Pārlekt uz galveno saturu

Vienojas par vides inženierzinātņu popularizēšanu

9. martā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē - LBTU (iepriekš LLU) parakstīta vienošanās starp universitāti un biedrību “Building Design and Construction Council” par sadarbību vides inženierzinātņu, it īpaši būvniecības specialitāšu popularizēšanā.

Vienošanos par sadarbību parakstīja LBTU rektore Irina Pilvere un biedrības valdes locekle Agrita Lūse, klātesot Vides un būvzinātņu fakultātes dekānam Armandam Celmam un būvniecības nozares profesorei Sandrai Gustai.

Tikšanās laikā abas puses bija vienisprātis, ka kopīgais mērķis ir mērniecības, būvniecības, ainavu arhitektūras un citu saistīto nozaru attīstība, ilgtspējība, godīgums un profesionalitāte.

Lai to nodrošinātu, būtiskas ir karjeras plānošanas atbalsta aktivitātes jauniešu vidū, kas ir nepieciešamas dziļākas izpratnes par vides inženierzinātnēm un konkrēti par būvniecību veidošanai un motivētu viņus pievērsties matemātikas un fizikas apguvei. A. Lūse atzina, ka universitātes darbs jauno speciālistu sagatavošanā ir ļoti svarīgs un ka biedrība kā nozares pārstāvji to redz un novērtē.

Jau vairākus gadus biedrība īsteno kampaņu “Mācies būvniecību”, kuras laikā viesojas Latvijas skolās un izplata informatīvo materiālu par studiju iespējām Latvijā šajā nozarē gan vidējās profesionālās, gan augstākās izglītības līmenī.

Savukārt I.Pilvere atzina, ka viens no universitātes mērķiem ir attīstīt koka būvniecību, kas ir izplatīta tendence Ziemeļvalstīs un kurai ir milzīgs attīstības potenciāls Latvijā. To ļauj izdarīt universitātē uzkrātās zināšanas gan būvniecības, gan kokapstrādes jomās. Turklāt jau šobrīd Jelgavas pusē attīstās uzņēmumi, kas specializējas šajā virzienā.

Parakstītā vienošanās paredz sadarboties minēto nozaru saistīto profesiju popularizēšanā, kopīgi sekmēt profesiju prestiža paaugstināšanu, sadarboties nozaru atpazīstamības veidošanā, kā arī nodrošināt LBTU būvniecības, ainavu arhitektūras, zemes pārvaldības un ģeodēzijas virziena studentiem prakses biedrības biedru un sadarbības partneru uzņēmumos.

LBTU Jelgavā piedāvā iegūt augstāko inženierzinātņu izglītību būvniecībā, ainavu arhitektūrā, zemes ierīcībā un mērniecībā, ģeoinformātikā un tālizpētē, vides un ūdenssaimniecībā. Pamatstudiju programmas pieejamas ikvienam interesentam jebkurā vecumā ar iepriekš iegūtu vidējo vai vidējo profesionālo izglītību, bet maģistra studijas pieejamas pēc bakalaura programmu absolvēšanas.

Pievienots 09/03/2023