Pārlekt uz galveno saturu

LBTU aicina sniegt finansiālu atbalstu Ukrainas studentiem un akadēmiskajam personālam

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte - LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte - LLU) ir saņēmusi palīdzības lūgumu no sadraudzības universitātēm Ukrainā – Ukrainas Nacionālās Dzīvības un vides zinātņu universitātes un Ukrainas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Dārzeņu un meloņu audzēšanas institūta. Lai tā varētu palīdzēt saviem darbiniekiem un studentiem, kuri kara dēļ nonākuši smagā humanitārajā situācijā, LBTU atver ziedojumu kontu, kurā saņemtais finansējums tiks nosūtīts universitātei Ukrainā.

Ukrainas Nacionālās Dzīvības un vides zinātņu universitātes rektors Staņislavs Nikolaenko informē, ka kopš kara sākuma Krievijas armija Ukrainā ir iznīcinājusi 500 izglītības iestādes, ik dienu no okupantu uzbrukuma cieš vai iet bojā civiliedzīvotāji. Trīs universitātes struktūrvienības šobrīd atrodas okupantu kontrolētajās zonās un tiek iznīcinātas. Tās ir divas koledžas un Vorzelas mācību un pētījumu saimniecība.

"Katru dienu universitāte saņem lūgumus pēc atbalsta no savu darbinieku, studentu un absolventu ģimenēm, kas dzīvo īslaicīgi okupētajās zonās un bijuši spiesti pamest savas mājas un evakuēties. Kaut arī norisinās karš un ir apdraudēta cilvēku veselība un dzīvība, universitāte no 14. marta ir atsākusi organizēt studiju procesu attālinātā formā," raksta rektors S. Nikolaenko.

Lai Ukrainas Nacionālās Dzīvības un vides zinātņu universitāte varētu palīdzēt risināt sociālās un humanitārās problēmas, ko izraisījis karš, un turpināt savu darbību, rektors lūdz starptautisko partneru finansiālu atbalstu.   

Tāpat 2022. gada 17. martā smagi cieta Ukrainas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Dārzeņu un meloņu audzēšanas institūts (Harkovas apgabals), kur tika bojāta institūta infrastruktūra - galvenā korpusa ēka, biotehnoloģijas un agroķīmijas laboratorija, ražošanas noliktavas un cehi. Institūts savu darbību nepārtrauca un turpina gan pedagoģisko, gan pētniecisko darbību. Ukrainas zinātnieki saskaras ar resursu trūkuma problēmu augsta tehnoloģiskā līmeņa pētniecības programmu veidošanai.

Tādēļ LBTU atver ziedojumu kontu, lai finansiālā atbalsta sniegšanā varētu iesaistīties ikviens interesents - LBTU studenti, darbinieki, absolventi un sabiedrības pārstāvji. Tajā veiktie ziedojumi tiks oficiāli novirzīti Ukrainas Nacionālās Dzīvības un vides zinātņu universitātes un/vai Ukrainas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Dārzeņu un meloņu audzēšanas institūta vajadzībām.

Praktiska informācija ziedotājiem!

Veicot ziedojumu Ukrainas Nacionālās Dzīvības un vides zinātņu universitātei, maksājuma mērķī norādiet "Ukrainas atbalstam", savukārt, veicot ziedojumu Ukrainas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Dārzeņu un meloņu audzēšanas institūtam, maksājuma mērķī norādīt "Ukrainas NZA Dārzeņu un meloņu audzēšanas institūtam".

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, reģ.nr. 90000041898

Banka: Valsts kase, TRELLV22

Norēķinu konts: LV85TREL916003C000000

Lūgums neizmantot citus universitātes norēķinu kontus!

Tā kā LBTU studē vairāki studenti no Ukrainas, universitāte daļu no saņemtajiem ziedojumiem nepieciešamības gadījumā novirzīs šo studējošo vajadzībām.

#KopāparUkrainu #StandwithUkraine

Pievienots 14/09/2022