rezistentā E. coli izplatību, zarnu mikrobiotu, histomorfoloģisko un imunoloģisko stāvokli, gaļas kvalitāti, savukārt noslēgumā tika salīdzināta Latvijas un komerciālo ēterisko eļļu antibakteriālā darbība in vitro pret cūku fekālajiem paplašināta spektra bēta-laktamāzi (ESBL) producējošiem E. coli, kā arī izvērtēta ar kaprilskābi un nātrija hlorīdu bagātināto ēterisko eļļu izmantošana šo rezistento E. coli kontrolē.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: LBTU Veterinārmedicīnas fakultātes profesore, Dr.med.vet. Anda Valdovska (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2044-5042).

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LBTU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā ārpus universitātes tīkla.

Pievienots 27/02/2023