Pārlekt uz galveno saturu

Sākta digitālo risinājumu integrēšana studiju procesā

Attēla autors: No LLU arhīva

Lai stiprinātu studējošo digitālās kompetences, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte - LBTU (iepriekš - LLU) sākusi īstenot virkni aktivitāšu, lai studiju kursos integrētu digitālus risinājumus. Plānots, ka apjomīgie uzlabojumi tiks ieviesti šī gada laikā un būtiski ietekmēs universitātes absolventu konkurētspēju darba tirgū.

Kopš aizvadītā gada novembra LBTU īsteno projektu "Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei augstskolu stratēģiskas specializācijas jomās", kurā kā partneri iesaistīti Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Daugavpils Universitāte, Latvijas Universitāte, Ventspils Augstskola, Biznesa Augstskola "Turība", SIA "WeAreDots" un SIA "Baltijas Datoru akadēmija". Vairākās projekta aktivitātēs ir iesaistīta arī LBTU aģentūra "Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Malnavas koledža".

Studiju kursu pilnveides nolūkos janvārī LBTU, RTA un DU mācībspēki piedalījās apmācībās par mākslīgo intelektu un tā sniegtajām iespējām. Kā informē projekta vadītāja Ilze Beitāne, mācībspēki apguvuši reprezentatīvo datu kopu nodefinēšanu, neironu tīklu modeļus un to pielāgošanu mācību vielas reprezentācijai, akcentējot datorredzes, videoanalīzes, klasifikācijas uzdevumu un anomāliju detektēšanas tabulāros datus, operāciju pētīšanas, SLAM un satelītdatu risinājumus.

Apmācības nodrošināja SIA "WeAreDots", un šobrīd mācībspēki ir uzsākuši savu studiju kursu pilnveidi ar digitālajiem risinājumiem. Turklāt papildus sākta jaunu studiju kursu izstrāde, kurā ir iesaistītas visas piecas projektā iesaistītās augstskolas.

"No septembra LBTU studentiem piedāvāsim LU izstrādātos pašmācīšanās kursus "Ievadkurss mākslīgajā intelektā", kam šobrīd pieteikušies 142 LBTU studenti, un "Mašīnmācīšanās modeļu izveide izmantojot Python", kam pieteikušies 44 LBTU studenti. Tas ir unikāls gadījums, jo pirmo reizi universitātē piedāvāsim studiju kursu, ko studenti apgūs patstāvīgi," stāsta I. Beitāne.

Viņa arī atzīst, ka nozīmīga uzmanība tiek veltīta precīzai aktivitāšu ietekmes mērīšanai. Kad studenti septembrī sāks apgūt pilnveidotos studiju kursus, tiks veikta sākotnējā viņu digitālo kompetenču novērtēšana, lai pēc kursu apguves varētu noteikt viņu progresu. Šim nolūkam SIA "Baltijas Datoru Akadēmija" veikusi Digitālo kompetenču vērtēšanas risinājuma ietvara noteikšanu, pamatprincipu definēšanu un  pamata funkcionalitātes prasību saskaņošanu ar augstskolām. Sagatavotas tehniskās prasības, veikta kompetenču vērtēšanas rīka prasību salāgošana ar DigCompOrg ietvaru un integrāciju iespējas ar Moodle, kā arī pašvērtējuma testa ietvara noteikšana, konkrētu apgabalu iezīmēšana un rezultātu analīzes pamatprincipu noteikšana.  

Eiropas Sociālā fonda projektam "Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei augstskolu stratēģiskas specializācijas jomās" (Nr. 8.2.3.0/22/A/005) piesaistīts REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai. Projekta kopējas izmaksas ir 2,052,269.47 EUR. Tā īstenošana sākta 2022. gada 1. novembrī un noslēgsies 2023. gada 31. decembrī.

Logo

Fotogrāfijai ir ilustratīva nozīme (www.pexels.com)

Pievienots 16/03/2023