Pārlekt uz galveno saturu

LLU norisinās uzņemšana doktora studiju programmās

No 16. līdz 27. augustam Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) norisināsies dokumentu pieņemšana doktora studijās. Uzņemšana maksas doktora studiju vietās notiek visu gadu, bet augustā pretendentiem ir iespēja piedalīties konkursā par valsts finansētajām studiju vietām.

LLU īsteno 11 akreditētas doktora studiju programmas dažādās zinātņu nozarēs: "Agrārā un reģionālā ekonomika", "Ainavu arhitektūra", "Būvzinātne", "Informācijas tehnoloģijas", "Koksnes materiāli un tehnoloģijas", "Lauksaimniecība", "Lauksaimniecības inženierzinātne", "Mežzinātne", "Pārtikas zinātne", "Veterinārmedicīna" un "Vides inženierija".

Pretendentu dokumentu pieņemšana uz valsts finansētajām studiju vietām minētajās programmās notiek līdz 27. augustam Jelgavas pilī, Studiju centrā, 180. telpā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Lai pieteiktos uz doktora studijām, pretendentam LLU Studiju centrā jāiesniedz šādi dokumenti:

  • pretendenta pieteikums, saskaņā ar izvēlēto studiju programmu;
  • maģistra vai tam pielīdzināta diploma un tā pielikuma kopijas (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālus), nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprinātu diploma un tā pielikuma tulkojumu angļu vai valsts valodā;
  • pretendenta un potenciālā promocijas darba vadītāja lietišķās biogrāfijas (Europass Curriculum Vitae);
  • potenciālā promocijas darba vadītāja ieteikums;
  • pases vai personas apliecības kopija (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);
  • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinoša dokumenta kopija (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);
  • Akadēmiskā Informācijas centra (AIC) izsniegta izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments personām, kas iepriekšējo izglītību ieguvušas ārvalstīs (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);
  • uzturēšanās atļaujas kopija pretendentiem, kuriem tāda nepieciešama (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu).

Pretendentam jāuzrāda elektroniskā vai izdrukas veidā apliecinājums (maksājuma uzdevums) par reģistrācijas maksas (35.00 EUR) ieskaitīšanu LLU kontā.

Uzņemšana un līgumu slēgšana no valsts budžeta finansētajās pilna laika doktora studiju vietās notiks 30. augustā no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Detalizēta informācija par doktora studijām un pieteikšanos pieejama LLU mājaslapā.

Jautājumu gadījumā pretendenti aicināti sazināties ar LLU Studiju centra galveno speciālisti Jeļenu Rūbu (postgraduate@llu.lv vai tālr. 63005703).

Pievienots 23/08/2021